Entertainment & hobby 1

 0    14 Datenblatt    monikamrugala
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
stepowanie
Lernen beginnen
tap-dancing
trywialny
Przyziemne i dość trywialne czynności, których oni albo zawsze unikali albo nigdy nie mieli okazji zrobić.
Lernen beginnen
trivial
Mundane and fairly trivial activities that they've either always avoided or have never had opportunity to do.
przyziemny
Lernen beginnen
mundane
zainteresowałem się czymś
Lernen beginnen
I've got interested in something
nie podobają mi się takie rzeczy
Lernen beginnen
I'm not that keen on that kind of stuff
elektryczne samochodziki
Mały elektryczny samochód napędzany do rozrywki w specjalnej zamkniętej przestrzeni, gdzie celem jest próba trafienia w inne samochody
Lernen beginnen
bumper cars
A small electric car driven for entertainment in a special closed space, where the aim is to try to hit other cars
spis treści
Lernen beginnen
table of contents
zjeżdżać w dół ze wzgórza / stoku
Lernen beginnen
to slide down from the hill / slope
przerażony wysokością
Lernen beginnen
horrified by heights
diabelski młyn (karuzela)
Lernen beginnen
ferris wheel
karuzela
Lernen beginnen
merry-go-round, carousel
wesołe miasteczko, park rozrywki
Lernen beginnen
amusement park, fairground
złowrogi
Złowrogo wyglądający mężczyzna siedział w kącie pokoju. Ponury mężczyzna siedział w kącie pokoju. Zrujnowany dom miał złowrogi wygląd.
Lernen beginnen
sinister
A sinister-looking man sat in the corner of the room. The ruined house had a sinister appearance.
patyk
Znajdź suche laski, a zrobimy ognisko. Wiązka patyków.
Lernen beginnen
stick
Find some dry sticks and we'll make a campfire. A bundle of sticks.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.