english class a2 unit 3 cz. 2 dialogi

 0    15 Datenblatt    anetaewa1976
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
1. A cóż to...?
Lernen beginnen
1. What on Earth...?(łot on erf)
2. To dziwne
Lernen beginnen
2. That's weird (dats łied)
3. Miło cię poznać
Lernen beginnen
3. Pleased to meet you(plizd tu mit ju)
4. Zamknij tylne drzwi
Lernen beginnen
4. Lock the back door(lok de bak dor)
5. pomóc komuś/pomóż mi!
Lernen beginnen
5. give someone a hand/ Give me a hand
6. Czy mogę wziąć tablet?
Lernen beginnen
6. Can I have the tablet?(ken aj hew de teblet)
7. Czy możesz przynieść mi mój telefon?
Lernen beginnen
7. Can you bring me my phone, please?(ken ju bring mi maj feun, pliz
8. Czy możesz dać mi klucz do mojego pokoju?
Lernen beginnen
8. Can you give me the key to my room?
9. przynieść/dać
Lernen beginnen
9. bring / give
10. Przepraszam, ale nie teraz. Jestem zajęty
Lernen beginnen
10. Not now, sorry. I'm busy(not nał sori. ajm bizi)
11. Przykro mi, ale nie możesz
Lernen beginnen
11. I'm sorry you can't
12. Przykro mi, ale nie mogę
Lernen beginnen
12. I'm sorry I can't
13. Właśnie go używam
Lernen beginnen
13. I'm using it right now(ajm juzin yt rajt nał)
14. Tak, nie ma problemu
Lernen beginnen
14. Yes, no problem
15. Tak, oczywiście
Lernen beginnen
15. Yes, of course(jes of kors)

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.