FRANS HCE U2,4,5,6,9,11,13 FR-NL

 0    280 Datenblatt    l151428
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
l'Education nationale
Lernen beginnen
het onderwijs
une épreuve
Lernen beginnen
een toets
la solution
Lernen beginnen
de oplossing
la conception
Lernen beginnen
de opvatting
les connaissances
Lernen beginnen
de kennis
le proviseur
Lernen beginnen
de rector
redoubler
Lernen beginnen
blijven zitten
décevant
Lernen beginnen
teleurstellend
poursuivre
Lernen beginnen
vervolgen
obtenir
Lernen beginnen
behalen
être doué pour
Lernen beginnen
aanleg hebben voor
la filière
Lernen beginnen
de richting
le dessin
Lernen beginnen
de tekening
être en train de
Lernen beginnen
bezig zijn met
se tromper
Lernen beginnen
zich vergissen
commettre
Lernen beginnen
begaan
un emploi du temps
Lernen beginnen
een rooster
le manuel
Lernen beginnen
het schoolboek
un oral
Lernen beginnen
een mondeling
efficace
Lernen beginnen
doeltreffend
la condition
Lernen beginnen
de omstandigheid
faire preuve de
Lernen beginnen
blijk geven van
indifférent
Lernen beginnen
onverschillig
le prétexte
Lernen beginnen
het smoesje
rattraper
Lernen beginnen
inhalen
obligatoire
Lernen beginnen
verplicht
retenir
Lernen beginnen
onthouden
punir
Lernen beginnen
straffen
la valeur
Lernen beginnen
de waarde
convaincre
Lernen beginnen
overtuigen
la scolarité obligatoire
Lernen beginnen
de leerplicht
soumettre
Lernen beginnen
voorleggen
souligner
Lernen beginnen
onderstrepen
la performance
Lernen beginnen
de prestatie
la confiance
Lernen beginnen
het vertrouwen
la tâche
Lernen beginnen
de taak
la couverture
Lernen beginnen
de kaft
permettre
Lernen beginnen
toestaan
précoce
Lernen beginnen
vroegrijp
contraindre à
Lernen beginnen
dwingen
une habitude
Lernen beginnen
een gewoonte
le mépris
Lernen beginnen
de minachting
la haine
Lernen beginnen
de haat
une attitude
Lernen beginnen
een houding
avoir honte
Lernen beginnen
zich schamen
l'embarras
Lernen beginnen
de verwarring, de verlegenheid
la pitié
Lernen beginnen
het medelijden
sensible
Lernen beginnen
gevoelig
approuver
Lernen beginnen
goedkeuren
l'amertume
Lernen beginnen
de verbittering
exemplaire
Lernen beginnen
voorbeeldig
se moquer de
Lernen beginnen
spotten met
bouleversé
Lernen beginnen
diep getroffen, geheel van streek
la tendresse
Lernen beginnen
de tederheid
la déception
Lernen beginnen
de teleurstelling
méfiant
Lernen beginnen
wantrouwend
indigné
Lernen beginnen
verontwaardigd
fâché
Lernen beginnen
kwaad
la fureur
Lernen beginnen
de woede
ennuyé
Lernen beginnen
ontstemd, bezorgd
avoir horreur de
Lernen beginnen
verafschuwen
consoler
Lernen beginnen
troosten
craindre
Lernen beginnen
vrezen, bang zijn voor
souffrir
Lernen beginnen
lijden, veel verdriet hebben
avoir du mal à
Lernen beginnen
moeite hebben om
convenir
Lernen beginnen
passen, schikken
avoir tort de
Lernen beginnen
ongelijk hebben
la foi
Lernen beginnen
het geloof
soupirer
Lernen beginnen
zuchten
se résigner à
Lernen beginnen
berusten in
généreux, généreuse
Lernen beginnen
vrijgevig, edelmoedig
tenter de
Lernen beginnen
proberen
la gaieté
Lernen beginnen
de vrolijkheid, de opgewektheid
modeste
Lernen beginnen
bescheiden
se réconcilier
Lernen beginnen
zich met elkaar verzoenen
le préjugé
Lernen beginnen
het vooroordeel
trembler
Lernen beginnen
beven, trillen
evier
Lernen beginnen
benijden, jaloers zijn op
un atout
Lernen beginnen
een troef, een voordeel
l'âme
Lernen beginnen
de ziel
extrêmement
Lernen beginnen
enorm / uitermate
innombrable
Lernen beginnen
talloos
abonder
Lernen beginnen
talrijk zijn
plusieurs
Lernen beginnen
verscheidene
la moitié
Lernen beginnen
de helft
autant de, autant
Lernen beginnen
evenveel
suffire
Lernen beginnen
voldoende zijn
superflu
Lernen beginnen
overbodig
l’ampleur {f}
Lernen beginnen
de omvang
davantage
Lernen beginnen
meer
un morceau
Lernen beginnen
een stuk / een klontje
renforcer
Lernen beginnen
versterken
parfaitement
Lernen beginnen
volkomen
mériter
Lernen beginnen
verdienen, waard zijn
indispensable
Lernen beginnen
noodzakelijk / onontbeerlijk
mesurer
Lernen beginnen
meten
impressionnant
Lernen beginnen
indrukwekkend
diminuer
Lernen beginnen
afnemen / verminderen
croître
Lernen beginnen
groeien
éternellement
Lernen beginnen
eeuwig
élevé
Lernen beginnen
groot / hoog
déconseiller
Lernen beginnen
afraden
une estimation
Lernen beginnen
een schatting
considérable
Lernen beginnen
aanzienlijk
particulièrement
Lernen beginnen
bijzonder / buitengewoon
ignorer
Lernen beginnen
niet weten
désapprouver
Lernen beginnen
afkeuren
annuel
Lernen beginnen
jaarlijks
essentiellement
Lernen beginnen
voornamelijk / met name
sale
Lernen beginnen
vuil / smerig
insignifiant
Lernen beginnen
onbeduidend / onbelangrijk
moyen
Lernen beginnen
gemiddeld
apprécier
Lernen beginnen
waarderen
irrésistible
Lernen beginnen
onweerstaanbaar
la longueur
Lernen beginnen
de lengte
épouvantable
Lernen beginnen
afschuwelijk / vreselijk
à peu près
Lernen beginnen
ongeveer / zo ongeveer
bref
Lernen beginnen
kortom / kort
éloigné
Lernen beginnen
verwijderd / ver verwijderd
approfondir
Lernen beginnen
verdiepen / doorgronden
un être vivant
Lernen beginnen
een levend wezen
le dégât
Lernen beginnen
de schade
mondial
Lernen beginnen
wereld- / van de wereld
la disparition
Lernen beginnen
het uitsterven / de verdwijning
permettre
Lernen beginnen
mogelijk maken
l'extinction
Lernen beginnen
het uitsterven
une espèce
Lernen beginnen
een soort / een diersoort
assumer
Lernen beginnen
aanvaarden / op zich nemen
éviter
Lernen beginnen
vermijden / voorkomen
inaccessible
Lernen beginnen
ontoegankelijk
s'étendre
Lernen beginnen
zich uitstrekken
la boue
Lernen beginnen
de modder
un tremblement de terre
Lernen beginnen
een aardbeving
une inondation
Lernen beginnen
een overstroming
la récolte
Lernen beginnen
de oogst
le citadin
Lernen beginnen
de stedeling
sauver
Lernen beginnen
redden
la proie
Lernen beginnen
de prooi
apprivoiser
Lernen beginnen
tam maken
le sommet
Lernen beginnen
de top
la neige
Lernen beginnen
de sneeuw
un ours
Lernen beginnen
een beer
le géant
Lernen beginnen
de reus
le troupeau
Lernen beginnen
de kudde
paisible
Lernen beginnen
vredig
une tempête
Lernen beginnen
een storm
hivernal
Lernen beginnen
winters
un orage
Lernen beginnen
een onweer
la forêt
Lernen beginnen
het bos / het woud
le désert
Lernen beginnen
de woestijn
l'eau potable {f}
Lernen beginnen
het drinkwater
une éclaircie
Lernen beginnen
een opklaring
le filet
Lernen beginnen
het net
un fleuve
Lernen beginnen
een rivier
la source
Lernen beginnen
de bron
mortel
Lernen beginnen
dodelijk
mûr
Lernen beginnen
rijp
un éleveur
Lernen beginnen
een veehouder
une préoccupation
Lernen beginnen
een zorg
le vétérinaire
Lernen beginnen
de dierenarts
un ficier informatique
Lernen beginnen
een bestand, een computerbestand
le logiciel
Lernen beginnen
de software
naviguer
Lernen beginnen
surfen
un clavier
Lernen beginnen
een toetsenbord
un écran
Lernen beginnen
een scherm, een beeldscherm
la souris
Lernen beginnen
de muis
un internaute
Lernen beginnen
een internetgebruiker
une adresse électronique
Lernen beginnen
een e-mailadres
le courriel
Lernen beginnen
de e-mail
télécharger
Lernen beginnen
downloaden
la télécommande
Lernen beginnen
de afstandsbediening
un animateur
Lernen beginnen
een presentator
une chaîne
Lernen beginnen
een net, een televisienet
un sondage d'opinion
Lernen beginnen
een opiniepeiling
enregistrer
Lernen beginnen
opnemen
intégral
Lernen beginnen
volledig, integraal
le mensonge
Lernen beginnen
de leugen
diffuser
Lernen beginnen
uitzenden
une émission
Lernen beginnen
een uitzending
transmettre
Lernen beginnen
uitzenden, overbrengen
l'ère
Lernen beginnen
de tijd, het tijdperk
un hebdomadaire
Lernen beginnen
een weekblad
un auditeur
Lernen beginnen
een luisteraar
à l'avenir
Lernen beginnen
in de toekomst
le taux d'écoute
Lernen beginnen
de kijkdichtheid, de luisterdichtheid
le lancement
Lernen beginnen
de lancering, het op de markt brengen
un ingénieur du son
Lernen beginnen
een geluidstechnicus
numérique
Lernen beginnen
digitaal
une convention
Lernen beginnen
een contract, een overeenkomst
autoriser à
Lernen beginnen
machtigen
adapter
Lernen beginnen
aanpassen
envisager
Lernen beginnen
overwegen, van plan zijn
parier
Lernen beginnen
wedden
modifier
Lernen beginnen
wijzigen
susciter
Lernen beginnen
veroorzaken, teweegbrengen
l'usage
Lernen beginnen
het gebruik
un interlocuteur
Lernen beginnen
een gesprekspartner
dépendre de
Lernen beginnen
afhangen van
aux dépens de
Lernen beginnen
ten koste van
une image
Lernen beginnen
een beeld
la gestion
Lernen beginnen
het beleid, het management
le coût de la vie
Lernen beginnen
de kosten van levensonderhoud
importer
Lernen beginnen
van belang zijn
un créneau
Lernen beginnen
een gat in de markt
le pouvoir d'achat
Lernen beginnen
de koopkracht
un succès fou
Lernen beginnen
een enorm succes
les deux tiers
Lernen beginnen
tweederde
nuire à
Lernen beginnen
schade, schade berokkenen, schade berokkenen aan
le commerçant
Lernen beginnen
de middenstander
changer
Lernen beginnen
wisselen
compétitif
Lernen beginnen
concurrerend
une pièce
Lernen beginnen
een munt, een muntstuk
les frais
Lernen beginnen
de kosten
marchander
Lernen beginnen
afdingen
subir des pertes
Lernen beginnen
verliezen lijden
une exploitation
Lernen beginnen
een bedrijf, een onderneming
évaluer
Lernen beginnen
schatten
favoriser
Lernen beginnen
steunen, bevoordelen
un objectif
Lernen beginnen
een doelstelling
un prêt
Lernen beginnen
een lening
la demande
Lernen beginnen
de vraag (economisch)
le bénéfice
Lernen beginnen
de winst
le bilan
Lernen beginnen
de balans
la croissance
Lernen beginnen
de groei
négocier
Lernen beginnen
onderhandelen, onderhandelen over
en stock
Lernen beginnen
in voorraad
la signature
Lernen beginnen
de handtekening
mettre à jour
Lernen beginnen
bijwerken, bijhouden
valoir
Lernen beginnen
waard zijn
économiser
Lernen beginnen
sparen, besparen
faire face à
Lernen beginnen
het hoofd bieden aan
un impôt
Lernen beginnen
een belasting
un sou
Lernen beginnen
een cent
une commande
Lernen beginnen
een bestelling
déficitaire
Lernen beginnen
verliesgevend
la caisse d'épargne
Lernen beginnen
de spaarbank
le chiffre d'affaires
Lernen beginnen
de omzet
une pénurie
Lernen beginnen
een tekort
la propriété
Lernen beginnen
het bezit, het eigendom
prospère
Lernen beginnen
welvarend
la santé publique
Lernen beginnen
de volksgezondheid
la guérison
Lernen beginnen
de genezing
paralysé
Lernen beginnen
verlamd
contracter
Lernen beginnen
oplopen
attraper
Lernen beginnen
oplopen
cracher
Lernen beginnen
spuwen
insalubre
Lernen beginnen
ongezond
succomber
Lernen beginnen
bezwijken
admettre
Lernen beginnen
toegeven
contagieux / contagieuse
Lernen beginnen
besmettelijk
la condition physique
Lernen beginnen
de lichamelijke gesteldheid
sain
Lernen beginnen
gezond
le poison
Lernen beginnen
het gif
le bien-être
Lernen beginnen
het behaaglijke gevoel
la meternité
Lernen beginnen
het moederschap
une crise cardique
Lernen beginnen
een hartaanval
une côte
Lernen beginnen
een rib
l'agonie
Lernen beginnen
de doodstrijd
le toxicomane
Lernen beginnen
de drugsverslaafde
une cure de désintoxication
Lernen beginnen
een ontwenningskuur
la respiration
Lernen beginnen
de ademhaling
le muscle
Lernen beginnen
de spier
un nutritionniste
Lernen beginnen
een voedingsdeskundige
la matière grasse
Lernen beginnen
het vet
l'apparence
Lernen beginnen
de schijn
un rhume
Lernen beginnen
een verkoudheid
le pharmacien
Lernen beginnen
de apotheker
la mortalité
Lernen beginnen
het sterftecijfer
se suicider
Lernen beginnen
zelfmoord plegen
faire effet
Lernen beginnen
effect hebben
avaler
Lernen beginnen
slikken
la poitrine
Lernen beginnen
de borst
une piqûre
Lernen beginnen
een injectie
se dégrader
Lernen beginnen
achteruitgaan
bénéfique
Lernen beginnen
heilzaam
jouir de
Lernen beginnen
genieten
la peau
Lernen beginnen
de huid
une facture du crâne
Lernen beginnen
een schedelbasisfractuur
soulager
Lernen beginnen
verzachten
en vain
Lernen beginnen
tevergeefs

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.