Financial Accounting

 0    136 Datenblatt    janekpatyra
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
rachunek zysków i strat
Lernen beginnen
profit-and-loss account
strata netto
Lernen beginnen
Net loss
zasada memoriałowa
Lernen beginnen
the accrual principle
rachunkowość
Lernen beginnen
accountancy
księgowość
Lernen beginnen
accounting/ bookkeeping
ponosić np. koszty, straty
Lernen beginnen
incur e.g. costs, losses
przychody
Lernen beginnen
revenues
aktywa
Lernen beginnen
assets
pasywa
Lernen beginnen
liabilities
sprzedaż
Lernen beginnen
sale
amortyzacja
Lernen beginnen
depreciation
mieć/posiadać
Lernen beginnen
have / have
być winnym/dłużnym
Lernen beginnen
be guilty / debt
bilans księgowy
Lernen beginnen
accounting balance
sprawozdanie przepływów pieniężnych
Lernen beginnen
cash flow statement
kapitał własny
Lernen beginnen
equity capital
koszty stałe
Lernen beginnen
fixed costs
księgowy
Lernen beginnen
an accountant
sprawdzać/audytować
Lernen beginnen
check / audit the
budżetowanie
Lernen beginnen
budgeting
wierzyciel
Lernen beginnen
creditor
rachunek zysków i strat
Lernen beginnen
profit-and-loss account
strata netto
Lernen beginnen
Net loss
zasada memoriałowa
Lernen beginnen
the accrual principle
rachunkowość
Lernen beginnen
accountancy
księgowość
Lernen beginnen
accounting/ bookkeeping
ponosić np. koszty, straty
Lernen beginnen
incur e.g. costs, losses
przychody
Lernen beginnen
revenues
aktywa
Lernen beginnen
assets
pasywa
Lernen beginnen
liabilities
sprzedaż
Lernen beginnen
sale
amortyzacja
Lernen beginnen
depreciation
mieć/posiadać
Lernen beginnen
have / have
być winnym/dłużnym
Lernen beginnen
be guilty / debt
bilans księgowy
Lernen beginnen
accounting balance
sprawozdanie przepływów pieniężnych
Lernen beginnen
cash flow statement
kapitał własny
Lernen beginnen
equity capital
koszty stałe
Lernen beginnen
fixed costs
księgowy
Lernen beginnen
an accountant
sprawdzać/audytować
Lernen beginnen
check / audit the
budżetowanie
Lernen beginnen
budgeting
wierzyciel
Lernen beginnen
creditor
is heralded as
Lernen beginnen
is heralded as
to process payments
Lernen beginnen
to process payments
monkey with hard cash
Lernen beginnen
monkey with hard cash
book value
Lernen beginnen
book value
balance
Lernen beginnen
balance
profit
loss account
Lernen beginnen
profit
tied up in
Lernen beginnen
tied up in
intangibles
Lernen beginnen
intangibles
A venture is sound
Lernen beginnen
A venture is sound
sales that have been booked
Lernen beginnen
sales that have been booked
drain on cash
Lernen beginnen
drain on cash
depreciation
Lernen beginnen
depreciation
bad debts
Lernen beginnen
bad debts
assets be written off
Lernen beginnen
assets be written off
investment returns
Lernen beginnen
investment returns
account for
Lernen beginnen
account for
issued a bond
Lernen beginnen
issued a bond
depreciation
Lernen beginnen
depreciation
amortisation
Lernen beginnen
amortization
shorthand measure
Lernen beginnen
shorthand measure
defer payments
Lernen beginnen
defer payments
use up more or less cash in the long run
Lernen beginnen
use up more or less cash in the long run
cashflow was negative
Lernen beginnen
cashflow was negative
figures
Lernen beginnen
figures
flush
Lernen beginnen
flush
skint
Lernen beginnen
skint
rachunek zysków i strat
Lernen beginnen
income statement (profit and loss account, P&L)
strata netto
Lernen beginnen
net loss
zasada memoriałowa
Lernen beginnen
accrual basis (of accounting)
rachunkowość
Lernen beginnen
accounting
księgowość
Lernen beginnen
bookkeeping
ponosić np. koszty, straty
Lernen beginnen
to incur costs/losses
przychody
Lernen beginnen
revenues
aktywa
Lernen beginnen
assets
pasywa
Lernen beginnen
liabilities
sprzedaż
Lernen beginnen
sales
amortyzacja
Lernen beginnen
depreciation
mieć/posiadać
Lernen beginnen
to own sth
być winnym/dłużnym
Lernen beginnen
to owe sth to sb
bilans księgowy
Lernen beginnen
balance sheet
sprawozdanie przepływów pieniężnych
Lernen beginnen
cash flow statement
kapitał własny
Lernen beginnen
equity
koszty stałe
Lernen beginnen
overheads (fixed costs)
księgowy
Lernen beginnen
an accountant
sprawdzać/audytować
Lernen beginnen
to audit
budżetowanie
Lernen beginnen
budgeting
wierzyciel
Lernen beginnen
a creditor
is heralded as
Lernen beginnen
zwiastować, jest okrzyknięte
to process payments
Lernen beginnen
przetwarzać płatności
monkey with hard cash
Lernen beginnen
(inf) grzebać/majstrować przy czymś
book value
Lernen beginnen
wartość księgowa
balance
bilans
Lernen beginnen
sheet
profit
loss account
Lernen beginnen
and
rachunek zysków i strat
tied up in
Lernen beginnen
zamrożone w czymś (o funduszach przedsiębiorstwa)
intangibles
Lernen beginnen
aktywa/wartości niematerialne lub prawne
A venture is sound
Lernen beginnen
przedsięwzięcie jest w dobrej kondycji/stabilne
sales that have been booked
Lernen beginnen
sprzedaż która została zaksięgowana
drain on cash
Lernen beginnen
obciążenie dla zasobów gotówkowych
depreciation
Lernen beginnen
amortyzacja środków trwałych
bad debts
Lernen beginnen
nieściągalny dług
assets be written off
Lernen beginnen
odpisywać, pomniejszać
investment returns
Lernen beginnen
zwrot z inwestycji, a return on investment
account for
Lernen beginnen
rejestrować transakcję księgową
issued a bond
Lernen beginnen
wyemitował obligację
depreciation
Lernen beginnen
amortyzacja aktywów trwałych
amortisation
Lernen beginnen
amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
shorthand measure
Lernen beginnen
środki skrótowe (idące na skróty)
defer payments
Lernen beginnen
odraczać płatności
use up more or less cash in the long run
Lernen beginnen
pochłonie (zużyje) więcej lub mniej gotówki długoterminowo
cashflow was negative
Lernen beginnen
ujemny przepływ pieniężny
figures /numbers
Lernen beginnen
(liczby, dane liczbowe)
flush
Lernen beginnen
nadziany
skint
Lernen beginnen
spłukany
rachunek zysków i strat
Lernen beginnen
income statement (profit and loss account, P&L)
strata netto
Lernen beginnen
net loss
zasada memoriałowa
Lernen beginnen
accrual basis (of accounting)
rachunkowość
Lernen beginnen
accounting
księgowość
Lernen beginnen
bookkeeping
ponosić np. koszty, straty
Lernen beginnen
to incur costs/losses
przychody
Lernen beginnen
revenues
aktywa
Lernen beginnen
assets
pasywa
Lernen beginnen
liabilities
sprzedaż
Lernen beginnen
sales
amortyzacja
Lernen beginnen
depreciation
mieć/posiadać
Lernen beginnen
to own sth
być winnym/dłużnym
Lernen beginnen
to owe sth to sb
bilans księgowy
Lernen beginnen
balance sheet
sprawozdanie przepływów pieniężnych
Lernen beginnen
cash flow statement
kapitał własny
Lernen beginnen
equity
koszty stałe
Lernen beginnen
overheads (fixed costs)
księgowy
Lernen beginnen
an accountant
sprawdzać/audytować
Lernen beginnen
to audit
budżetowanie
Lernen beginnen
budgeting
wierzyciel
Lernen beginnen
a creditor

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.