filozofia - metafizyka

5  1    45 Datenblatt    malvvina
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
pochodzenie nazwy metafizyka
Lernen beginnen
utworzyli uczniowie Arystotelesa porzdkując jego dzieła. Metafizyka jako określenie ksiąg traktujących o pierwszej filozofii; traktuje o Bogu jako istocie stojącej ponad przyrodą. metafizyka=to co nadprzyrodzone
Cztery grupy metafizyki
Lernen beginnen
1. ontologia 2. dociekania nad poznaniem 3. rozważania nad przyrodą 4. religia i sprawy etyczne
czym jest ontologia
Lernen beginnen
dociekanie istoty czegoś
zadania ontologii
Lernen beginnen
dążenie do definicji rzeczowych terminów - oparte na wniknięciu w znaczenie przysługujące w języku z którego czerpiemy [np. język techniczny]
przykłady pojęć jakimi zajmowała się ontologia
Lernen beginnen
1. substancja - wszystko to, czemu przysługują jakieś cechy, substancja przeciwstawiona cesze - cecha może zachodzić między różnymi przemdiotami 2. byty rzeczywiste vs byty pomyślane(Balladyna) 3. przedmioty realne vs nierealne - przedmioty istniejace a np liczby
idee platońskie
Lernen beginnen
w związku ze sporem między apriorystami i empirystami, platon byl skrajnym apiorystą, idee to twory pojęte w myśli abstrakcyjne, dobro samo w sobie, ideami mają być przede wszytskim uniwersalia
uniwersalia
Lernen beginnen
przedmioty ogólne, koń w ogóle, człowiek w ogóle - uchwytne tylko w pojęciach
spór o uniwersalia
Lernen beginnen
Platon przyznawał uniwersaliom byt rzeczywisty, Arystoteles nie odmawiał uniwersaliom istnienia, ale uważał ich za byty samoistne - stanowią formę rzeczy jednostkowych
jak nazywa się idea przyznająca uniwersaliom byt rzeczywisty i samoistny
Lernen beginnen
skrajny realizm pojęciowy
idea przyznająca ideom byt rzeczywisty ale niesamoistny
Lernen beginnen
umiarkowany realizm pojęciowy
konceptualizm
Lernen beginnen
nie ma uniwersaliów, istnieją tylko ich pojęcia
nominalizm
Lernen beginnen
odmawia uniwersaliom istnienia i przeczy abyśmy mieli ich pojęcia
współczesna postać sporu o uniwersalia
Lernen beginnen
czy nauki aprioryczne (matematyka) badają jakiś w pełni rzeczywisty świat tzw tworów idealnych, jak np. liczby; czy istnieje świat zupełnie niezależny od naszego umysłu
idealizm subiektywny
Lernen beginnen
konsekwencje idealizmu epistemologicznego; umysł może poznać tylko własne przeżycia/konstrukcje. Ciała istnieją to znaczy, że istnieje podmiot, który e przeżywa i jest ich świadom. Nie uznaje przyrody cielesnej. Ciała posiadają byt od podmiotu zależny.
idealizm subiektywny - Berkeley a Kant
Lernen beginnen
Berkeley nie ma różnicy między rzeczywistością a fikcją, u Kanta za światem materialnym opowiada się kryterium doświadczenia, a za fikcjami nie
idealizm obiektywny
Lernen beginnen
uznaje świat w doświadczeniu - zarówno materialny jak i psychiczny - za korelat tworu który nazywa się duchem obiektywnym
teza idealizmu obiektywnego
Lernen beginnen
przyroda to ogół przedmiotów tylko intencjonalnych, stwierdzonych w sądach idealnych(znanych komuś i nieznanych), spełniających kryterium prawdy. Twory przyrody są tylko fenomenami ducha obiektywnego
jedyna prawdziwa rzeczywistość, która istnieje w sensie dosłownym u idealistów obiektywnych
Lernen beginnen
świat idei platońskich = świat ducha obiektywnego. Idealizm obiektywny zbliżony jest do idealizmu platońśkiego
przedstawiciele idealizmu obiektywnego
Lernen beginnen
idealizm obiektywny jest rozwinięciem myśli transcendentalnego idealizmu Kanta przedstawiciele: Fichte, Schelling, Hegel, neokantyści ze szkoły marburskiej i badeńskiej
dialektyka u Hegla
Lernen beginnen
teza + antyteza = synteza, prawa rządzące przyrodą są tylko odbiciem praw rządzących w świecie ducha obiektywnego. Prawa logiki, czyli dialektyki heglowskiej ustanawiają hierarchię, w jakiej następują po sobie twory przyrody
dialektyka Hegla a Marksa
Lernen beginnen
Hegel - a priori, Marks - doświadczenie
dialektyka Marksa
Lernen beginnen
doświadczenie, materialista - przyroda jest cielesna, odmawia istnienia duszom i duchowi obiektywnemu. materializm dialektyczny
rodzaje realizmu
Lernen beginnen
naiwny, krytyczny
realizm naiwny
Lernen beginnen
naturalny pogląd, wyznaje każdy człowiek przed refleksją epistemologiczną
realizm krytyczny
Lernen beginnen
po dokonaniu refleksji epistemologicznej podtrzymujemy tezę o istnieniu tworów przyrody w sensie dosłownym. obraz świata przedstawiony przez zmysły jest mylny. prawdziwy obraz świata narzuca fizyka
dwa problematy zagadnienia struktury przyrody
Lernen beginnen
1. determinizm i indeterminizm - czy wszystko ma swoją przyczynę 2. teologia i mechanizm- czy świat jest urządzony celowo, czy nie
dualizm
Lernen beginnen
istnieją substancje duchowe i cielesne
rodzaje dualizmu
Lernen beginnen
skrajny i umiarkowany
dualizm skrajny - przedstawiciele
Lernen beginnen
św. Augustyn, Descartes
dualizm umiarkowany - przedstawiciele
Lernen beginnen
Arystoteles, św. Tomasz z Akwinu
Arystoteles
Lernen beginnen
materia i forma - dusza jest formą, istnieje tylko dzięki ciału
materią dzbanka jest glina, a formą kształt
św. Augustyn i Descartes
Lernen beginnen
dusza i ciało równorzędne
co to monizm i jakie odmiany
Lernen beginnen
tylko jeden rodzaj substancji, materializm, spirytualizm, teoria identyczności
materializm
Lernen beginnen
tylko substancje materialne; ciała są substancjami
materializm mechanistyczny
Lernen beginnen
zjawiska psychiczne jako procesy fizyczne, fizjologiczne
materializm dialektyczny
Lernen beginnen
przyznaje zjawiskom psychicznym odrębność, to ciało cieszy się/smuci
teoria identyczności
Lernen beginnen
monizm właściwy, teoria identyczności duszy i ciała, twórcą Spinoza, istnieje tylko jeden rodzaj substancji, posiada atrybuty zarówno duchowe, jak i fizyczne
spór o przyczynowość
Lernen beginnen
determinizm i indeterminizm
zasada przczynowości
Lernen beginnen
każde zdarzenie jest skutkiem jakiejś przyczyny
wolność woli
Lernen beginnen
zagadnienie determinizmu; czy człowiek mający pewien charakter może postąpić tak czy inaczej
finalizm
Lernen beginnen
istnieją fakty, których nie można zrozumieć inaczej niż jako przejaw celowego działania Stwórcy, urządzone celowo dla dobra organizmów, Bóg porusza świat nie jako poruszyciel, lecz jako cel dążenia
neowitaliści
Lernen beginnen
procesów zachodzących w organizmach nie można przewidzieć bez znania fazy końcowe
holizm
Lernen beginnen
znajomość całości(kolonii/zespołów) niezbędna dla zdania sprawy zachowania się elementów
celowość utylistyczna
Lernen beginnen
coś jest urządzone celowo to znaczy, że w sposób korzystny dla niego, cel przyczynia się do osiągnięcia dobra/korzyści
dowody istnienia boga
Lernen beginnen
1. ontologiczne - istota najdoskonalsza ale nie istniejąca byłaby gorsza od istoty najdoskonalszej istniejącej 2. kosmologiczny - wszelka zmiana w świecie musi mieć swoją przyczynę 3. fizyko-teologiczny - urządzenie świata dziełem najpotężniejszej istoty

Metafizyka z Fiszkoteką

W prezentowanej przez nas lekcji poznasz zagadnienia z zakresu filozofii takie jak metafizyka, czy ontologia. Poznasz też idee platońskie i wiele, wiele więcej.. .Filozofia jest nauką, która stara się wyjaśnić podstawowe zagadki świata dotyczące m.in. natury i istnienia rzeczywistości. Ta dziedzina wiedzy miała swoje początki setki lat temu. Za pierwszego filozofa uznaje się Talesa z Miletu, zajmował on się głównie przyrodą i matematyką. Jednak w kolejnych latach filozofia i metafizyka zmieniła kierunek. Zapraszamy do innych lekcji z zakresu filozofii: łacińskie terminy filozoficzne, założenia filozofii oraz kultura i filozofia starożytnej Grecji.

Metafizyka - definicja

Wiele osób zadaje sobie pytanie: metafizyka - co to jest i skąd się wzięła? Metafizyka jest dyscypliną filozofii, która zajmuje się istnieniem liczb i cząstek elementarnych. Stara się odpowiedzieć na pytanie, co stanowi najmniejszy i najbardziej podstawowy rodzaj rzeczy. Bardziej szczegółowym pytaniem, na które stara się odpowiedzieć metafizyka, jest zagadnienie, czy świat składa się z rzeczy, czy z faktów, więc pewnych układów między rzeczami. Osoby zajmujące się metafizyką próbują odpowiedzieć na podobne pytanie, które mają wiele odpowiedzi. Jest to bowiem dziedzina wielogłosowa - ciężko znaleźć ostateczną i niepodważalną odpowiedź na to pytanie.

Jak uczyć się za pomocą fiszek?

Fiszki to najlepszy sposób na zapamiętywanie i powtarzanie. W lekcji filozofia i metafizyka możesz uczyć się na wiele sposobów. Różnorodne tryby nauki, nagrania mp3 i Inteligentny System Powtórek umożliwiają szybkie przyswajanie wiedzy, a także skuteczne odświeżenie sobie nabytej wiedzy. To idealny sposób na naukę dla każdego!. Możesz także ściągać nagrania mp3 i uczyć się gdzie tylko zapragniesz: na spacerze, czy podczas drogi do szkoły. W mig opanujesz czym jest ontologia, idealizm i jakie poglądy głosił Arystoteles. Skorzystaj z naszej lekcji już dziś!

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.