English Class - unit 7.4

 0    11 Datenblatt    przewodnictwo
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Are you free on Sunday?
Lernen beginnen
Czy masz czas w niedzielę?
Would you like to hang out?
Lernen beginnen
Masz ochotę się spotkać?
Do you want to hang out on Sunday?
Lernen beginnen
Chcesz się spotkać w niedzielę?
Mum's taking us to the adventure park on Saturday. Can you come?
Lernen beginnen
Mama zabiera nas do parku rozrywki w sobotę. Czy możesz przyjechać?
That sound fun. Thank you.
Lernen beginnen
Brzmi świetnie. Dziękuję.
That sound great. Thank you.
Lernen beginnen
Brzmi wspaniale. Dziękuję.
Yes, I'd love to, thanks.
Lernen beginnen
Tak, chciałbym, dzięki.
I'd love to, but we're visiting our cousins this Saturday.
Lernen beginnen
Chciałbym, ale w sobotę jadę z wizytą do naszych kuzynów.
I'm sorry, I can't (come)
Lernen beginnen
Przepraszam, nie mogę (przyjść)
I'm busy on Saturday.
Lernen beginnen
Jestem zajęty w sobotę.
Sorry, maybe next time.
Lernen beginnen
Przepraszam, może następnym razem.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.