Frazalne itp

 0    100 Datenblatt    Mangel
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
przestrzegać
Lernen beginnen
abide by
nieobecny
Lernen beginnen
absent from
wstrzymać się od
Lernen beginnen
abstain from
towarzyszyć / w towarzystwie
Lernen beginnen
accompanied by
według
Lernen beginnen
according to
wyjaśniać, uzasadnić, rozliczyć
Lernen beginnen
account for
oskarżyć kogoś o coś
Lernen beginnen
accuse sb of
przywyczajony do, zżyty
Lernen beginnen
accustomed to
zaznajomiony, obeznany z
Lernen beginnen
acquainted with
uzależniony od
Lernen beginnen
addicted to
odpowiedni dla
Lernen beginnen
adequate for
przylegający do
Lernen beginnen
adjacent to
Zaleta
Lernen beginnen
advantage of
doradztwo/rada w sprawie
Lernen beginnen
advice on
bać się
Lernen beginnen
afraid of
zgadzać się na temat czegoś
Lernen beginnen
agree about sth
zgadzać się na coś
Lernen beginnen
agree to sth / agree on sth
zgadzadzać się z kimś
Lernen beginnen
agree with sb
przed
Lernen beginnen
ahead of
mając na celu
Lernen beginnen
aim at
uczulony na
Lernen beginnen
allergic to
zdumiony, zachwycony przez
Lernen beginnen
amazed at, amazed by
wynieść coś / być równoznacznym z czymś
Lernen beginnen
amount to
rozbawiony
Lernen beginnen
amused at / amused with
zły na to, co ktoś robi
Lernen beginnen
angry at what sb does
zły na kogoś z powodu czegoś
Lernen beginnen
angry with sb about sth
zły na kogoś za robienie czegoś
Lernen beginnen
angry with sb for doing sth
złościć się na kogoś z powodu czegoś
Lernen beginnen
annoyed with sb about sth
w odpowiedzi na
Lernen beginnen
in answer to
martwić się o coś
Lernen beginnen
anxious about sth
lękać się, że coś się wydarzy
Lernen beginnen
be anxious for sth to happen
odwołać się do /od
Lernen beginnen
appeal to / appeal against
przepraszać kogoś za coś
Lernen beginnen
apologise to sb for sth
składać wniosek na piśmie
Lernen beginnen
apply in writing
zwrócić się do kogoś o coś
Lernen beginnen
apply to sb for sth
popierać, zatwierdzać
Lernen beginnen
approve of
aresztować kogoś za coś
Lernen beginnen
arrest sb for sth
zorganizować, aby ktoś coś zrobił
Lernen beginnen
arrange for sb to do sth
dojechać (małe miejsce)
Lernen beginnen
arrive at
dojechać (miasto, duże miejsce)
Lernen beginnen
arrive in
zadać komuś pytanie
Lernen beginnen
ask sb a question
pytać o / prosić o
Lernen beginnen
ask about / ask for
wstydzić się
Lernen beginnen
ashamed of
zaapelować do kogoś o coś
Lernen beginnen
make an appeal to someone for something
zapewnić kogoś o czymś
Lernen beginnen
assure sb of
zaskoczony, zdziwiony
Lernen beginnen
astonished at sth/ astonished by sb
przywiązany
Lernen beginnen
attached to
atak na
Lernen beginnen
attack on
zaatakować kogoś za coś
Lernen beginnen
attack sb for sth
uczęszczać do/ na
Lernen beginnen
attend to
świadomy czegoś (nieświadomy)
Lernen beginnen
aware of (unaware of)
spierać się z kimś o coś
Lernen beginnen
argue with sb about sth
słaby, zły w czymś
Lernen beginnen
bad at
zbanować kogoś za coś
Lernen beginnen
ban sb for sth
opierać się na
Lernen beginnen
base on
podstawa do
Lernen beginnen
basis for
błagać o
Lernen beginnen
beg for
począwszy od
Lernen beginnen
begin by / begin with
wierzyć w
Lernen beginnen
believe in
należeć do
Lernen beginnen
belong to
czerpać korzyść z
Lernen beginnen
benefit from
postawić na, obstawić
Lernen beginnen
bet on
uważać na, strzec się
Lernen beginnen
beware of
obwinić kogoś, zrzucić na kogoś winę
Lernen beginnen
(put the) blame on sb
winić kogoś za coś
Lernen beginnen
blame sb for sth
chwalić się, przechwalać się
Lernen beginnen
boast about, boast of
znudzony
Lernen beginnen
bored with
pożyczyć coś od kogoś
Lernen beginnen
borrow sth from sb
genialny w
Lernen beginnen
brilliant at
zajęty
Lernen beginnen
busy with
zmierzyć się, stawić czoła
Lernen beginnen
face up to
ponieść porażkę próbując
Lernen beginnen
fail in an attempt
nie zrobić czegoś
Lernen beginnen
fail to do sth
niepowodzenie w/na czymś
Lernen beginnen
failure in
niepowodzenie w robieniu czegoś
Lernen beginnen
failure to do sth
wierny
Lernen beginnen
faithful to
spadek
Lernen beginnen
fall in
znany komuś
Lernen beginnen
familiar to sb
zaznajomiony z czymś
Lernen beginnen
familiar with
znany z, słynący z
Lernen beginnen
famous for
mieć dość czegoś
Lernen beginnen
fed up with
wypełnić coś czymś
Lernen beginnen
fill sth with sth
skończyć z
Lernen beginnen
finish with
uciekać z/ przed
Lernen beginnen
flee from
bardzo (coś, kogoś) lubić ubóstwiać
Lernen beginnen
fond of
zapomnieć o
Lernen beginnen
forget about
przebaczać komuś za coś
Lernen beginnen
forgive sb for
mieć szczęście w
Lernen beginnen
fortunate in
przerażony, przestraszony
Lernen beginnen
frightened of
pełen czegoś
Lernen beginnen
full of
wściekły na kogoś o coś
Lernen beginnen
furious with sb about/at sth
hojność wobec
Lernen beginnen
generosity to/towards
geniusz w czymś
Lernen beginnen
genius at
spojrzeć na
Lernen beginnen
glance at
utkwić wzrok, spiorunować spojrzeniem, gapić się na
Lernen beginnen
glare at
dobry w
Lernen beginnen
good at
wdzięczny komuś za coś
Lernen beginnen
grateful to sb for
mieć żal do/ urazę
Lernen beginnen
grudge against
domyślać się, zgadywać
Lernen beginnen
guess at
winny czegoś
Lernen beginnen
guilty of

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.