elementary 5e,d

 0    113 Datenblatt    Dany88
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
be afraid of hights
Lernen beginnen
bać się wysokości
be stuck
Lernen beginnen
utknąć, tkwić
dangerous
This city is dangerous.
Lernen beginnen
niebezpieczny
To miasto jest niebezpieczne.
experience
Do you have any work experience?
Lernen beginnen
doświadczenie
Czy masz jakieś doświadczenie w pracy?
happen
Lernen beginnen
wydarzyć się, stanie
imagine
Lernen beginnen
wyobrażać sobie
jump
Lernen beginnen
skok
loud
Turn off that loud music, I'm trying to study!
Lernen beginnen
głośny
Wyłącz tę głośną muzykę, próbuję się uczyć!
noise
Lernen beginnen
hałas
panic
Lernen beginnen
panika
sea
Why is the sea blue?
Lernen beginnen
morze
Dlaczego morze jest niebieskie?
sing
Lernen beginnen
śpiewać
ski lift
Lernen beginnen
wyciąg narciarski
sunbath
Lernen beginnen
opalać
terrified
Lernen beginnen
przerażony
calm down
I have already calmed down after the argument with dad.
Lernen beginnen
uspokoić się
Już uspokoiłam się po kłótni z tatą.
go camping
Lernen beginnen
na kemping
go hiking
Lernen beginnen
piesze wędrówki
go horse riding
Lernen beginnen
pojeździć konno
go mountain biking
Lernen beginnen
kolarstwa górskiego
go scuba diving
Lernen beginnen
nurkować
go sightseeing
As soon as we get to London, we'll go sightseeing.
Lernen beginnen
iść pozwiedzać/zwiedzać
Jak tylko dojedziemy do Londynu to od razu pójdziemy zwiedzać.
go skiing
In winter we always go skiing with the whole family.
Lernen beginnen
jechać na narty
Zimą zawsze jeździmy na narty z całą rodziną.
go windsurfing
Lernen beginnen
uprawiać windsurfing
calm down
I have already calmed down after the argument with dad.
Lernen beginnen
uspokoić się
Już uspokoiłam się po kłótni z tatą.
I suppose
Lernen beginnen
Przypuszczam
what's the matter?
Lernen beginnen
o co chodzi?
amazing
Lernen beginnen
zadziwiający, niezwykły
at the age of
Lernen beginnen
w wieku
be born
Lernen beginnen
urodzić się
I thought
Lernen beginnen
Myślałem, że
last day
Lernen beginnen
ostatni dzień
suddenly
Lernen beginnen
nagle
loud noise
Lernen beginnen
głośny hałas
we were stuck up
Lernen beginnen
utknęliśmy
I come skiing again?
Lernen beginnen
Znowu przyjeżdżam na narty?
blind
Blind people rely on other senses.
Lernen beginnen
ślepy
Niewidomi polegają na innych zmysłach.
break a record
Yesterday Jacob broke a record in doing nothing.
Lernen beginnen
pobić rekord
Kuba pobił wczoraj swój rekord w nic nie robieniu.
century
Our company was established in the 19th century.
Lernen beginnen
wiek
Nasza firma została założona w XIX wieku.
clear
Is that clear?
Lernen beginnen
czysty, jasny
Czy to jasne?
completely
I'm completely exhausted.
Lernen beginnen
całkowicie
Jestem całkowicie wyczerpany.
die
Lernen beginnen
umierać
direct
Lernen beginnen
zarządzać, bezpośredni
get over
Lernen beginnen
mieć coś z głowy za sobą, przeboleć
invent
Lernen beginnen
wynaleźć, wymyślać
mystery
Lernen beginnen
tajemnica
novel
She writes novels for young people.
Lernen beginnen
powieść
Ona pisze powieści dla młodzieży.
sell
Lernen beginnen
sprzedać
star
Look at the beautiful star in the sky!
Lernen beginnen
gwiazda
Spójrz na tę piękną gwiazdę na niebie!
story
It's an interesting story.
Lernen beginnen
historia
To ciekawa historia.
young
We won't be young forever.
Lernen beginnen
młody
Nie będziemy wiecznie młodzi.
runner
Lernen beginnen
biegacz
scientis
Lernen beginnen
naukowiec
artist
Lernen beginnen
artysta
athlete
Lernen beginnen
lekkoatleta
director
Woody Allen is one of the best known American directors.
Lernen beginnen
reżyser
Woody Allen jest jednym z najbardziej znanych amerykańskich reżyserów.
writer
Jack Kerouac was an American writer of French-Canadian origin.
Lernen beginnen
pisarz
Jack Kerouac był amerykańskim pisarzem pochodzenia francusko-kanadyjskiego.
could
Could you open the window?
Lernen beginnen
móc / umieć / potrafić; forma czasu Past Simple of czasownika 'can'
Czy mógłbyś otworzyć okno?
bump
Lernen beginnen
guz
dressed in black
Lernen beginnen
ubrany na czarno
fall down
Lernen beginnen
upaść
hang up
Lernen beginnen
rozłączyć się
hear
Lernen beginnen
usłyszeć
huge
Lernen beginnen
ogromne olbrzymi
in no time
Lernen beginnen
w krótkim czasie, błyskawicznie
lose one's memory
Lernen beginnen
stracić pamięć
mate
Zac and Peter have been mates since kindergarten.
Lernen beginnen
kumpel
Zac i Peter są kumplami od przedszkola.
pick up the phone
Lernen beginnen
odebrać telefonu
point
Lernen beginnen
pokazać
ring
Lernen beginnen
dzwonić
safe
Lernen beginnen
bezpieczne
security guard
Lernen beginnen
Strażnik
be shocked
Lernen beginnen
zszokowany
shout
Lernen beginnen
krzyczeć
slow
I like slow melodies.
Lernen beginnen
wolny
Lubię wolne melodie.
tree
Every man should plant a tree.
Lernen beginnen
drzewo
Każdy człowiek powinien posadzić drzewo.
voice
Adele has a beautiful voice.
Lernen beginnen
głos
Adele ma piękny głos.
wave
Lernen beginnen
pomachać, fala
wonder
Lernen beginnen
zastanawiać się
burglary
Lernen beginnen
włamanie włamywacz
burglary
Lernen beginnen
włamanie
catch
Lernen beginnen
złapać
get away
Lernen beginnen
uciec
grab
Lernen beginnen
chwycić złapać
gun
I don't have a gun.
Lernen beginnen
pistolet
Nie mam broni.
hide
Lernen beginnen
chować się
hit
Lernen beginnen
uderzać
kill
Lernen beginnen
zabić
steal
Lernen beginnen
ukraść
all I could say was
Lernen beginnen
wszystko co mogłem powiedziałem jak było
look out
Lernen beginnen
uważaj
got away
Lernen beginnen
uciekł
luckily
Lernen beginnen
szczęśliwie
who was that man
Lernen beginnen
kim był ten człowiek
I wonder
Lernen beginnen
Zastanawiam się,
picked it up
Lernen beginnen
Podnieś to
heard
I heard some voices.
Lernen beginnen
wysłuchany
Słyszałem jakieś głosy.
morning mate
Lernen beginnen
poranny kolega
driveway
Lernen beginnen
podjazd
grabbed him and pointed a gun
Lernen beginnen
chwycił go i wycelował broń
trap
We're going to try and trap that injured bird so we can fix its wing.
Lernen beginnen
pułapka
Spróbujemy złapać tego rannego ptaka w pułapkę, żeby wyleczyć jego skrzydło.
All I could say was
Lernen beginnen
Mogłem tylko powiedzieć
I shouted
Lernen beginnen
krzyknąłem
find out
Lernen beginnen
dowiedzieć się
chance
Give me one more chance.
Lernen beginnen
szansa
Daj mi jeszcze jedną szansę.
tried
He tried to convince me.
Lernen beginnen
wypróbowany
Próbował mnie przekonać.
tried to
Lernen beginnen
próbował
i have pictutre of it here
Lernen beginnen
Mam tutaj jego zdjęcie
chance
Give me one more chance.
Lernen beginnen
szansa
Daj mi jeszcze jedną szansę.
pick up
Lernen beginnen
odbierać/zabierać
lose
Lernen beginnen
stracić
catch
Lernen beginnen
złapać
cought
Lernen beginnen
złapany

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.