Food and Drink – Basic Polish Vocabulary

4.5  1    68 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
biscuit
Mary makes the best biscuits in the world.
Lernen beginnen
herbatnik
Mary piecze najlepsze herbatniki na świecie.
bread
We buy two loaves of bread every day.
Lernen beginnen
chleb
Kupujemy dwa bochenki chleba codziennie.
breakfast
What do you usually have for breakfast?
Lernen beginnen
śniadanie
Co zazwyczaj jesz na śniadanie?
butter
Butter or margarine? Which is better for my heart?
Lernen beginnen
masło
Masło czy margaryna? Co lepiej wpływa na moje serce?
cake
Would you like a piece of cake?
Lernen beginnen
ciasto
Czy masz ochotę na kawałek ciasta?
cheese
Here's my cheddar cheese soup recipe.
Lernen beginnen
ser
Oto mój przepis na zupę z sera Cheddar.
chicken
Can you tell me how to cook chicken breasts?
Lernen beginnen
kurczak
Czy możesz mi powiedzieć jak przyrządzić piersi z kurczaka?
chips
Fish and chips, please.
Lernen beginnen
frytki
Poproszę rybę z frytkami.
chocolate
Does eating chocolate make you happy?
Lernen beginnen
czekolada
Czy jedzenie czekolady uszczęśliwia?
coffee
Are you a coffee addict?
Lernen beginnen
kawa
Czy jesteś uzależniony od kawy?
cola
What's your favourite cola?
Lernen beginnen
cola
Jaka jest twoja ulubiona cola?
corn flakes
You can eat corn flakes with milk or yogurt.
Lernen beginnen
płatki kukurydziane
Płatki kukurydziane można jeść z mlekiem lub jogurtem.
crisps
Potato crisps are thin slices of potatoes, fried quickly in oil and then salted.
Lernen beginnen
czipsy
Czipsy to cienkie plastry ziemniaków krótko smażone w oleju i solone.
cup of tea/coffee
Would you like a cup of tea?
Lernen beginnen
filiżanka herbaty/kawy
Czy masz ochotę na filiżankę herbaty?
dessert
What is the best dessert in the world?
Lernen beginnen
deser
Jaki jest najlepszy deser na świecie?
diet
The Atkins diet is a low-carbohydrate diet created by dr Robert Atkins.
Lernen beginnen
dieta
Dieta Atkinsa to niskowęglowodanowa dieta, której twórcą jest dr Robert Atkins.
dinner
Let's have pizza for dinner.
Lernen beginnen
obiad
Zjedzmy pizzę na obiad.
dish
The new restaurant serves dishes from all over the world.
Lernen beginnen
danie
Nowa restauracja oferuje dania z całego świata.
drink
I'm thirsty, can I have a drink?
Lernen beginnen
napój, drink
Jestem spragniona. Czy mogę prosić o napój?
egg
Free range eggs are very healthy.
Lernen beginnen
jajko
Jaja z wolnego wybiegu są bardzo zdrowe.
fast food
Fast food bars are becoming more and more popular in Poland.
Lernen beginnen
fast food
Fast foody są coraz bardziej popularne w Polsce.
fish
The most popular fresh water fish in Poland are carp, perch and trout.
Lernen beginnen
ryba
Najpopularniejsze w Polsce ryby słodkowodne to karp, okoń i pstrąg.
flour
Cookies are made from gluten free flour.
Lernen beginnen
mąka
Ciasteczka są z mąki bezglutenowej.
food
Mexican food is spicy.
Lernen beginnen
jedzenie
Meksykańskie jedzenie jest pikantne.
fruit
My favourite fruit is pineapple.
Lernen beginnen
owoc
Moim ulubionym owocem jest ananas.
ham
John bought two ham sandwiches and a bottle of orange juice.
Lernen beginnen
szynka
John kupił dwie kanapki z szynką i butelkę soku pomarańczowego.
ice-cream
My mom makes the best vanilla ice-cream in the world.
Lernen beginnen
lody
Moja mama robi najlepsze waniliowe lody na świecie.
juice
Here's your orange juice, Mary.
Lernen beginnen
sok
Mary, oto twój sok pomarańczowy.
lunch
Let's go to the Greek restaurant for lunch.
Lernen beginnen
lunch
Chodźmy do greckiej restauracji na lunch.
meal
We ordered three meals and a bottle of red wine.
Lernen beginnen
posiłek
Zamówiliśmy trzy posiłki i butelkę czerwonego wina.
meat
Vegetarians don't eat meat.
Lernen beginnen
mięso
Wegetarianie nie jedzą mięsa.
milk
Children should drink at least one glass of milk every day.
Lernen beginnen
mleko
Dzieci powinny pić co najmniej jedną szklankę mleka dziennie.
mushrooms
My father loves picking mushrooms.
Lernen beginnen
grzyby
Mój ojciec uwielbia zbierać grzyby.
oil
Have you bought the sunflower oil?
Lernen beginnen
olej
Czy kupiłeś olej słonecznikowy?
olive oil
Don't forget to buy olive oil and lemons.
Lernen beginnen
oliwa z oliwek
Nie zapomnij kupić oliwę z oliwek i cytryny.
nut
Nuts are good for the brain.
Lernen beginnen
orzech
Orzechy są dobre dla mózgu.
pepper
Would you like some salt and pepper?
Lernen beginnen
pieprz
Czy życzysz sobie trochę soli i pieprzu?
beer
You need hops and malt to make beer.
Lernen beginnen
piwo
Do wyrobu piwa używa się chmielu i słodu.
pizza
Let's have pizza for dinner.
Lernen beginnen
pizza
Zjedzmy pizzę na obiad.
pork
The waiter brought pork chops with sauerkraut.
Lernen beginnen
wieprzowina
Kelner przyniósł kotlety schabowe z kiszoną kapustą.
restaurant
The writer used to spend every evening in a small Italian restaurant.
Lernen beginnen
restauracja
Pisarz miał zwyczaj spędzać każdy wieczór w małej, włoskiej restauracji.
rice
You need a special kind of rice for risotto.
Lernen beginnen
ryż
Do risotta potrzebny jest specjalny gatunek ryżu.
salad
I wasn't hungry and I ordered just a salad.
Lernen beginnen
sałatka
Nie byłam głodna i zamówiłam jedynie sałatkę.
salt
I don't know how to remove salt stains from my shoes.
Lernen beginnen
sól
Nie umiem usunąć plam solnych z moich butów.
sandwich
Cheese and ham sandwich, please.
Lernen beginnen
kanapka
Poproszę kanapkę z serem i szynką.
sausage
I got a few homemade sausage recipes from my grandmother.
Lernen beginnen
kiełbaska
Dostałam od babci kilka przepisów na wyrób kiełbasy sposobem domowym.
soup
We ordered tomato soup with rice.
Lernen beginnen
zupa
Zamówiliśmy zupę pomidorową z ryżem.
spice
Thyme is my favourite spice.
Lernen beginnen
przyprawa
Tymianek jest moją ulubioną przyprawą.
spicy
Mexican food is very spicy.
Lernen beginnen
pikantny, przyprawiony
Kuchnia meksykańska jest bardzo pikantna.
sugar
Do you take sugar in your tea?
Lernen beginnen
cukier
Czy słodzisz herbatę?
supper
What time do you have supper?
Lernen beginnen
kolacja
O której jesz kolację?
hungry
I'm so hungry that I could eat a horse.
Lernen beginnen
głodny
Jestem tak głodny, że zjadłbym konia z kopytami.
to be on a diet
Helen put on some weight and needs to go on a diet.
Lernen beginnen
być na diecie
Helen trochę przytyła i powinna przejść na dietę.
to book a table
I booked a table for three for tonight.
Lernen beginnen
zarezerwować stolik
Zarezerwowałem stolik dla trojga na dzisiejszy wieczór.
to cook
The teacher told us to cook something for our parents.
Lernen beginnen
gotować
Nauczycielka kazała nam ugotować coś dla naszych rodziców.
to drink
During a workout you should drink a lot of water.
Lernen beginnen
pić
Podczas ćwiczeń powinieneś pić dużo wody.
to eat
Let's have something to eat.
Lernen beginnen
jeść
Zjedzmy coś.
to eat out
On Fridays we always eat out.
Lernen beginnen
jeść poza domem
W piątki zawsze jemy poza domem.
to lay the table
Who is going to lay the table?
Lernen beginnen
nakryć do stołu
Kto nakryje do stołu?
to pepper
I think you forgot to pepper the steak.
Lernen beginnen
doprawiać pieprzem
Myślę, że zapomniałeś popieprzyć steak.
to salt
The doctor told me not to salt my meals.
Lernen beginnen
solić
Lekarz powiedział, że nie powinnam solić posiłków.
to spice
The soup is good, but you need to spice it a bit.
Lernen beginnen
przyprawiać
Zupa jest dobra, ale trzeba ją trochę doprawić.
vegetable
Teenagers don't eat enough vegetables.
Lernen beginnen
warzywo
Nastolatkowie nie jedzą wystarczająco dużo warzyw.
vegetarian
The restaurant serves vegetarian meals.
Lernen beginnen
wegetarianin
Restauracja serwuje dania wegetariańskie.
water
It was so hot yesterday that we drank a lot of mineral water.
Lernen beginnen
woda
Wczoraj było tak gorąco, że wypiliśmy mnóstwo wody mineralnej.
wine
I'd like a glass of Italian red wine, please.
Lernen beginnen
wino
Poproszę o kieliszek włoskiego czerwonego wina.
yoghurt
Strawberry and cherry yoghurts are very tasty.
Lernen beginnen
jogurt
Truskawkowe i wiśniowe jogurty są bardzo smaczne.
food and drink
Food and drink are on the house.
Lernen beginnen
jedzenie i picie
Jedzenie i picie są na koszt firmy.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.