Enviroment Macmillan

 0    102 Datenblatt    Simple0501
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
spaliny
Lernen beginnen
exhaust fumes
wyrzucanie śmieci w niedozwolonych miejscach
Lernen beginnen
fly-tipping
paliwo kopalne
Lernen beginnen
fossil fuel
wytwarzać energię elektryczną
Lernen beginnen
generate energy
wysypisko śmieci
Lernen beginnen
landfill site
naturalne siedlisko
Lernen beginnen
natural habitat
toksyczne odpady
Lernen beginnen
toxic waste
nienadający się do zamieszkania
Lernen beginnen
uninhabitable
unikać korzystania z plastikowych torebek
Lernen beginnen
avoid using plastic bags
zabronić stosowania środków owadobójczych
Lernen beginnen
ban pesticides
budować ścieżki rowerowe
Lernen beginnen
build bike routes
rozwijać odnawialne źródła energii
Lernen beginnen
develop renewable energy sources
tankować samochód paliwem bezołowiowym
Lernen beginnen
fill the car up with unleaded petrol
zaangażować się w ochronę przyrody
Lernen beginnen
get involved in nature protection
inwestować w energię słoneczną
Lernen beginnen
invest in solar energy
poddawać odpady recyklingowi
Lernen beginnen
recycle waste
korzystać z transportu publicznego
Lernen beginnen
use public transport
ograniczać coś
Lernen beginnen
cut down on something
zrezygnować z czegoś
Lernen beginnen
give up with something
troszczyć się o coś
Lernen beginnen
look after something
skończyć się
Lernen beginnen
run out of something
segregować odpady
Lernen beginnen
sort out rubbish
wyrzucić
Lernen beginnen
throw away
wyłączyć
Lernen beginnen
turn off
lawina
Lernen beginnen
avalanche
susza
Lernen beginnen
drought
trzęsienie ziemi
Lernen beginnen
earthquake
powódź
Lernen beginnen
flood
pożar lasu
Lernen beginnen
forest fire
huragan
Lernen beginnen
hurricane
tsunami
Lernen beginnen
tsunami
erupcja wulkanu
Lernen beginnen
volcano eruption
chmura pyłu
Lernen beginnen
ash cloud
być uwięzionym pod gruzami
Lernen beginnen
be trapped in the rubble
śnieżyca
Lernen beginnen
snowstorm
zdmuchnąć coś z powierzchni ziemi
Lernen beginnen
blow something off
wylewać
Lernen beginnen
burst its banks
powodować pęknięcia nawierzchni dróg
Lernen beginnen
cause cracks in a road
niszczyć pola uprawne
Lernen beginnen
destroy crops
klęska głodu
Lernen beginnen
famine
burza gradowa
Lernen beginnen
hailstorm
osuwisko
Lernen beginnen
landslide
mieć stopnie w skali richtera
Lernen beginnen
measure on the Richter scale
uchodźca
Lernen beginnen
refugee
uratować kogoś
Lernen beginnen
save someone
głodujący
Lernen beginnen
starving
fala pływowa
Lernen beginnen
tidal wave
wstrząs
Lernen beginnen
shock
trąba powietrzna
Lernen beginnen
twister
astronauta
Lernen beginnen
astronaut
Ziemia
Lernen beginnen
Earth
Jowisz
Lernen beginnen
Jupiter
wylądować na księzycu
Lernen beginnen
land on the moon
wystrzelić coś w przestrzeń
Lernen beginnen
fire something into space
Mars
Lernen beginnen
Mars
Merkury
Lernen beginnen
Mercury
Neptun
Lernen beginnen
Neptune
umieścić coś na orbicie
Lernen beginnen
put something in orbit
Satelita
Lernen beginnen
Satellite
prom kosmiczny
Lernen beginnen
a space shuttle
stacja kosmiczna
Lernen beginnen
a space station
turystyka kosmiczna
Lernen beginnen
space tourism
Uran
Lernen beginnen
Uranus
Wenus
Lernen beginnen
Venus
głęboki na stopę
Lernen beginnen
a foot deep
urodzinowa niespodzianka
Lernen beginnen
birthday surprise
posprzątać, wyczyścić
Lernen beginnen
clean up
nieustanny powód do zmartwień
Lernen beginnen
constant worry
przystawać na coś
Lernen beginnen
go along with something
ślizgawica
Lernen beginnen
icy conditions
w perspektywie
Lernen beginnen
in sight
być czymś zapchanym
Lernen beginnen
be clogged with something
w złym stanie
Lernen beginnen
in a bad state
szczątki, ruiny
Lernen beginnen
debris
wyraźny cel
Lernen beginnen
express purpose of something
patrzeć na kogoś ze złością
Lernen beginnen
give somebody a filthy look
brutalnie szczera relacja dotycząca czegoś
Lernen beginnen
gritty account of something
wywoływać efekt domina
Lernen beginnen
have a knock-on effect on something
mieć na coś katastrofalny wpływ
Lernen beginnen
have catastrophic results on something
zanieczyszczenie powietrza
Lernen beginnen
air pollution
jakość powietrza
Lernen beginnen
air quality
problemy z oddychaniem
Lernen beginnen
breathing problems
ogromny powód do zmartwień
Lernen beginnen
a huge reason to worry
szkodliwy
Lernen beginnen
harmful
ogrzewać dom
Lernen beginnen
heat up your house
paliwo opałowe
Lernen beginnen
heating fuel
średnia długość życia
Lernen beginnen
life expectancy
trujący
Lernen beginnen
toxic
region
Lernen beginnen
region
miejscowość uzdrowiskowa
Lernen beginnen
spa resort
niepokojący
Lernen beginnen
worrying
odświeżacz powietrza
Lernen beginnen
air freshener
być na coś wystawionym
Lernen beginnen
be exposed to something
przestać coś robić
Lernen beginnen
cease to do something
środek czyszczący
Lernen beginnen
cleaner
zaskakiwać
Lernen beginnen
surprise
rosnący niepokój
Lernen beginnen
growing concern
wdychać
Lernen beginnen
inhale
ograniczać coś do minimum
Lernen beginnen
limit something to a minimum
źródło zanieczyszczeń
Lernen beginnen
pollutant
wydobywać się
Lernen beginnen
emit
przychodzić na myśl
Lernen beginnen
spring to mind

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.