email phrases (common mistakes)

 0    15 Datenblatt    kilmur
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
With reference to your email sent 6 June
Lernen beginnen
W odniesieniu do Twojego e-maila wysłanego 6 czerwca
Thank you for sending me the catalogue I requested
Lernen beginnen
Dziękuję za przesłanie mi zamówionego katalogu
We are writing to inform you that...
Lernen beginnen
Piszemy, aby poinformować, że...
We are able to confirm that...
Lernen beginnen
Jesteśmy w stanie potwierdzić, że...
I apologise for the delay
Lernen beginnen
Przepraszam za opóźnienie
I would appreciate it if you could...
Lernen beginnen
Byłbym wdzięczny, gdybyś mógł...
Please get back to me if there's anything else
Lernen beginnen
Proszę dać znać, jeśli jest coś jeszcze
What time would be convenient for you
Lernen beginnen
Która godzina byłaby dla ciebie wygodna
If would like any more details, just let me know
Lernen beginnen
Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów, daj mi znać
Anyway, that's enough, I think I will stop writing now
Lernen beginnen
W każdym razie, to wystarczy, myślę, że przestanę pisać teraz
It was good to meet you at the conference in Paris
Lernen beginnen
Dobrze było cię spotkać na konferencji w Paryżu
I look forward to hearing from you soon
Lernen beginnen
Czekam na kontakt z Państwem wkrótce
I've attached a copy of the latest sales figures
Lernen beginnen
Załączam kopię najnowszych danych sprzedażowych
Thank you for the invitation to visit your company
Lernen beginnen
Dziękuję za zaproszenie do odwiedzenia Twojej firmy
With reference to your enquiry, I've attached all the information you need
Lernen beginnen
W związku z zapytaniem załączyłem wszystkie potrzebne informacje

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.