English v1

 0    110 Datenblatt    d4czak
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
łupy, zdobycz
Lernen beginnen
booty
spustoszenia
Lernen beginnen
devastation
grabić, łupić
Lernen beginnen
loot
Jesteśmy zaniepokojeni doniesieniami o wielu zabitych i rannych, grabieżach i podpaleniach.
TED We are concerned about the reports of many people killed and wounded, of looting and burning.
zarozumiałość, pompatyczność
Lernen beginnen
pomposity
sprzedać coś po niższej cenie, obniżenie, podkopanie (psuć coś)
Lernen beginnen
undercut (sell something at a lower price, lowering, undermining (spoil something)
podkopać konkurencję
Lernen beginnen
undercut
jak było
Lernen beginnen
what was it like
pojawił się
Lernen beginnen
showed up
Will you show up at my party? (Pojawisz się na mojej imprezie?)
odległy, daleki
Z pewnością odwiedzimy was w niedalekiej przyszłości.
Lernen beginnen
distant
We will certainly visit you in the not distant future.
zepsuć
Lernen beginnen
spoil
gapić się
Lernen beginnen
gape
jeniec / niewolnik / zniewolony
To była bardzo zniewolona widownia I chciałam umożliwić im ucieczkę.
Lernen beginnen
captive
So that was a very captive audience. ~~~ And I wanted to give them an escape.
szturchać
Lernen beginnen
nudgle
I'll nudge them with the car.
szydzili
Lernen beginnen
jeered
gapić sie z otwartymi ustami
Lernen beginnen
gape
(Wystawiłem mój samochód na eBayu.)
Lernen beginnen
(I put my car on eBay.)
Przepraszam, ale nie mogę cię przenocować w tym tygodniu.)
Lernen beginnen
Sorry, but I can't put you up this week.)
przytulny, niewyszukany
Lernen beginnen
homely
popijając
Lernen beginnen
sipping
You drink coffee and sip alcohol
iść do kogoś
Lernen beginnen
go up to sb
I went up to him and introduced myself.
To "go up to" someone means to approach a person who you don't know very well. Use this phrase to describe talking to a stranger.
nawiązać rozmowę
Lernen beginnen
strike up a conversation
I didn't know how to strike up a conversation with them.
nawiązać rozmowę
Lernen beginnen
make conversation
odsłonić
Lernen beginnen
reveal
The truth was finally revealed. (Prawda została ostatecznie ujawniona.)
She rolled down her socks, revealing the white skin on her calves.
niezgrabny, niewygodny, niezręczny
Lernen beginnen
awkward
I know he's going to ask me awkward questions.
Ta firma jest naszym odpowiednikiem w Szwecji.
Lernen beginnen
This company is our counterpart in Sweden.
Most jest tutaj jedynym połączeniem ze stałym lądem.
Lernen beginnen
The bridge here is the only connection to the mainland
oszołomienie
Lernen beginnen
dazzing
Nasza drużyna składa się z dwudziestu ludzi.
Lernen beginnen
Our team consists of twenty people.
Jego sława uderzyła mu do głowy.)
Lernen beginnen
His fame hit his head.)
trasa
(Tego miejsca nie było w naszym planie podróży.)
Lernen beginnen
itinerary
This location wasn't in our itinerary.
Znany z olśniewających koralowców i białych piaszczystych plaż
Lernen beginnen
Known for its dazzling corals and white sand beaches
Setki ludzi gromadzi się na grę piłki nożnej.
Lernen beginnen
Hundreds of people are flocking to the football game.
krótka historia
Lernen beginnen
brief story
mierzy tylko 21 km długości
Lernen beginnen
it only measures 21kms in length
mierzy tylko 21 km długości
Lernen beginnen
it only measures 21kms in length
Uważają one, że obecna sytuacja prowadzi do wysokiej emisji na kilometr kwadratowy.
Lernen beginnen
They believe that the current situation leads to high emissions per square kilometer.
tradycja ustna, wiedza ludowa
Lernen beginnen
lore
On publicznie ogłosił swoje zamiary.
Lernen beginnen
He publicly stated his intentions.
w rzeczywistości
Lernen beginnen
in actuality
Sam pójdę do łóżka i porozmawiam z nim rano.
Lernen beginnen
I'll head to bed myself and talk to him in the morning.
orzech kokosowy
Lernen beginnen
coconut
(Załóż swoje płetwy kiedy nurkujesz.)
Lernen beginnen
(Put on your flippers when you dive.)
przylegający
Lernen beginnen
adjacent
Ucieknijmy z tej wyspy i wyruszmy na otwarte morze.)
Lernen beginnen
Let's get away from this island and head out to open sea.
spacerować (wypoczynkowo)
Lernen beginnen
strolling
adjacent
Lernen beginnen
very near
wyruszyć
Lernen beginnen
head out
o podobnych zapatrywaniach, myślący podobnie
Lernen beginnen
like-minded
kierownica
Lernen beginnen
steering wheel
like-minded
A dedicated football fan herself, she started the magazine for like-minded women.
Lernen beginnen
People who are described as like-minded share the same opinions, ideas, or interests
The campaign innovatively utilized microtargeting techniques, identifying like-minded groups of voters and reaching them with narrowly tailored messaging.
gatunek
Lernen beginnen
species
The list of endangered species in this country is growing at an alarming rate.
gryz
Lernen beginnen
nibble
dziób
Lernen beginnen
beak
lusterko wsteczne
Lernen beginnen
rear-view mirror
posypany, skropiony
Lernen beginnen
sprinkled
I've sprinkled sugar on the cake
zasłużyc
Lernen beginnen
deserved
Opłata za przejazd autobusem w tym mieście jest zaskakująco wysoka.)
Lernen beginnen
The bus fare in this city is surprisingly high.)
Polish airlines have increased their fares.
zderzak
Lernen beginnen
bumper
hamulec ręczny
Lernen beginnen
a handbrake
She forgot to take off the handbrake and the engine stalled. (Ona zapomniała zwolnić hamulec ręczny i zgasł jej silnik.)
skrzynia biegów
Lernen beginnen
gearbox
maska samochodu
Lernen beginnen
bonnet
bagażnik
Lernen beginnen
trunk
również trąba słonia, pień drzewa.
boot
wyprzedzać
Lernen beginnen
to overtake
tablica rejestracyjna
Lernen beginnen
number plate
Your number plate is dirty.
zatankować
Lernen beginnen
refuel
pedał gazu
Lernen beginnen
accelerator pedal
kierunkowskaz
Lernen beginnen
turn signal
(Skosztowaliśmy tradycyjnej chińskiej strawy.)
Lernen beginnen
(We tasted traditional Chinese fare)
obiad
Lernen beginnen
dine
oplata za taksowke
taxi rate
(Stawka za przejazd taksówką jest wyższa w niedzielę.)
Lernen beginnen
(The taxi rate is higher on Sunday.)
zachłanny
zapał
Lernen beginnen
avid
avidness
(Powinniśmy podnieść jakość naszych produktów.)
Lernen beginnen
We should enhance the quality of our products.
zwiększyć
Lernen beginnen
enhance
We should enhance the quality of our products.
(Używanie komórek nie jest tu zakazane, prawda?)
Lernen beginnen
Using mobiles is not banned here, is it?
ślad
Lernen beginnen
trail
w niektórych miejscach robi się dość stromo.
Lernen beginnen
it does get quite steep in certain places.
intensywny
Lernen beginnen
strenuous
The trail is about 7km and is not the most strenuous
utwardzona powierzchnia między domem a ogrodem do siedzenia i jedzenia itp. | taras lub pat
Lernen beginnen
paved area between house and garden for sitting and eating, etc. | taras lub pat
droga utwardzona
Lernen beginnen
paved road
There was also just one paved road to the school, 11th Street.
wierny
Lernen beginnen
faithful
zarozumiały
Lernen beginnen
conceited
I don't want to sound conceited, but we are the experts here.
uparty
Lernen beginnen
stubborn
szereg owadów
Lernen beginnen
an array of insects
Oferujemy szeroką gamę narzędzi ogrodowych.
Lernen beginnen
We offer a wide array of garden tools.
próżny
Lernen beginnen
vain
skromny
Lernen beginnen
modest
żółw
Lernen beginnen
turtle
udać się do
Lernen beginnen
to head over to
The rest of you head over to the shade and get some water.
to depart and move or travel toward a specific destination
powściągliwy, umiarkowany
Lernen beginnen
moderate
przekąski
Lernen beginnen
snacks
Here's a little snack for you. (Tutaj jest mała przekąska dla ciebie.)
Działają jak
Lernen beginnen
They act as
Toaleta jest ponownie zatkana.
Lernen beginnen
The toilet is clogged again.
Książka była nudna i pozbawiona humoru.
Lernen beginnen
The book was boring and devoid of humor.
mroczny
Lernen beginnen
murky
He became involved in some murky business. (On został wplątany w jakieś podejrzane interesy.)
Preparat na komary
Lernen beginnen
Mosquito repellent
przeciążony
Lernen beginnen
congested
szalik, szalik
Lernen beginnen
scarf, scarf
majtki
Lernen beginnen
pants
sweter
Lernen beginnen
jumper
rajstopy
Lernen beginnen
tights
She pulled on a pair of tights she kept handy in a drawer. (Ona wciągnęła na siebie parę rajstop, które trzymała pod ręką w szufladzie.)
robiący wrażenie
Lernen beginnen
impressive
pokój trzyosobowy
Lernen beginnen
triple room
klimat wilgotny
Powietrze było takie wilgotne, że ciężko było oddychać.
Lernen beginnen
humid climate
The air was so humid that it was hard to breathe.
ustalona cena sprzedaży
Lernen beginnen
predetermined sale price
przechowywać, magazynować
(Czy mógłbyś przechować dla mnie te pudełka?)
Lernen beginnen
store,
Could you store these boxes for me?
Ona mieszka na drugim piętrze.
Lernen beginnen
She lives on the second story/ floor
przywiązany
(Powinieneś przytwierdzić lustro do ściany.)
Lernen beginnen
atached
You should attach the mirror to the wall.
zjeżdżalnia (na basenie)
Lernen beginnen
slide
wślizgnąć się w coś
Lernen beginnen
slide into sth
palę
Lernen beginnen
smoke

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.