ekologia i finanse

 0    53 Datenblatt    adamadam53
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
industry
Lernen beginnen
przemysł
industrial
Lernen beginnen
przemysłowy
pocket money
Lernen beginnen
kieszonkowe
note
Lernen beginnen
banknot
coin
Lernen beginnen
moneta
change
Lernen beginnen
reszta, drobne
lend
Lernen beginnen
pożyczać komuś
borrow from
Lernen beginnen
pożyczat od kogoś
bill
Lernen beginnen
rachunek
pay in cash
I rarely pay in cash because I don't like having money on me.
Lernen beginnen
płacić gotówką
Rzadko płacę gotówką, bo nie lubię nosić pieniędzy.
cashdesk
Lernen beginnen
Kasa
pay by credit card
It's comfortable to pay by credit card but it's easy to lose control over one's expenses.
Lernen beginnen
płacić kartą kredytową
Wygodnie jest płacić kartą kredytową, ale łatwo stracić kontrolę nad wydatkami.
at a high/ low price
Lernen beginnen
po wysokiej / niskiej cenie
spend money on
Lernen beginnen
wydawać pieniądze na
savings
Lernen beginnen
oszczędności
save for something
Lernen beginnen
oszczedzac na cos
ecological
This sign means it's an ecological product.
Lernen beginnen
ekologiczny
Ten symbol oznacza, że to produkt ekologiczny.
harm
Lernen beginnen
szkodzic
harmful
Lernen beginnen
szkodliwy
harmless
Lernen beginnen
nieszkodliwy
waste
Lernen beginnen
odpady
waste paper
Lernen beginnen
makulatura
waste paper basket
Lernen beginnen
kosz na śmieci
power station
Lernen beginnen
elektrownia
pollute
Lernen beginnen
zanieczyszczenie
layer
Lernen beginnen
warstwa
hole
Lernen beginnen
dziura, otwór
the ozone hole
Lernen beginnen
dziura ozonowa
exchange
Lernen beginnen
wymiana walut
currency
Lernen beginnen
waluta
cash a cheque
Lernen beginnen
zrealizować czek
entrance fee
Lernen beginnen
opłata za wejście
to own
I own two cars.
Lernen beginnen
posiadać
Posiadam 2 samochody.
owner
As a yacht owner, you will learn things about yacht maintenance that charterers have no idea about.
Lernen beginnen
właściciel
Jako właściciel jachtu dowiesz się rzeczy o utrzymaniu jachtu, o których czarterujący nie mają pojęcia.
property
You mustn't steal somebody's property.
Lernen beginnen
własność, mienie
Nie wolno kraść czyjejś własności.
slight
There's a slight difference between the two pictures.
Lernen beginnen
niewielki, drobny
Między tymi dwoma obrazkami jest nieznaczna różnica.
slightly
Lernen beginnen
nieznacznie
cut cost
Lernen beginnen
obniżyć koszty
precious / valuable
Lernen beginnen
cenny / cenny
precious metals
Lernen beginnen
metale szlachetne
precious stone
Lernen beginnen
kamień szlachetny
to afford
Lernen beginnen
pozwalac sobie na cos
buy on credit
Lernen beginnen
brać na kredyt
take a risk
Alex has taken the risk and changed her job.
Lernen beginnen
podjąć ryzyko
Ola podjęła ryzyko i zmieniła pracę.
at your own risk
Lernen beginnen
na twoje własne ryzyko
debt
Lernen beginnen
dług
get into debt
Lernen beginnen
wpaść w długi
to be debt to somebody
Lernen beginnen
być zadluzonym u kogos
tax
Lernen beginnen
podatek
tax free
Lernen beginnen
wolny od opodatkowania
tax for petrol
Lernen beginnen
podatek od benzyny
reduce
Lernen beginnen
redukować
price reduction
Lernen beginnen
obniżka ceny

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.