Enkev English 2

 0    30 Datenblatt    andymarcini
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
wandering through ravine on overcast day
Lernen beginnen
wędrując przez wąwóz w pochmurny dzień
There is no pleasure in having nothing to do; the fun is in having lots to do and not doing it
Lernen beginnen
Nie ma przyjemności nie mając nic do roboty; zabawa jest wtedy, gdy masz dużo do zrobienia i nie robisz tego
silence the fray
Lernen beginnen
uciszyć walkę (spory)
to keep the record of the meeting
Lernen beginnen
prowadzić zapis spotkania
he utters these devine words
Lernen beginnen
wypowiada te boskie słowa
it takes a lot of guts
Lernen beginnen
to wymaga wiele odwagi
let's pick that one up in our next meeting
Lernen beginnen
wybierzmy to (omówmy to) na następnym spotkaniu
allow me to play devil's advocate with that point, for a moment
Lernen beginnen
pozwólcie mi przez moment być adwokatem diabła w tym temacie
they have asked for halving the auto taxes on big engine cars
Lernen beginnen
poprosili o zmniejszenie podatków od samochodów z dużymi silnikami o połowę
I appreciate your predicament
Lernen beginnen
doceniam twoje kłopotliwe położenie
it seems irrefutably set that in the long term that will have effects on the production
Lernen beginnen
wydaje się bezsprzecznie ustalone, że w perspektywie długoterminowej będzie to miało wpływ na produkcję
it will have effects on the production and, ultimately, the prices
Lernen beginnen
to będzie miało wpływ na produkcję, a ostatecznie na ceny
there is no relaxations discernible which continues to keep the pressure on the market
Lernen beginnen
nie można dostrzec żadnych rozluźnień, które utrzymują presję na rynku
Almost all commodities are slumping
Lernen beginnen
prawie wszystkie surowce zniżkują
we need to bring in mind an old saying
Lernen beginnen
musimy pamiętać o starym powiedzeniu
it is becoming much more dangerous to take that for granted
Lernen beginnen
coraz bardziej niebezpieczne staje się przyjmowanie tego za pewnik
the other concern is the stubbornly large inventory levels
Lernen beginnen
innym problemem są uporczywie duże poziomy zapasów
the prices on the world markets rebounded slightly after hitting the 7 months low last week
Lernen beginnen
ceny na rynkach światowych nieznacznie odbiły po osiągnięciu 7-miesięcznego minimum w zeszłym tygodniu
the question being bandied around the market
Lernen beginnen
pytanie krąży wokół rynku
the cease-fire in the trade war
Lernen beginnen
zawieszenie broni w wojnie handlowej
tides will always change, it is just a case of when
Lernen beginnen
pływy zawsze się zmieniają, przypadkowe jest tylko kiedy to nastąpi
attention has been centered on the latest Brexit news, and the riots in France
Lernen beginnen
uwaga skupiła się na najnowszych wiadomościach na temat Brexitu i zamieszkach we Francji
now the market flattened out a bit, but still at a 7% higher level than our last report
Lernen beginnen
teraz rynek nieco się spłaszczył, ale wciąż jest o 7% wyższy niż nasz ostatni raport
What we think, or what we know, or what we believe is, in the end, of little consequence
Lernen beginnen
To, co myślimy, lub to, co wiemy, lub w co wierzymy, jest w ostatecznym rachunku mało znaczące
during the festive period
Lernen beginnen
w okresie świątecznym
to put the cat amongst the pigeons
Lernen beginnen
wsadzić kij w mrowisko
the internal infrastructure has been seriously disrupted
Lernen beginnen
infrastruktura wewnętrzna została poważnie zakłócona
if settled amicably could boost Chinese industry
Lernen beginnen
jeśli zostanie rozstrzygnięty polubownie, może zwiększyć chiński przemysł
The Typhoon has ignited a price hike last week
Lernen beginnen
tajfun zapoczątkował podwyżkę cen w zeszłym tygodniu
to tackle oversupply
Lernen beginnen
aby rozwiązać problem nadpodaży

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.