Extremely simplified grammar - Pavisam vienkārša gramatika

 0    11 Datenblatt    VocApp
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
The past tense in Latvian
Infinitive: (to go)
I went; You went; He, she went; They went; We went; You went
Lernen beginnen
Latviešu valodā vārdam iet pagātnes formā ir šādi locījumi
es gāju; tu gāji; viņš, viņa gāja; viņi, viņas (many famales), viņi gāja mēs gājām; Jūs/jūs gājāt (plural and courtesy phrase)
Conjugation of "to be" in the present tense
I am; You are; He, she, it is; They are; We are; You are
Lernen beginnen
"būt" konjugācijas tagadnē
es esmu; tu esi; viņš, viņa. tas, tā ir; viņi, viņas ir; mēs esam; jūs/Jūs esat
Professions for males end with: -s
bookkeeper; administrator; singer; guide; director; doctor
Lernen beginnen
Profesijas vīriešu dzimtē: -s
grāmatvedis; administrators; dziedātājs; gids; direktors; ārsts
The future tense in Latvian
Infinitive: to go
I will go; You will go; He, she will go; They will go; We will go; You will go
Lernen beginnen
Latviešu valodā darbības vārdam iet nākotnē ir šādi locījumi
es iešu; tu iesi; viņš, viņa ies; viņi, viņas (many famales), viņi ies mēs iesim; Jūs/jūs iesiet (plural and courtesy phrase)
Professions for females have the endings -a, -e
bookkeeper; administrator; singer; guide; director; doctor
Lernen beginnen
Profesijas sieviešu dzimtē: -a, -e
grāmatvede; administratore; dziedātāja; gide; direktore; ārste
+6 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Latvian: day 2"
(Insgesamt 267 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.