Focus 5: Unit 8

 0    132 Datenblatt    anastazjajulia
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
absent-minded
Lernen beginnen
roztrzepany, roztargniony
accomplish
Lernen beginnen
osiągnąć, zrealizować
in/accurate
Lernen beginnen
nie/dokładny
algorithm
Lernen beginnen
algorytm
amateur footage
Lernen beginnen
amatorska relacja filmowa
assertion
Lernen beginnen
twierdzenie
at little or no cost
Lernen beginnen
niewielkim lub zerowym kosztem
attention span
Lernen beginnen
koncentracji uwagi
be in two minds
Lernen beginnen
bić się z myślami
be out of one's mind
Lernen beginnen
oszaleć
be past one's peak
Lernen beginnen
mieć za sobą najlepszy okres
biased
Lernen beginnen
stronniczy
blinker oneself
Lernen beginnen
odciąć się
blow one's mind
Lernen beginnen
wywrzeć na kimś ogromne wrażenie
boost
Lernen beginnen
pobudzić
broad-minded
Lernen beginnen
tolerancyjny, o szerokich poglądach
broadsheet newspaper
Lernen beginnen
poważna gazeta
bury one; s head in the sand
Lernen beginnen
chować głowę w piasek
to censor
Lernen beginnen
cenzurować
censorship
Lernen beginnen
cenzura
citizen report
Lernen beginnen
relacja świadka
clear one's mind
Lernen beginnen
wyciszyć się
clutter one's thoughts
Lernen beginnen
zaśmiecać myśli
coexist
Lernen beginnen
współistnieć
come down to sth
Lernen beginnen
sprowadzać się do czegoś
come easy/easly to sb
Lernen beginnen
łatwo komuś przychodzić coś
common misconception
Lernen beginnen
częsty błąd; błędny, ale powszechny pogląd (mit)
commonly held belief
Lernen beginnen
powszechnie przekonanie
constitue sth
Lernen beginnen
składać się na coś, tworzyć coś
cooperative
Lernen beginnen
chętny / skłonny do współpracy
critical
Lernen beginnen
istotny, decydujący
cross one's mind
Lernen beginnen
przyjść komuś na myśl
crowd-sourced information
Lernen beginnen
informacje pochodzące od zwykłych ludzi) masy)
data protection
Lernen beginnen
Ochrona danych
detect bias
Lernen beginnen
dostrzegać tendencyjność
devote attention to sth
Lernen beginnen
poświęcić czemuś uwagę
disclose
Lernen beginnen
ujawnić
distortion
Lernen beginnen
przeinaczenie
diversity
Lernen beginnen
różnorodność
draw a comparison
Lernen beginnen
przeprowadzić porównanie
embrace
Lernen beginnen
przyjąć coś, korzystać z czegoś
encourage economic growth
Lernen beginnen
stymulować wzrost gospodarczy
engaging
Lernen beginnen
zajmujący
escalator
Lernen beginnen
schody ruchome
exploitation
Lernen beginnen
eksploatacja, wyzysk
exponentially
Lernen beginnen
raptownie
exposure to sth
Lernen beginnen
narażenie na coś, styczność z czymś
extensively
Lernen beginnen
obszernie, szeroko
factual information
Lernen beginnen
informacje oparte na faktach
fresh angle/slant
Lernen beginnen
nowe, świeże spojrzenie
fringe options
Lernen beginnen
skrajne opinie
frivolous
Lernen beginnen
frywolny, niepoważny
gain traction with the public
Lernen beginnen
zyskać publiczność, popularność
generate
Lernen beginnen
generować
go far beyond sth
Lernen beginnen
wykraczać daleko poza coś
have a vested interest in sth
Lernen beginnen
mieć w czymś żywotny interes
headache
Lernen beginnen
utrapienie
ideological viewpoint
Lernen beginnen
ideologiczny punkt widzenia
impartial
Lernen beginnen
bezstronna
in collaboration with sb
Lernen beginnen
we współpracy z kimś
in the long run
Lernen beginnen
na dłuższą metę
incentive
Lernen beginnen
bodziec
increased trust
Lernen beginnen
zwiększone zaufanie
information overload
Lernen beginnen
nadmiar informacji
information processing
Lernen beginnen
przetwarzanie informacji
insolube
Lernen beginnen
nierozwiązywalny
intriguing
Lernen beginnen
intrygujący
it goes without saying
Lernen beginnen
to jest oczywiste
limp/ to limp
Lernen beginnen
utykanie / utykać
lower the requirments
Lernen beginnen
obniżyć wymagania
mainstream media
Lernen beginnen
media głównego nurtu
Mind your manners!
Lernen beginnen
Zachowuj się!/ Gdzie twoje maniery?
Mind your own business!
Lernen beginnen
Pilnuj swoich spraw!
misinformation
Lernen beginnen
mylna informacja, dezinformacja
misleading
Lernen beginnen
zwodniczy, mylący
mistrust
Lernen beginnen
nieufność
mode
Lernen beginnen
tryb
multidisciplinary
Lernen beginnen
wielokierunkowy
to multitask
Lernen beginnen
wykonywać wiele zadań jednocześnie
nap/ to nap
Lernen beginnen
drzemka / drzemać
negate
Lernen beginnen
przeczyć
nurture sth
Lernen beginnen
pielęgnować coś, dbać o coś
objective
Lernen beginnen
obiektywny
objectivity
Lernen beginnen
obiektywność
on a daily basis
Lernen beginnen
codziennie
out-of-date
Lernen beginnen
nieaktualny, przestarzały
overestimate
Lernen beginnen
zawyżać, przceniać
peer-revieved journal
Lernen beginnen
czasopismo recenzowane przez środowisko naukowe
perambulate
Lernen beginnen
przechadzać się, wędrować
pertinent
Lernen beginnen
trafny
potential impact
Lernen beginnen
potencjalny wpływ
predecessor
Lernen beginnen
poprzednik
prejudice
Lernen beginnen
uprzedzenie
premise
Lernen beginnen
założenie
prevention
Lernen beginnen
profilaktyka
prioritase tasks
Lernen beginnen
szeregować zadanie wg hierarchii ważności
prohibitive
Lernen beginnen
wyśrubowany
pseudo-fact
Lernen beginnen
zmyślona informacja
pursue
Lernen beginnen
ścigać
put one foot in front of the other
Lernen beginnen
stąpać powoli
put one's mind to sth
Lernen beginnen
starać się, być zdeterminowanym
readership
Lernen beginnen
czytelnicy
read the benefits
Lernen beginnen
czerpać korzyści
refusal to sth
Lernen beginnen
odmowa zrobienia czegoś
reliability
Lernen beginnen
niezawodność, solidność, rztelność
un/reliable
Lernen beginnen
nie/wiarygodny
render sth unusable
Lernen beginnen
uczynić coś bezużytecznym
reset button
Lernen beginnen
przycisk ponownego uruchomienia
ring true
Lernen beginnen
brzmieć szczerze
seamlessly
Lernen beginnen
płynnie
self-composure
Lernen beginnen
opanowanie, spokój
self-imposed
Lernen beginnen
dobrowolny, narzucony samemu sobie
straightforward
Lernen beginnen
jasny, przystępny
strenuous
Lernen beginnen
wyczerpujący
stride/ to stride
Lernen beginnen
krok/ kroczyć
stroll/ to stroll
Lernen beginnen
przechadzka/ przechadzać się
subsidiary
Lernen beginnen
dodatkowy, drugorzędny
take a bit out of sth
Lernen beginnen
poważnie coś uszczuplić
take issue with sb
Lernen beginnen
nie zgadzać się z kimś
taxpayer
Lernen beginnen
podatnik
tough-mided
Lernen beginnen
twardy, bezkompromisowy
tremendously
Lernen beginnen
ogromnie
trudge/ to trudge
Lernen beginnen
mozolny marsz/ wlec się
underestimate
Lernen beginnen
niedomówienie
it's an understatement
Lernen beginnen
mało powiedziane
undivided attention
Lernen beginnen
całkowita uwaga
unedited
Lernen beginnen
nieopracowany, niezredagowany
untold amounts
Lernen beginnen
niezliczone ilości
view
Lernen beginnen
odsłona
weigh on sb's mind
Lernen beginnen
leżeć komuś na sercu, trapić kogoś
well-balanced account
Lernen beginnen
wyważona relacja
to withhold information
Lernen beginnen
zatajać informacje

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.