Focus 5: Unit 1

 0    168 Datenblatt    anastazjajulia
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
wierny obraz
Lernen beginnen
accurate portayal
powściągliwy
Lernen beginnen
aloof
niejednoznaczny
Lernen beginnen
ambiguous
zatroskany zaniepokojony
Lernen beginnen
anxious
wysoko sobie cenić
Lernen beginnen
appreciate
wstąpić na tron
Lernen beginnen
ascend the throne
zadawać się z kimś
Lernen beginnen
associate with somebody
na pierwszy rzut oka
Lernen beginnen
at first glance
W samym sercu czegoś u podstaw czegoś
Lernen beginnen
At the heart of something
pomścić
Lernen beginnen
avenge
wspierać się nawzajem
Lernen beginnen
back each other
mieć właśnie coś zrobić
Lernen beginnen
be about to do smth, be on the point of doing smth
pilnie czegoś potrzebować
Lernen beginnen
be in dire need of something
być bliskim zrobienia czegoś
Lernen beginnen
be on the verge of doing something
być realistą
Lernen beginnen
be realistic
popaść w rutynę
Lernen beginnen
be stuck in a rut
mieć coś zrobić
Lernen beginnen
be supposed to do something
zaprzyjaźnić się z kimś
Lernen beginnen
befriend somebody
niespodzianka urodzinowa
Lernen beginnen
birthday treat
niewidomy
Lernen beginnen
blind
wymazywać z pamięci wspomnienia
Lernen beginnen
blot out memories
więź
Lernen beginnen
bond
wciągająca opowieść
Lernen beginnen
captivating narrative
beztroski
Lernen beginnen
carefree
kasta
Lernen beginnen
caste
pobudzać czyjąś wyobraźnię
Lernen beginnen
catch somebody's imagination
praca charytatywna
Lernen beginnen
charitable/charity work
gadatliwy
Lernen beginnen
chatty
zagracony
Lernen beginnen
cluttered
pokrywać się
Lernen beginnen
coincide
zbieg okoliczności
Lernen beginnen
coincidence
przypadkowy
Lernen beginnen
coincidential
natknąć się na kogoś
Lernen beginnen
come across somebody
fascynująca historia
Lernen beginnen
compelling story
złożony
Lernen beginnen
complex
wymyślić stworzyć
Lernen beginnen
conceive
zaakceptować pomysł
Lernen beginnen
condone an idea
zwierzać się komuś powierzać komuś swoje problemy
Lernen beginnen
confide in sb/one's problem to somebody
przywołać wspomnienia
Lernen beginnen
conjure up memories
uprzejmy liczący się z innymi
Lernen beginnen
considerate thoughtful
zadowolony
Lernen beginnen
content
zaprzeczać czemuś stać w sprzeczności z czymś
Lernen beginnen
contradict something
sprzeczność
Lernen beginnen
contradiction
sprzeczny
Lernen beginnen
contradictory
liczyć na kogoś
Lernen beginnen
to count on somebody
głuchy
Lernen beginnen
deaf
głęboko zamyślony
Lernen beginnen
deep in thought
zależeć od kogoś/czegoś
Lernen beginnen
depend on somebody/something
oddany
Lernen beginnen
devoted
drobna postura
Lernen beginnen
diminutive stature
w złej sytuacji pokrzywdzony przez los
Lernen beginnen
disadvantaged
niegrzeczny lekceważący
Lernen beginnen
disrespectful
nieprzyjazny chłodny
Lernen beginnen
distant
nie ufać
Lernen beginnen
distrust
twardo stąpający po ziemi praktyczny
Lernen beginnen
down-to-earth, practical
pijak pijaczka
Lernen beginnen
drunk
długotrwały
Lernen beginnen
enduring
przedsiębiorczy
Lernen beginnen
enterprising
zazdrosny o kogoś o coś
Lernen beginnen
envious of somebody
spokój wewnętrzny
Lernen beginnen
equanimity
ewaluować
Lernen beginnen
evolve
w obliczu czegoś
Lernen beginnen
faced with something
aspekt
Lernen beginnen
facet
wyraz twarzy
Lernen beginnen
facial expression
wierny lojalny
Lernen beginnen
faithful loyal
pokłócić się z kimś
Lernen beginnen
full out with somebody
udawać symulować
Lernen beginnen
feign
pochlebiać
Lernen beginnen
flatter
Pochlebia mi, gdy...
I'm flattered when...
prostolinijność
Lernen beginnen
forthright manner
swobodny
Lernen beginnen
free and easy
wolna wola
Lernen beginnen
free will
lubiący zabawę
Lernen beginnen
fun-loving
być w dobrych stosunkach
Lernen beginnen
get on
kontynuować coś
Lernen beginnen
get on with something
chodzić z kimś
Lernen beginnen
go out with somebody
przechodzić przez etap buntu
Lernen beginnen
go through a rebellious phase
dorastać
Lernen beginnen
to grow up
dorastać
Lernen beginnen
to grow up
wyczerpujący
Lernen beginnen
gruelling
instynktowna reakcja
Lernen beginnen
gut reaction
być karany sądownie
Lernen beginnen
have a criminal record
mieć mnóstwo czasu
Lernen beginnen
have all the time in the world
smakołyk domowego wypieku
Lernen beginnen
home baked treat
zaszczycony
Lernen beginnen
honored
idealistyczny
Lernen beginnen
idealistic
pochopny impulsywny
Lernen beginnen
impetuous
okazała postura
Lernen beginnen
imposing stature
pozbawiony zmysłu praktycznego
Lernen beginnen
impractical
zrobić wrażenie
Lernen beginnen
impress
podatny na wpływy
Lernen beginnen
impressionable
imponujący
Lernen beginnen
impressive
nierozłączne
Lernen beginnen
inseparable
introspektywny rozmyślający nad sobą
Lernen beginnen
introspective
Żelazna Wola
Lernen beginnen
Iron Will
prześmiewczy lekceważący zuchwały
Lernen beginnen
irreverent
długość
Lernen beginnen
length
wydłużyć
Lernen beginnen
lengthen elongate
więź na całe życie
Lernen beginnen
lifelong bond
pozostawać wiernym czemuś spełnić coś
Lernen beginnen
live up to something
imponująca wysokość
Lernen beginnen
lofty Heights
opiekować się kimś
Lernen beginnen
look after somebody
podziwiać kogoś
Lernen beginnen
to look up to somebody
stracić wzrok
Lernen beginnen
lose sight
melancholijny
Lernen beginnen
melancholic
drobne przestępstwo
Lernen beginnen
minor crime
stracić okazję przeoczyć coś
Lernen beginnen
miss out
skromny powściągliwy Sposób życia
Lernen beginnen
modest presence unassuming manner
wyjątkowo dużo czegoś
Lernen beginnen
more than one's fair share
skinąć głową z aprobatą
Lernen beginnen
nod in approval
nawet nie mrugnąć okiem
Lernen beginnen
not bat an eyelid
nie powiedzieć na kogoś złego słowa
Lernen beginnen
not have a bad word to say about somebody
rodzina dwupokoleniowa
Lernen beginnen
nuclear family
uparty
Lernen beginnen
obstinate stubborn
dawać w coś wgląd
Lernen beginnen
offer insight into something
po bliższym przyjrzeniu się
Lernen beginnen
on closer inspection
sprzeciw
Lernen beginnen
opposition
rozstać się
Lernen beginnen
part
zamyślony
Lernen beginnen
pensive
błagać kogoś by coś zrobił
Lernen beginnen
plead with somebody to do something
posiadać
Lernen beginnen
to possess, to have
dotknięty ubóstwem
Lernen beginnen
poverty-stricken
warstwy dobrze sytuowane
Lernen beginnen
privileged background
wpływ zysk
Lernen beginnen
proceeds
główny bohater
Lernen beginnen
protagonist
robić dobrą minę do złej gry
Lernen beginnen
put on a brave face
zorganizować coś
Lernen beginnen
put something together
wytrzymać z kimś z czymś
Lernen beginnen
put up with somebody something
postawić na swoim
Lernen beginnen
put one's foot down
Bystry błyskotliwy
Lernen beginnen
quick-witted/sharp
wspiąć się na zawrotną wysokość osiągnąć najwyższy poziom
Lernen beginnen
reach the Dizzy Heights
naprawić zadośćuczynić
Lernen beginnen
redress
potrzebować aprobaty
Lernen beginnen
require approval
niechęć uraza
Lernen beginnen
resentment
opór przed czymś
Lernen beginnen
resistance to something
dostrzegać w ludziach dobro
Lernen beginnen
see the best in people
wada
Lernen beginnen
shortcoming
przesuwać się
Lernen beginnen
shift
wychwalać kogoś
Lernen beginnen
sing somebody's praises
szybko mijać
Lernen beginnen
slip by
ułamek sekundy
Lernen beginnen
split second
ostrzeżenie że w dalszej części tekstu znajduje się informacje o szczegółach zakończenia filmu lub książki
Lernen beginnen
spoiler alert
zainscenizowany
Lernen beginnen
staged
trwać przy kimś
Lernen beginnen
stand by somebody
wsparcie pomoc
Lernen beginnen
succour
mieć ciężko doznawać trudności
Lernen beginnen
suffer, face hardships
los ją ciężko doświadczył
she suffered many hardships
utrzymać
Lernen beginnen
sustain
odziedziczyć coś po kimś
Lernen beginnen
take after somebody
traktować siebie zbyt poważnie
Lernen beginnen
take oneself too seriously
zaprzyjaźnić się z kimś
Lernen beginnen
take up with somebody
wdzięczny
Lernen beginnen
thankful
podeszły wiek
Lernen beginnen
The Ripe old age of
na dobre i na złe
Lernen beginnen
through thick and thin
powierzyć coś komuś
Lernen beginnen
trust somebody with something
wzruszony
Lernen beginnen
touched
cecha na przykład charakteru
Lernen beginnen
trait
godny/niegodny zaufania
Lernen beginnen
trustworthy/ untrustworthy
Niezniszczalny
Lernen beginnen
Unbreakable
bezwarunkowo
Lernen beginnen
unconditionally
dozgonna przyjaźń
Lernen beginnen
undying friendship
rozwijać się(o narracji)
Lernen beginnen
unfold
bezstronny
Lernen beginnen
unprejudiced
niezachwiany
Lernen beginnen
unwavering
zmartwiony
Lernen beginnen
upset
prawy obywatel
Lernen beginnen
upstanding citizen
włóczęga
Lernen beginnen
vagabond
spięty skryty
Lernen beginnen
uptight
dobrowolny
Lernen beginnen
voluntary
wolontariusz
Lernen beginnen
volunteer

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.