English basic phrases 1

 0    99 Datenblatt    agnieszkatyll
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
How’s it goin’?
Lernen beginnen
jak leci?
Sure, sounds good!
Lernen beginnen
Jasne, brzmi świetnie!
You're welcome!
Lernen beginnen
Nie ma za co!
No biggie!
Lernen beginnen
nie ma większego problemu
Excuse me!
Lernen beginnen
Przepraszam!
What time is it?
Lernen beginnen
Która godzina?
Where is the...?
Lernen beginnen
Gdzie jest...?
May I use a restroom?
Lernen beginnen
Czy mogę skorzystać z toalety?
I would like a...(to order sth)
I'd like to
Lernen beginnen
Chciałbym ... (aby zamówić coś)
Can I get the check please?
Lernen beginnen
Czy mogę otrzymać rachunek?
See you later!
Lernen beginnen
do zobaczenia później
Really?
Lernen beginnen
Na prawdę?
What have you been up to?
Lernen beginnen
Co robiłeś?
How have you been?
Lernen beginnen
Jak się masz?
How about...?
Lernen beginnen
Co powiesz na...?
Sorry, I can’t
Lernen beginnen
Niestety, nie mogę
Do you wanna...?
Lernen beginnen
Czy chcesz...?
What'dya call this?
Lernen beginnen
Jak nazwiesz to...?
How do I get to ...(location)?
Lernen beginnen
Jak dostać się do ... (lokalizacja)?
What is the path I should take to arrive at that destination?
Lernen beginnen
Jaką drogę mam wybrać, aby dotrzeć do tego miejsca docelowego?
Have a good one!
Lernen beginnen
Miej dobry dzień
Can I have (item/sth), please...
Lernen beginnen
Czy mogę (item / sth), proszę...
How do I...(something do)
Lernen beginnen
Jak mam ... (cos zrobic)
Just do it.
Lernen beginnen
Po prostu to zrób.
How late are you open?
Lernen beginnen
Jak długo jesteście otwarci?
Do you have any plans for...
Lernen beginnen
Czy masz jakieś plany na...
My head/stomach hurts
Lernen beginnen
Boli mnie głowa / żołądek
How much is this/that?
Lernen beginnen
Jak dużo to kosztuje?
What did you say?
Lernen beginnen
Co powiedziałeś?
What does that mean?
Lernen beginnen
Co to znaczy?
I don't feel so good
Lernen beginnen
Nie czuję się dobrze.
I need to go to...(location)
Lernen beginnen
Muszę iść do ... (lokalizacja)
I have to/ I had to
Lernen beginnen
Muszę / musiałam
When are we leaving?
Lernen beginnen
Kiedy wychodzimy?
Bless you!
Lernen beginnen
Na zdrowie!
Nothing much
Lernen beginnen
Niewiele. / Nic wielkiego.
Let me now
Lernen beginnen
daj mi znać
get back to me
Lernen beginnen
Wróć do mnie
get real!
Lernen beginnen
zejdź na ziemię, bądź realistyczny
good to know
Lernen beginnen
Dobrze wiedzieć
who knows?
Lernen beginnen
kto wie?
Who care?
Lernen beginnen
Kogo to obchodzi?
keep me posted
Lernen beginnen
informuj mnie na bieżaco
keep them on their toes
Lernen beginnen
trzymaj ich krótko
I'm sorry for the mix up
Lernen beginnen
Przykro mi z powodu zamieszania
I'd be happy to help
Lernen beginnen
Z chęcią pomogę
right this way
Lernen beginnen
Tędy
I can't keep up
Lernen beginnen
Nie mogę nadążyć
I have a lot of my plate
Lernen beginnen
Mam dużo na głowie
put yourself in my shoes
Lernen beginnen
postawić się w mojej sytuacji
give me a break
Lernen beginnen
daj spokój
How's your work going?
Lernen beginnen
Jak idzie twoja praca?
Push back the appointment
Lernen beginnen
przełóżmy nasze spotkanie
I'm losing it
Lernen beginnen
Tracę to
I have lost my touch
Lernen beginnen
Straciłem wyczucie
stay in touch
Lernen beginnen
pozostańmy w kontakcie
Can I take a message
Lernen beginnen
Czy coś przekazać? czy chcesz zostawić wiadomość?
They're out of the office right now
Lernen beginnen
Oni są teraz poza biurem
They're not available at the moment
Lernen beginnen
Oni w tej chwili nie są dostępni
Don't push me.
Lernen beginnen
Nie naciskaj na mnie
Don't be so quick to judgment
Lernen beginnen
Nie bądź tak szybki w ocenie
I have a bad feeling about thhis
Lernen beginnen
Mam złe przeczucia co do tego
I can't imagine...
Lernen beginnen
Nie wyobrażam sobie.
it's really awesome
Lernen beginnen
to naprawdę niesamowite
make time for sth/to do sth
Lernen beginnen
znaleźć czas na sth / do sth
I could move some things around
Lernen beginnen
Mógę zmienić swój harmonogram/plany
look out
Lernen beginnen
uważaj
loosen up
take it easy, relax
Lernen beginnen
poluzować
put (sth) on hold
Lernen beginnen
wstrzymać coś
you'can be serious!
you kidding me
Lernen beginnen
nie mówisz poważny!
żartujesz sobie?
go ahead
Lernen beginnen
iść przodem, śmiało
It's no big deal.
Lernen beginnen
To nic wielkiego.
No, worries
Lernen beginnen
Bez obaw
will do
Lernen beginnen
zrobię to
don't put me on the spot
Lernen beginnen
nie stawiaj mnie w tej sytuacji
What can I do for you?
Lernen beginnen
Czym mogę służyć? Co mogę zrobić dla ciebie?
It's out of my head
Someone else making the decision.
Lernen beginnen
To jest poza moimi kompetencjami.
Ktoś inny o tym decyduje.
hands off!
Don't touch it.
Lernen beginnen
ręce precz!
nie dotykaj tego.
Hang tight
Wait.
Lernen beginnen
Trzymaj się mocno
hold on
Please hold on, I'm putting you through.
Lernen beginnen
czekać/wytrzymywać
Proszę poczekać, już Panią łączę.
hurry up!
Lernen beginnen
pospiesz się!
get out of your comfort zone
Lernen beginnen
wyjść z własnej strefy komfortu
I can't get that song out of my head
Lernen beginnen
Nie mogę wyrzucić tej piosenki z mojej głowy (Nie mogę przestać o tym myśleć)
you're killing the mood
Lernen beginnen
zabijasz nastrój
You went too far
Lernen beginnen
Poszedłeś za daleko, Posunęłaś się za dalko
I'm flattered
Lernen beginnen
Jestem zaszczycony
Please have a seat.
Lernen beginnen
Proszę usiąść.
Living beyond your means
Spending to much money, more, that you have.
Lernen beginnen
Żyć ponad twoje środki. Za dużo wydajesz. Żyjesz ponad stan.
Please, excuse us.
Lernen beginnen
Proszę, bez wymówek.
I have no Idea.
Lernen beginnen
Nie mam pojęcia.
I have faith in you
Lernen beginnen
wierzę w Ciebie
focus on this
Lernen beginnen
skoncentruj się na tym, skup się
I want nothing to do with it
Lernen beginnen
Nie chcę mieć z tym nic wspólnego
Are you kidding me?
Lernen beginnen
Żartujesz sobie ze mnie?
it's up to you/ it depends on you
Lernen beginnen
To do Ciebie / to zależy od Ciebie
I think. I'll pass.
Lernen beginnen
Myślę,że spasuje, odpuszczę.
So glad, you can make it.
Lernen beginnen
Tak się cieszę, że możesz to zrobić.
What you are saying is a good suggestion.
Lernen beginnen
To, co mówisz, jest dobrą sugestią.
Can I ask you something?
Lernen beginnen
Mogę o coś spytać?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.