Farma 1 - cholinergiczne

 0    167 Datenblatt    aruszecka
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Rec M1
Lernen beginnen
neuronalny receptor, neurony OUN i zwoje, Gq, IP3, DAG, pobudzenie OUN, wydzielanie soku żołądkowego, nasilenie perystaltyki, antagonista selektywny pirenzepina
Receptor M2
Lernen beginnen
sercowy receptor, zakończenia presynaptyczne neuronów, Gi, spadek cAMP, bradykardia, hamowanie presynaptyczne
Receptor M3
Lernen beginnen
gruczołowy, gruczoły egzokrynowe, mm gładkie, śródbłonek naczyniowy Gq, IP3, wzrost wydzielania, skurcz mm gładkich, rozszerzenie naczyń
Ach, Karbachol, Betanechol, Metacholina, Muskaryna, Pilokarpina
Lernen beginnen
agoniści muskarynowi
Fizostygmina, Neostygmina, Edrofonium, Pirydostygmina, Ekotiopat, Dyflos, Donepezyl, Galantamina, Rywastygmina
Lernen beginnen
inhibitory acetylocholinesterazy
Ach
Lernen beginnen
zabiegi oka, szybkie zwężenie źrenicy, syntezowana w neuronach cholinergicznych z choliny i Acetylo CoA
Acetylocholinesteraza
Lernen beginnen
związana z błoną neurony, swoista wobec Ach, rozkład w synapsie cholin
Butyrylocholinesteraza
Lernen beginnen
nieselektywna wobec Ach, w osoczu i tkankach
Karbachol
Lernen beginnen
choliny i kw karbaminowego, dłużej niż Ach, wolna hydroliza przez AchE, poop leczenie atonii PP i hipotonii p. moczowego, miejscowo do worka spojówkowego do obniżenia ciś przy przeciwwsk do pilokarpiny w jaskrze pierwotnej
Betanechol
Lernen beginnen
ester beta metylocholiny i kwasu karbaminowego, w pooperacyjnej hipotonii pęcherza i PP
Metacholina
Lernen beginnen
ester beta metylocholiny i kwasu octowego, badanie nadmiernej reaktywności oskrzeli w astmie
Muskaryna
Lernen beginnen
alkaloid pochodzenia roślinnego z grzybów amanita, w farmakologii eksperymentalnej
Pilokarpina
Lernen beginnen
alk. roś, z potoślinu, w jaskrze, zatruciach atropiną i innymi cholinolitykami, do pobudzania gruczołów ślinowych po radioterapii i w zespole Sjogrena do łez, próbie potowej napotny w diagn mukowiscydozy
Fizostygmina
Lernen beginnen
alkaloid z bobu kalabarskiego, dobra przenikalność do OUN, stosowana w ciężkich zatruciach lekami parasympatykolitycznymi
Neostygmina
Lernen beginnen
pobudzający PP, terapia miastenii, IV rz związek amioniowy, nie przenika BBB, pooperacyjna atonia jelit i pęcherza, zatrucia atropiną lub innymi cholinolitykami, do odwrócenia bloku nerwowo mięśniowego w zatruciu lekami zwiotczającymi niedep
Edrofonium
Lernen beginnen
ma zbyt krótki czas działania do stosowania terapeutycznego, w diagnostyce miastenii
Pirydostygmina
Lernen beginnen
lepiej się wchłania i dłużej działa niż neostygmina, lek w leczeniu miastenii
Ekotiopat, Dyflos
Lernen beginnen
długi czas działania, w kroplach do oczu do leczenia jaskry z zamkniętym kątem przesączania
Donepezyl, Galantamina, Rywastygmina
Lernen beginnen
przenikają do OUN, w leczeniu objawowym łagodnych i średnio ciężkich postaci demencji w chorobie Alzheimera
Atropina jako lek zatrucia inhibit, AchE, siarczan atropiny domięśniowo, dożylnie, podskórnie
Lernen beginnen
znosi objawy muskarynowe zatrucia
Oksymy, reaktywatory AchE, Pralidoksym, Obidoksym
Lernen beginnen
mają zdolność do reaktywacji zablokowanej AchE, ale tylko we wczesnym etapie i tylko przy związkach fosfoorganicznych a nie karbaminianów
Atropina, Hioscyna (Skopolamina), Tropikamid, Cyklopentolat, Ipratropium, Tiotropium, Pirenzepina, Benzatropina
Lernen beginnen
leki cholinolityczne, antagoniści muskarynowi
Atropina
Lernen beginnen
zw amoniowy, db w tłusz, ok BBB, nieselekt antag rec M, db doustnie, pobudza OUN, w premedykacji anestezjo, w zatruciach inhib cholinesterazy, bradykardii, najpierw brady potem klasyczną tachy przez porażenie rec M2 w sercu
Atropina, Tubokuraryna, Morfina
Lernen beginnen
leki bezpośrednio uwalniające histaminę z mastocytów
Hioscyna (Skopolamina)
Lernen beginnen
alkaloid roślinny z bielunia dziędzierzawy, trzeciorzędowy związek amoniowy, dobrze rozp w tłuszczach, przechodzi przez BBB, podobna do atropiny ale działa depresyjnie na OUN, w zapobieganiu chorobie lokomocyjnej i leczeniu jej, zastępuje się ją obecnie
Tropikamid
Lernen beginnen
do rozszerzenia źrenic (mydriasis) i porażenia mięśni rzęskowych, co skutkuje niemożnością akomodacji oka (cykloplegia)
Cyklopentolat
Lernen beginnen
do rozszerzenia źrenic (mydriasis) i porażenia mięśni rzęskowych, co skutkuje niemożnością akomodacji oka (cykloplegia), jak Tropikamid ale długo działający
Ipratropium
Lernen beginnen
IV rz poch amoniowa, słabo wchłania się przez błony biologiczne, inhalacje rozszerzające oskrzela, w POChP i astmie, działa antag na receptory M3 w oskrzelach, lepsze bronchodyl niż beta 2 agoniści, brak swoistości działania, często hamuje rec M2
Fenoterol
Lernen beginnen
agonista beta 2 rozszerzający małe oskrzela
Tiotropium
Lernen beginnen
pochodna Ipratopium o 10 krotnie silniejszym działaniu, bardzo wolno odłącza się od M1 i M3 a szybko od M2
Pirenzepina
Lernen beginnen
selektywny antagonista receptorów M1, w leczeniu choroby wrzodowej żołądka i 12stnicy
Benzatropina
Lernen beginnen
w chorobie Parkinsona i w zespołach parkinsonowskich na różnym tle
Nikotyna
Lernen beginnen
agonista rec Nn, prototyp substancji o działaniu zwojowym, alkaloid pirydynowy, w małych dawkach pobudza, w dużych poraża rec Nn w zwojach wegetatywnych
Trimetafan
Lernen beginnen
antag rec Nn, obniża CTK, w zab chirurgicznych, przełomie nadciśnieniowym, nadciśnieniu złośliwym, dożylnie, silne, gwałtowne działanie, zaham ukł przywspółczulnego, suchość, zablokowanie soku żołądkowego, rozsz źrenic, zab akomodacji, hipotonia ortost
Tubokuraryna, Pankuronium, Wekuronium, Rokuronium, Atrakurium, Cisatrakurium, Miwakurium
Lernen beginnen
związki niedepolaryzujące, leki zwiotczające
Tubokuraryna
Lernen beginnen
przez niepożądane efekty uwalniania histaminy z mastocytów jak skurcz oskrzeli i spadek ciśnienia krwi zastąpiona, lek zwiotczający niedepolaryzujący
Pankuronium
Lernen beginnen
pierwszy tego typu lek o budowie steroidowej, szybko działa, średnio dlugo
Wekuronium
Lernen beginnen
3 krotnie krótszy okres działania od pankuronium
Rokuronium
Lernen beginnen
6 krotnie słabszy od wekuronium
Atrakurium
Lernen beginnen
nietypowa eliminacja z ustroju, spontaniczna nieeznymatyczna degradacja w osoczu
Cisatrakurium
Lernen beginnen
izomer Atrakurium, powoduje mniejszy wyrzut histaminy i ma 3 razy silniejsze działanie
Miwakurium
Lernen beginnen
zbliżony do Atrakurium, szybko inaktywowany przez cholinoesterazę osoczową
Receptor M1
Lernen beginnen
neuronalny receptor, neurony OUN i zwoje, Gq, IP3, DAG, pobudzenie OUN, wydzielanie soku żołądkowego, nasilenie perystaltyki, antagonista selektywny pirenzepina
Receptor M2
Lernen beginnen
sercowy receptor, zakończenia presynaptyczne neuronów, Gi, spadek cAMP, bradykardia, hamowanie presynaptyczne
Receptor M3
Lernen beginnen
gruczołowy, gruczoły egzokrynowe, mm gładkie, śródbłonek naczyniowy Gq, IP3, wzrost wydzielania, skurcz mm gładkich, rozszerzenie naczyń
Ach, Karbachol, Betanechol, Metacholina, Muskaryna, Pilokarpina
Lernen beginnen
agoniści muskarynowi
Fizostygmina, Neostygmina, Edrofonium, Pirydostygmina, Ekotiopat, Dyflos, Donepezyl, Galantamina, Rywastygmina
Lernen beginnen
inhibitory acetylocholinesterazy
Ach
Lernen beginnen
zabiegi oka, szybkie zwężenie źrenicy, syntezowana w neuronach cholinergicznych z choliny i Acetylo CoA
Acetylocholinesteraza
Lernen beginnen
związana z błoną neurony, swoista wobec Ach, rozkład w synapsie cholin
Butyrylocholinesteraza
Lernen beginnen
nieselektywna wobec Ach, w osoczu i tkankach
Karbachol
Lernen beginnen
cholina i kwas karbaminowy, dłużej niż Ach, wolna hydroliza przez AchE, pooperacyjne leczenie atonii PP i p. moczowego, miejscowo do worka spojówkowego do obniżenia ciśnienia przy przeciwwskazaniach do pilokarpiny w jaskrze pierwotnej
Betanechol
Lernen beginnen
ester beta metylocholiny i kwasu karbaminowego, w pooperacyjnej hipotonii pęcherza i PP
Metacholina
Lernen beginnen
ester beta metylocholiny i kwasu octowego, badanie nadmiernej reaktywności oskrzeli w astmie
Muskaryna
Lernen beginnen
alkaloid pochodzenia roślinnego z grzybów amanita, w farmakologii eksperymentalnej
Pilokarpina
Lernen beginnen
alk. roślinny, z potoślinu, w jaskrze z zamkniętym k.p., zatruciach atropiną i innymi cholinolitykami, do pobudzania gruczołów ślinowych po radioterapii i w zespole Sjogrena do łez, w próbie potowej lek napotny w diagnostyce mukowiscydozy
Fizostygmina
Lernen beginnen
alkaloid z bobu kalabarskiego, dobra przenikalność do OUN, stosowana w ciężkich zatruciach lekami parasympatykolitycznymi
Neostygmina
Lernen beginnen
pobudzający PP, terapia miastenii, IV rz. związek amoniowy, nie przenika BBB, pooperacyjna atonia jelit i pęcherza, na zatrucia atropiną lub innymi cholinolitykami, do odwrócenia bloku nerwowo mięśniowego w zatruciu lekami zwiotcz. niedep.
Edrofonium
Lernen beginnen
ma zbyt krótki czas działania do stosowania terapeutycznego, w diagnostyce miastenii
Pirydostygmina
Lernen beginnen
lepiej się wchłania i dłużej działa niż neostygmina, lek w leczeniu miastenii
Ekotiopat, Dyflos
Lernen beginnen
długi czas działania, w kroplach do oczu do leczenia jaskry z zamkniętym kątem przesączania
Donepezyl, Galantamina, Rywastygmina
Lernen beginnen
przenikają do OUN, w leczeniu objawowym łagodnych i średnio ciężkich postaci demencji w chorobie Alzheimera
Atropina jako lek zatrucia inhibit, AchE, siarczan atropiny domięśniowo, dożylnie, podskórnie
Lernen beginnen
znosi objawy muskarynowe zatrucia
Oksymy, reaktywatory AchE, Pralidoksym, Obidoksym
Lernen beginnen
mają zdolność do reaktywacji zablokowanej AchE, ale tylko we wczesnym etapie i tylko przy związkach fosfoorganicznych a nie karbaminianów
Atropina, Hioscyna (Skopolamina), Tropikamid, Cyklopentolat, Ipratropium, Tiotropium, Pirenzepina, Benzatropina
Lernen beginnen
leki cholinolityczne, antagoniści muskarynowi
Atropina
Lernen beginnen
z pokrzyka wilcza jagoda, alk. roślinny, III rz związek amoniowy, db rozp w tłuszczach, przechodzi przez BBB, nieselektywny antag. r M, db się wchłania doustnie, pobudza OUN, w premedykacji anest, w zatruciach inhib. cholinesterazy, bradykardii
Atropina
Lernen beginnen
najpierw wywołuje bradykardię a potem klasyczną tachykardię przez porażenie rec M2 w sercu, w skurczu dróg mocz i żółć, przy zwiększonej perystaltyce jelit, uwalnia bezpośrednio histaminę z mastocytów, była do leczenia astmy ale mukostaza
Atropina, Tubokuraryna, Morfina
Lernen beginnen
leki bezpośrednio uwalniające histaminę z mastocytów
Hioscyna (Skopolamina)
Lernen beginnen
alk. roślinny z bielunia dziędzierzawy, III rz związek amoniowy, db rozp w tłuszczach, przechodzi przez BBB, podobna do atropiny depresyjnie na OUN, w zapobieganiu chorobie lokomocyjnej i leczeniu, zastąpiona
Tropikamid
Lernen beginnen
do rozszerzenia źrenic (mydriasis) i porażenia mięśni rzęskowych, co skutkuje niemożnością akomodacji oka (cykloplegia)
Cyklopentolat
Lernen beginnen
do rozszerzenia źrenic (mydriasis) i porażenia mięśni rzęskowych, co skutkuje niemożnością akomodacji oka (cykloplegia), jak Tropikamid ale długo działający
Ipratropium
Lernen beginnen
IV rz pochodna amoniowa, słabo wchłania się przez błony, inhalacje rozsz oskrzela, w POChP i astmie, antag na rec M3 w dużych oskrzelach, lepsza bronchodyl niż beta 2 agoniści, brak swoistości, często hamuje rec M2 paradoksalny bronchospazm
Fenoterol
Lernen beginnen
agonista beta 2 rozszerzający małe oskrzela
Tiotropium
Lernen beginnen
pochodna Ipratopium o 10 krotnie silniejszym działaniu, bardzo wolno odłącza się od M1 i M3 a szybko od M2
Pirenzepina
Lernen beginnen
selektywny antagonista receptorów M1, w leczeniu choroby wrzodowej żołądka i 12stnicy
Benzatropina
Lernen beginnen
w chorobie Parkinsona i w zespołach parkinsonowskich na różnym tle
Nikotyna
Lernen beginnen
agonista rec Nn, prototyp substancji o działaniu zwojowym, alkaloid pirydynowy, w małych dawkach pobudza, w dużych poraża rec Nn w zwojach wegetatywnych
Trimetafan
Lernen beginnen
antag rec Nn, obniża CTK, w zab chirurgicznych, przełomie nadciśń, nadciś złośliwym, dożylnie, silne, gwałt działanie, zahamowanie ukł przywsp, suchość, zablokowanie soku żołądkowego, rozsz źrenic, zab akomodacji, hipotonia ortostatyczna
Tubokuraryna, Pankuronium, Wekuronium, Rokuronium, Atrakurium, Cisatrakurium, Miwakurium
Lernen beginnen
związki niedepolaryzujące, leki zwiotczające
Tubokuraryna
Lernen beginnen
przez niepożądane efekty uwalniania histaminy z mastocytów jak skurcz oskrzeli i spadek ciśnienia krwi zastąpiona, lek zwiotczający niedepolaryzujący
Pankuronium
Lernen beginnen
pierwszy tego typu lek o budowie steroidowej, szybko działa, średnio dlugo
Wekuronium
Lernen beginnen
3 krotnie krótszy okres działania od pankuronium
Rokuronium
Lernen beginnen
6 krotnie słabszy od wekuronium
Atrakurium
Lernen beginnen
nietypowa eliminacja z ustroju, spontaniczna nieeznymatyczna degradacja w osoczu
Cisatrakurium
Lernen beginnen
izomer Atrakurium, powoduje mniejszy wyrzut histaminy i ma 3 razy silniejsze działanie
Miwakurium
Lernen beginnen
zbliżony do Atrakurium, szybko inaktywowany przez cholinoesterazę osoczową
Sugammadeks
Lernen beginnen
pochodna gamma cyklodekstryny, silnie i wybiórczo wiąże się z rokuronium oraz nieco słabiej z Wekuronium, do odwracania niedepolaryzującego zwiotczenia i w przedawkowaniu
Suksametonium (Sukcynylocholina)
Lernen beginnen
zwiotczający depol, nie da się odwrócić jego bloku depolaryzacyjnego inhibitorami AchE, ester kwasu bursztynylowego i dwóch cholin
bradykardia, wzrost jonów potasu, wrost ciśnienia śródgałkowego, przedłużone zwiotczenie, złośliwa hipertermia
Lernen beginnen
niepożądane działanie suksametonium
Receptor M1
Lernen beginnen
neuronalny receptor, neurony OUN i zwoje, Gq, IP3, DAG, pobudzenie OUN, wydzielanie soku żołądkowego, nasilenie perystaltyki, antagonista selektywny pirenzepina
Receptor M2
Lernen beginnen
sercowy receptor, zakończenia presynaptyczne neuronów, Gi, spadek cAMP, bradykardia, hamowanie presynaptyczne
Receptor M3
Lernen beginnen
gruczołowy, gruczoły egzokrynowe, mm gładkie, śródbłonek naczyniowy Gq, IP3, wzrost wydzielania, skurcz mm gładkich, rozszerzenie naczyń
Ach, Karbachol, Betanechol, Metacholina, Muskaryna, Pilokarpina
Lernen beginnen
agoniści muskarynowi
Fizostygmina, Neostygmina, Edrofonium, Pirydostygmina, Ekotiopat, Dyflos, Donepezyl, Galantamina, Rywastygmina
Lernen beginnen
inhibitory acetylocholinesterazy
Ach
Lernen beginnen
zabiegi oka, szybkie zwężenie źrenicy, syntezowana w neuronach cholinergicznych z choliny i Acetylo CoA
Acetylocholinesteraza
Lernen beginnen
związana z błoną neurony, swoista wobec Ach, rozkład w synapsie cholin
Butyrylocholinesteraza
Lernen beginnen
nieselektywna wobec Ach, w osoczu i tkankach
Karbachol
Lernen beginnen
cholina i kwas karbaminowy, dłużej niż Ach, wolna hydroliza przez AchE, pooperacyjne leczenie atonii PP i p. moczowego, miejscowo do worka spojówkowego do obniżenia ciśnienia przy przeciwwskazaniach do pilokarpiny w jaskrze pierwotnej
Betanechol
Lernen beginnen
ester beta metylocholiny i kwasu karbaminowego, w pooperacyjnej hipotonii pęcherza i PP
Metacholina
Lernen beginnen
ester beta metylocholiny i kwasu octowego, badanie nadmiernej reaktywności oskrzeli w astmie
Muskaryna
Lernen beginnen
alkaloid pochodzenia roślinnego z grzybów amanita, w farmakologii eksperymentalnej
Pilokarpina
Lernen beginnen
alk. roślinny, z potoślinu, w jaskrze z zamkniętym k.p., zatruciach atropiną i innymi cholinolitykami, do pobudzania gruczołów ślinowych po radioterapii i w zespole Sjogrena do łez, w próbie potowej lek napotny w diagnostyce mukowiscydozy
Fizostygmina
Lernen beginnen
alkaloid z bobu kalabarskiego, dobra przenikalność do OUN, stosowana w ciężkich zatruciach lekami parasympatykolitycznymi
Neostygmina
Lernen beginnen
pobudzający PP, terapia miastenii, IV rz. związek amoniowy, nie przenika BBB, pooperacyjna atonia jelit i pęcherza, na zatrucia atropiną lub innymi cholinolitykami, do odwrócenia bloku nerwowo mięśniowego w zatruciu lekami zwiotcz. niedep.
Edrofonium
Lernen beginnen
ma zbyt krótki czas działania do stosowania terapeutycznego, w diagnostyce miastenii
Pirydostygmina
Lernen beginnen
lepiej się wchłania i dłużej działa niż neostygmina, lek w leczeniu miastenii
Ekotiopat, Dyflos
Lernen beginnen
długi czas działania, w kroplach do oczu do leczenia jaskry z zamkniętym kątem przesączania
Donepezyl, Galantamina, Rywastygmina
Lernen beginnen
przenikają do OUN, w leczeniu objawowym łagodnych i średnio ciężkich postaci demencji w chorobie Alzheimera
Atropina jako lek zatrucia inhibit, AchE, siarczan atropiny domięśniowo, dożylnie, podskórnie
Lernen beginnen
znosi objawy muskarynowe zatrucia
Oksymy, reaktywatory AchE, Pralidoksym, Obidoksym
Lernen beginnen
mają zdolność do reaktywacji zablokowanej AchE, ale tylko we wczesnym etapie i tylko przy związkach fosfoorganicznych a nie karbaminianów
Atropina, Hioscyna (Skopolamina), Tropikamid, Cyklopentolat, Ipratropium, Tiotropium, Pirenzepina, Benzatropina
Lernen beginnen
leki cholinolityczne, antagoniści muskarynowi
Atropina
Lernen beginnen
z pokrzyka wilcza jagoda, alk. roślinny, III rz związek amoniowy, db rozp w tłuszczach, przechodzi przez BBB, nieselektywny antag. r M, db się wchłania doustnie, pobudza OUN, w premedykacji anest, w zatruciach inhib. cholinesterazy, bradykardii
Atropina
Lernen beginnen
najpierw wywołuje bradykardię a potem klasyczną tachykardię przez porażenie rec M2 w sercu, w skurczu dróg mocz i żółć, przy zwiększonej perystaltyce jelit, uwalnia bezpośrednio histaminę z mastocytów, była do leczenia astmy ale mukostaza
Atropina, Tubokuraryna, Morfina
Lernen beginnen
leki bezpośrednio uwalniające histaminę z mastocytów
Hioscyna (Skopolamina)
Lernen beginnen
alk. roślinny z bielunia dziędzierzawy, III rz związek amoniowy, db rozp w tłuszczach, przechodzi przez BBB, podobna do atropiny depresyjnie na OUN, w zapobieganiu chorobie lokomocyjnej i leczeniu, zastąpiona
Tropikamid
Lernen beginnen
do rozszerzenia źrenic (mydriasis) i porażenia mięśni rzęskowych, co skutkuje niemożnością akomodacji oka (cykloplegia)
Cyklopentolat
Lernen beginnen
do rozszerzenia źrenic (mydriasis) i porażenia mięśni rzęskowych, co skutkuje niemożnością akomodacji oka (cykloplegia), jak Tropikamid ale długo działający
Ipratropium
Lernen beginnen
IV rz pochodna amoniowa, słabo wchłania się przez błony, inhalacje rozsz oskrzela, w POChP i astmie, antag na rec M3 w dużych oskrzelach, lepsza bronchodyl niż beta 2 agoniści, brak swoistości, często hamuje rec M2 paradoksalny bronchospazm
Fenoterol
Lernen beginnen
agonista beta 2 rozszerzający małe oskrzela
Tiotropium
Lernen beginnen
pochodna Ipratopium o 10 krotnie silniejszym działaniu, bardzo wolno odłącza się od M1 i M3 a szybko od M2
Pirenzepina
Lernen beginnen
selektywny antagonista receptorów M1, w leczeniu choroby wrzodowej żołądka i 12stnicy
Benzatropina
Lernen beginnen
w chorobie Parkinsona i w zespołach parkinsonowskich na różnym tle
Nikotyna
Lernen beginnen
agonista rec Nn, prototyp substancji o działaniu zwojowym, alkaloid pirydynowy, w małych dawkach pobudza, w dużych poraża rec Nn w zwojach wegetatywnych
Trimetafan
Lernen beginnen
antag rec Nn, obniża CTK, w zab chirurgicznych, przełomie nadciśń, nadciś złośliwym, dożylnie, silne, gwałt działanie, zahamowanie ukł przywsp, suchość, zablokowanie soku żołądkowego, rozsz źrenic, zab akomodacji, hipotonia ortostatyczna
Tubokuraryna, Pankuronium, Wekuronium, Rokuronium, Atrakurium, Cisatrakurium, Miwakurium
Lernen beginnen
związki niedepolaryzujące, leki zwiotczające
Tubokuraryna
Lernen beginnen
przez niepożądane efekty uwalniania histaminy z mastocytów jak skurcz oskrzeli i spadek ciśnienia krwi zastąpiona, lek zwiotczający niedepolaryzujący
Pankuronium
Lernen beginnen
pierwszy tego typu lek o budowie steroidowej, szybko działa, średnio dlugo
Wekuronium
Lernen beginnen
3 krotnie krótszy okres działania od pankuronium
Rokuronium
Lernen beginnen
6 krotnie słabszy od wekuronium
Atrakurium
Lernen beginnen
nietypowa eliminacja z ustroju, spontaniczna nieeznymatyczna degradacja w osoczu
Cisatrakurium
Lernen beginnen
izomer Atrakurium, powoduje mniejszy wyrzut histaminy i ma 3 razy silniejsze działanie
Miwakurium
Lernen beginnen
zbliżony do Atrakurium, szybko inaktywowany przez cholinoesterazę osoczową
Receptor M1
Lernen beginnen
neuronalny receptor, neurony OUN i zwoje, Gq, IP3, DAG, pobudzenie OUN, wydzielanie soku żołądkowego, nasilenie perystaltyki, antagonista selektywny pirenzepina
Receptor M2
Lernen beginnen
sercowy receptor, zakończenia presynaptyczne neuronów, Gi, spadek cAMP, bradykardia, hamowanie presynaptyczne
Receptor M3
Lernen beginnen
gruczołowy, gruczoły egzokrynowe, mm gładkie, śródbłonek naczyniowy Gq, IP3, wzrost wydzielania, skurcz mm gładkich, rozszerzenie naczyń
Ach, Karbachol, Betanechol, Metacholina, Muskaryna, Pilokarpina
Lernen beginnen
agoniści muskarynowi
Fizostygmina, Neostygmina, Edrofonium, Pirydostygmina, Ekotiopat, Dyflos, Donepezyl, Galantamina, Rywastygmina
Lernen beginnen
inhibitory acetylocholinesterazy
Ach
Lernen beginnen
zabiegi oka, szybkie zwężenie źrenicy, syntezowana w neuronach cholinergicznych z choliny i Acetylo CoA
Acetylocholinesteraza
Lernen beginnen
związana z błoną neurony, swoista wobec Ach, rozkład w synapsie cholin
Butyrylocholinesteraza
Lernen beginnen
nieselektywna wobec Ach, w osoczu i tkankach
Karbachol
Lernen beginnen
cholina i kwas karbaminowy, dłużej niż Ach, wolna hydroliza przez AchE, pooperacyjne leczenie atonii PP i p. moczowego, miejscowo do worka spojówkowego do obniżenia ciśnienia przy przeciwwskazaniach do pilokarpiny w jaskrze pierwotnej
Betanechol
Lernen beginnen
ester beta metylocholiny i kwasu karbaminowego, w pooperacyjnej hipotonii pęcherza i PP
Metacholina
Lernen beginnen
ester beta metylocholiny i kwasu octowego, badanie nadmiernej reaktywności oskrzeli w astmie
Muskaryna
Lernen beginnen
alkaloid pochodzenia roślinnego z grzybów amanita, w farmakologii eksperymentalnej
Pilokarpina
Lernen beginnen
alk. roślinny, z potoślinu, w jaskrze z zamkniętym k.p., zatruciach atropiną i innymi cholinolitykami, do pobudzania gruczołów ślinowych po radioterapii i w zespole Sjogrena do łez, w próbie potowej lek napotny w diagnostyce mukowiscydozy
Fizostygmina
Lernen beginnen
alkaloid z bobu kalabarskiego, dobra przenikalność do OUN, stosowana w ciężkich zatruciach lekami parasympatykolitycznymi
Neostygmina
Lernen beginnen
pobudzający PP, terapia miastenii, IV rz. związek amoniowy, nie przenika BBB, pooperacyjna atonia jelit i pęcherza, na zatrucia atropiną lub innymi cholinolitykami, do odwrócenia bloku nerwowo mięśniowego w zatruciu lekami zwiotcz. niedep.
Edrofonium
Lernen beginnen
ma zbyt krótki czas działania do stosowania terapeutycznego, w diagnostyce miastenii
Pirydostygmina
Lernen beginnen
lepiej się wchłania i dłużej działa niż neostygmina, lek w leczeniu miastenii
Ekotiopat, Dyflos
Lernen beginnen
długi czas działania, w kroplach do oczu do leczenia jaskry z zamkniętym kątem przesączania
Donepezyl, Galantamina, Rywastygmina
Lernen beginnen
przenikają do OUN, w leczeniu objawowym łagodnych i średnio ciężkich postaci demencji w chorobie Alzheimera
Atropina jako lek zatrucia inhibit, AchE, siarczan atropiny domięśniowo, dożylnie, podskórnie
Lernen beginnen
znosi objawy muskarynowe zatrucia
Oksymy, reaktywatory AchE, Pralidoksym, Obidoksym
Lernen beginnen
mają zdolność do reaktywacji zablokowanej AchE, ale tylko we wczesnym etapie i tylko przy związkach fosfoorganicznych a nie karbaminianów
Atropina, Hioscyna (Skopolamina), Tropikamid, Cyklopentolat, Ipratropium, Tiotropium, Pirenzepina, Benzatropina
Lernen beginnen
leki cholinolityczne, antagoniści muskarynowi
Atropina
Lernen beginnen
z pokrzyka wilcza jagoda, alk. roślinny, III rz związek amoniowy, db rozp w tłuszczach, przechodzi przez BBB, nieselektywny antag. r M, db się wchłania doustnie, pobudza OUN, w premedykacji anest, w zatruciach inhib. cholinesterazy, bradykardii
Atropina
Lernen beginnen
najpierw wywołuje bradykardię a potem klasyczną tachykardię przez porażenie rec M2 w sercu, w skurczu dróg mocz i żółć, przy zwiększonej perystaltyce jelit, uwalnia bezpośrednio histaminę z mastocytów, była do leczenia astmy ale mukostaza
Atropina, Tubokuraryna, Morfina
Lernen beginnen
leki bezpośrednio uwalniające histaminę z mastocytów
Hioscyna (Skopolamina)
Lernen beginnen
alk. roślinny z bielunia dziędzierzawy, III rz związek amoniowy, db rozp w tłuszczach, przechodzi przez BBB, podobna do atropiny depresyjnie na OUN, w zapobieganiu chorobie lokomocyjnej i leczeniu, zastąpiona
Tropikamid
Lernen beginnen
do rozszerzenia źrenic (mydriasis) i porażenia mięśni rzęskowych, co skutkuje niemożnością akomodacji oka (cykloplegia)
Cyklopentolat
Lernen beginnen
do rozszerzenia źrenic (mydriasis) i porażenia mięśni rzęskowych, co skutkuje niemożnością akomodacji oka (cykloplegia), jak Tropikamid ale długo działający
Ipratropium
Lernen beginnen
IV rz pochodna amoniowa, słabo wchłania się przez błony, inhalacje rozsz oskrzela, w POChP i astmie, antag na rec M3 w dużych oskrzelach, lepsza bronchodyl niż beta 2 agoniści, brak swoistości, często hamuje rec M2 paradoksalny bronchospazm
Fenoterol
Lernen beginnen
agonista beta 2 rozszerzający małe oskrzela
Tiotropium
Lernen beginnen
pochodna Ipratopium o 10 krotnie silniejszym działaniu, bardzo wolno odłącza się od M1 i M3 a szybko od M2
Pirenzepina
Lernen beginnen
selektywny antagonista receptorów M1, w leczeniu choroby wrzodowej żołądka i 12stnicy
Benzatropina
Lernen beginnen
w chorobie Parkinsona i w zespołach parkinsonowskich na różnym tle
Sugammadeks
Lernen beginnen
pochodna gamma cyklodekstryny, silnie i wybiórczo wiąże się z rokuronium oraz nieco słabiej z Wekuronium, do odwracania niedepolaryzującego zwiotczenia i w przedawkowaniu
Suksametonium (Sukcynylocholina)
Lernen beginnen
zwiotczający depol, nie da się odwrócić jego bloku depolaryzacyjnego inhibitorami AchE, ester kwasu bursztynylowego i dwóch cholin
bradykardia, wzrost jonów potasu, wrost ciśnienia śródgałkowego, przedłużone zwiotczenie, złośliwa hipertermia
Lernen beginnen
niepożądane działanie suksametonium

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.