fajowe słówka cz. 2

 0    50 Datenblatt    englishforeveryone
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
pieprzyk
Lernen beginnen
a beauty spot
dołeczek (w policzku)
Lernen beginnen
a dimple
smukły
Lernen beginnen
slender
grzywka
Lernen beginnen
a fringe
kędzierzawy
Lernen beginnen
frizzy
sterczące
On miał sterczące włosy i niebieskie oczy.
Lernen beginnen
spiky
He had spiky hair and blue eyes.
roztrzepany, roztargniony
Jego wzrok ujawniał jego roztargnienie.
Lernen beginnen
absent-minded
His eyes showed he was absent-minded.
zarozumiały
On jest zarozumiałym dupkiem.
Lernen beginnen
conceited
He is a conceited jerk.
sumienny
Jestem sumienna - zawsze odrabiam pracę domową.
Lernen beginnen
conscientious
I'm conscientious - I always do my homework.
beksa
Lernen beginnen
crybaby
śmiałek
Ten rycerz okazał się niesamowitym śmiałkiem i zabił smoka.
Lernen beginnen
daredevil
This knight turned out to be an incredible daredevil and killed a dragon.
śmiały
Ten chłopak jest bardzo śmiały, zagaduje do każdej dziewczyny, którą spotka.
Lernen beginnen
daring
This boy is very daring, he accostes every girl who comes across.
(nie)uczciwy
Lernen beginnen
(dis)honest
(nie)lojalny
Lernen beginnen
(dis)loyal
egoistyczny
Lernen beginnen
egoistical
wada
Moją największą wadą jest to, że nie umiem wyrażać własnego zdania.
Lernen beginnen
a flaw
My the biggest flaw is it that I can't speak my mind.
naiwny
Jestem strasznie łatwowierna, każdy jest w stanie mnie oszukać.
Lernen beginnen
gullible
I'm amazing gullible, everyone's able to lie me.
bezstronny
Starałam się być bezstronna, ale kochałam go i nie potrafiłam być obiektywna.
Lernen beginnen
impartial
I tried be impartial but I loved him and can't be objective.
(nie)dojrzały
On nie jest wystarczająco dojrzały, żeby prawdziwie kochać.
Lernen beginnen
(im)mature
He isn't mature enough to true love.
perfidny, skąpy
Mój dziadek jest bardzo skąpy, nigdy nie daje mi pieniędzy.
Lernen beginnen
mean
My grandfather is very mean, he never gives me money.
niechlujny
Moja siostra jest najbardziej niechlujną osobą na świecie.
Lernen beginnen
messy
My sister is the messiest person in the world.
skromny
Staram się być skromną i uczciwą osobą.
Lernen beginnen
modest
I try be a modest and honest person.
o ciasnych horyzontach myślowych
On jest strasznie ograniczony swoimi poglądami, nie szanuje zdania nikogo innego.
Lernen beginnen
narrow-minded
He is narrow-minded, he doesn't respect anyone's opinion.
zbyt ambitny
Ona nie mierzy swoich sił na zamiary, jest chorobliwie ambitna.
Lernen beginnen
over-ambitious
She bites more than she can chew, she is morbidly over-ambitious.
stronniczy
Ten sędzia jest stronniczy, jego wyroki nigdy nie są sprawiedliwe.
Lernen beginnen
partial
This judge is partial, her sentences are never just.
perfekcjonista
Lernen beginnen
perfectionist
(nie)uprzejmy
On był bardzo nieuprzejmy, bezustannie mi przerywał.
Lernen beginnen
(im)polite
He was very impolite, because he continuously interrupted me.
buntowniczy
On miał bardzo buntowniczy pogląd na świat, odrzucał wszystkie normy społeczne.
Lernen beginnen
rebellious
He has a rebellious view, he rejectes all social restraints.
godny zaufania
Natalia jest jedyną osobą, której naprawdę mogę ufać.
Lernen beginnen
reliable
Natalia is only reliable person in my life.
(nie)odpowiedzialny
Lernen beginnen
(ir)responsible
skupiony na sobie
Lernen beginnen
self-concentred
pewny siebie
Lernen beginnen
self-confident
świadomy
Nie byłam do końca świadoma tego, co to oznaczało.
Lernen beginnen
conscious
I wasn't really conscious about what it meant.
niepewny siebie
Kiedy poznaje kogoś nowego jestem strasznie nieśmiała.
Lernen beginnen
self-conscious
When I get know new someone, I'm awfully self-conscious.
rozsądny
Lernen beginnen
sensible
(nie)wrażliwe
Moje serce jest bardzo wrażliwe, łatwo mnie zranić.
Lernen beginnen
(in)sensitive
My hear is really sensitive, it easy to hurt me.
uparty
Lernen beginnen
stubborn
bez skrupułów
Lernen beginnen
unscrupulous
próżny
Lernen beginnen
vain
pełen obaw
Jestem pełna obaw wobec niego.
Lernen beginnen
apprehensive
I'm apprehensive about him.
zadbany
On jest zadbanym mężczyzną, zawsze ma uprasowane koszule.
Lernen beginnen
well-groomed
He is a well-groomed men, he always has pressed shirts.
niechlujny
Ona jest bardzo niechlujna, podnosi ubranie z podłogi i ubiera je.
Lernen beginnen
scruffy
She is very scruffy, she picking up clothes on the floor and put it on.
pognieciony
Lernen beginnen
creased
wypłowiały
Lernen beginnen
faded
obcisły
Lernen beginnen
tight
rozpiąć guziki
Lernen beginnen
undo the buttons
rozwiązać buty
Lernen beginnen
untie the shoes
kurczyć
Lernen beginnen
shrink
rozciągnąć się
Lernen beginnen
stretch
Dlaczego zawsze widzisz wszystko w czerni i bieli?
Lernen beginnen
Why do you always see everything in black and white?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.