Enkev English 16

 0    30 Datenblatt    andymarcini
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
companies that entered 2020 expecting a period of stability amid easing trade tensions
Lernen beginnen
firmy, które weszły w 2020 rok oczekując okresu stabilności w warunkach łagodzenia napięć handlowych
The number of new infections inside China was for the first time overtaken by fresh cases elsewhere
Lernen beginnen
Liczba nowych zakażeń w Chinach po raz pierwszy została wyprzedzona przez świeże przypadki w innych krajach
Italy and Iran emerging as epicenters of the rapidly spreading illness
Lernen beginnen
Włochy i Iran stają się epicentrami szybko rozprzestrzeniającej się choroby
gains, were offset by declining oil prices
Lernen beginnen
zyski zostały zrekompensowane spadającymi cenami ropy
the EUR recovered slightly against the US dollar
Lernen beginnen
nieznaczne odreagowanie EUR w stosunku do dolara amerykańskiego
toughie is a person who is tough, determined, and not easily daunted
Lernen beginnen
twardziel to osoba twarda, zdeterminowana i niełatwa do zniechęcenia
the work environment is really unbearable
Lernen beginnen
środowisko pracy jest naprawdę nie do zniesienia
they are staging a coup
Lernen beginnen
oni dokonują zamachu stanu
a nagging question keeps coming back to me
Lernen beginnen
dokuczliwe pytanie wciąż do mnie wraca
they laid off good people
Lernen beginnen
zwolnili dobrych ludzi
unbiased approach on your situation
Lernen beginnen
obiektywne podejście do twojej sytuacji
when a dreaded question comes up
Lernen beginnen
kiedy pojawia się przerażające pytanie
knock their socks off
Lernen beginnen
rzucić ich na kolana
explain succinctly what actually happened
Lernen beginnen
wyjaśnij zwięźle, co się faktycznie wydarzyło
you look sketchy if you rattle on and on
Lernen beginnen
słabo wyglądasz jeśli paplesz i paplesz bez przerwy
all of us humans goof up sometimes
Lernen beginnen
wszyscy z nas czasami dają plamę
significant growth often comes following a major face plant
Lernen beginnen
znaczący wzrost często następuje po upadku na twarz
in no small part due to my error
Lernen beginnen
w niemałej części z powodu mojego błędu
excuse me, I'll just take a little nap
Lernen beginnen
przepraszam, zrobię sobie małą drzemkę
He helped her hone her skills and taught her how to fight
Lernen beginnen
Pomógł jej doskonalić jej umiejętności i nauczył ją walczyć
assuage this concern by addressing it openly
Lernen beginnen
rozwiąż ten problem, poruszając go otwarcie
that tells us a whole lot of nothing
Lernen beginnen
to nam kompletnie nic nie mówi
Fuelled by talks of the Tripartite Rubber Cooperation
Lernen beginnen
podsycany przez rozmowy organizacji trójstronnej
Parliament hampered foreign investors to invest in plantations
Lernen beginnen
parlament ograniczył zagranicznych inwestorów w inwestowanie w plantacje
Terminating the price drop and starting a reverse trend
Lernen beginnen
zakończyć spadek cen i rozpocząć trend odwrotny
more a change of sentiment as the advising of dirigible measures of the respective governments
Lernen beginnen
bardziej zmiana nastrojów jako wskazanie realnych środków odpowiednich rządów
to get the acceptance of tender
Lernen beginnen
uzyskać akceptację w przetargu
he insists on his plan to sell the government stocks of over 200,000 tons on short term at "reasonable prices"
Lernen beginnen
nalega na realizację swojego planu sprzedaży zapasów rządowych w wysokości 200 tyś ton w krótkim czasie po rozsądnych cenach
he has formulated the dilemma clearly
Lernen beginnen
sformułował wyraźnie problem
The major reason behind the lower price of rubber at the market is due mainly to oversupply
Lernen beginnen
głównym powodem niskiej ceny kałczuku jest jego nadpodaż

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.