Four routes of Cognitive Evolution

 0    10 Datenblatt    sylwekf2
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
spatial memory
Lernen beginnen
Pamięć przestrzenna
imprinting
Lernen beginnen
Nanoszenie, drukowanie
ontogenetic construction
Lernen beginnen
budowa ontogenetyczna
innate
mind consists of many innate cognitive modules
Lernen beginnen
wrodzony
umysł składa się z wielu wrodzonych modułów poznawczych
prominent
np podejście, np. podejście najbardziej poważane w jakiś kręgach
Lernen beginnen
wybitny, czołowy
np podejście, np. podejście najbardziej poważane w jakiś kręgach
thereby
students perform in hospitals, thereby gaining a deeper awareness of the therapeutic power of music
Lernen beginnen
w ten sposób, a tym samym
studenci grają w szpitalach, dzięki czemu (a tym samym) zyskują głębszą świadomość terapeutycznej mocy muzyki
asserts
the company asserts that the cuts will not affect development
Lernen beginnen
twierdzi,
firma twierdzi, że cięcia nie wpłyną na rozwój
profitable
The deal was extremely profitable.
Lernen beginnen
dochodowy, opłacalny
Ten interes był niezwykle opłacalny.
typically
Lernen beginnen
zazwyczaj
rest on
This article rest on several assumptions.
Lernen beginnen
polegać na
Ten artykuł opiera się na kilku założeniach.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.