european economic

 0    17 Datenblatt    aidr
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
zastój
Lernen beginnen
stagnation
istnieje niebezpieczeństwo popadnięcia w recesję
Lernen beginnen
it is in danger of slipping into recession
szelki
Lernen beginnen
braces
przyczynić się do czegoś, mieć w coś wkład
Lernen beginnen
contribute to sth
Nie przyczyniła się do naszego sukcesu, więc dlaczego miałaby dostać jakieś pieniądze?
Lernen beginnen
She didn't contribute to our success, so why should she get any money?
Nie zapomnij, że przyczyniłem się do tego projektu.
Lernen beginnen
Don't forget I contributed to this project.
osunąć się, gwałtownie spaść, kryzys gosp.
Lernen beginnen
slump
spowolnienie w Chinach przeniosłoby się na strefę euro
Lernen beginnen
the slowdown in China would spill over to the eurozone
kary celne
Lernen beginnen
punitive tariffs
odbijać
Lernen beginnen
bounce back
nieporządny
Lernen beginnen
disorderly
próżność
Lernen beginnen
vanity
propozycja
Lernen beginnen
proposal
wyciągnąć, wypłacić
Lernen beginnen
withdraw
promowanie, lansowanie np. produktu przez znane osoby
Lernen beginnen
endorsement
wiarygodny
Lernen beginnen
reliable
być z poza...
Lernen beginnen
be out of sth

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.