fang szłej

 0    40 Datenblatt    guest1607603
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
jesteśmy otoczeni ciągłym przepływem życiodajnej energii
Lernen beginnen
we are surrounded by a constant flow life-giving energy
to bezpośrednio wpływa na to, jak się czujemy
Lernen beginnen
that's directly affects how we feel
kręci się wokół
Lernen beginnen
it revolves around
projektowanie i aranżacja przestrzeni
Lernen beginnen
designing and arranging space
możemy stworzyć zrównoważony i harmonijny przepływ energii
Lernen beginnen
we can create a balanced and harmonious flow of energy
jedna z najważniejszych koncepcji
Lernen beginnen
one of the most important Concepts
służy do oceny naszej przestrzeni życiowej
Lernen beginnen
it is used to evaluate our living space
ośmiokątny kształt
Lernen beginnen
octagon shaped
mapa jest podzielona na 8 sekcji
Lernen beginnen
map is divided into 8 section
Obszar dobrobytu
Lernen beginnen
Prosperity area
przestrzennie
Lernen beginnen
spatially
reprezentuje Jedność
Lernen beginnen
it represents Unity
w obrębie
Lernen beginnen
within
wpływa
Lernen beginnen
it affects
w jaki sposób obiekty mogą być przenoszone i rozmieszczane w celu wprowadzenia pozytywnych zmian
Lernen beginnen
how objects can be moved and rearranged to bring about positive change
powinien zawierać wszystkie sekcje
Lernen beginnen
it should contain all the sections
odpowiada
Lernen beginnen
it correspond
rozwiązanie
Lernen beginnen
solution
zgodnie z zasadami feng shui
Lernen beginnen
according to feng shui principles
kuranty
Lernen beginnen
chimes
metoda
Lernen beginnen
approach
sposób, w jaki zdobisz przestrzeń, ma kluczowe znaczenie dla twojego dobrego samopoczucia
Lernen beginnen
the way how you decorate your space is vital to your well-being
jest niezbędny do utrzymania dobrego zdrowia
Lernen beginnen
it is essential to maintaining good health
trzymaj ten obszar z dala od bałaganu
Lernen beginnen
keep this area clear of clutter
może stworzyć barierę i uniemożliwić swobodny przepływ energii
Lernen beginnen
it can create a barrier and prevent energy from flowing freely
pozycjonowanie przedmiotów
Lernen beginnen
positioning of items
ogromne znaczenie
Lernen beginnen
utmost importance
trumna
Lernen beginnen
coffin
powoduje zderzenie żywiołów ognia i wody
Lernen beginnen
it causes the elements of fire and water to Clash
nawet, równy
Lernen beginnen
even
wartość czegoś
Lernen beginnen
the value of something
czyste sumienie
Lernen beginnen
clear conscience
odchrząknąć
Lernen beginnen
clear voice
czyste powietrze
Lernen beginnen
clean air
czyste środowisko
Lernen beginnen
clean environment
czyste niebo (bezchmurne)
Lernen beginnen
clear sky
odciąć się
Lernen beginnen
clean break
różne sekcje są reprezentowane przez różne symbole
Lernen beginnen
different sections are represented by various symbols
układ, ułożenie
Lernen beginnen
arrangement
może to prowadzić do kłótni rodzinnych
Lernen beginnen
it can result in family arguments

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.