frazy z make

 0    17 Datenblatt    lili012012
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
dotrzec do celu
Lernen beginnen
make it= arrive
Bardzo się cieszę, że dotarłeś na moje przyjęcie
Lernen beginnen
I ambreally glad yuo make it to my party
rekompensata za zrobienie czegoś złego
Lernen beginnen
make it up to sb= compensate for doing sth bad
Przepraszam za spóźnienie, ale wynagrodzę ci to
Lernen beginnen
I'm sorry I'm late but I'll make it up to you
zadowalac sie czyms
Lernen beginnen
make do with something
bo ... będziemy musieli zadowolić się wakacjami o godz
Lernen beginnen
because of... we will have to make do with a holiday at home
zmyslac
Lernen beginnen
make up= invent
Nie mogę uwierzyć, że wymyśliła taką historię
Lernen beginnen
I can’t believe that she made up such a story
idź w określonym kierunku
Lernen beginnen
make towards= go in a specific direction
ruszyliśmy w kierunku parku, w którym mieliśmy spotkać się z resztą naszych przyjaciół
Lernen beginnen
we made towards the park where we were meant to meet the rest of our friends
udawać / symulować
Lernen beginnen
make out= pretend
udawala, że mnie nie słyszała
Lernen beginnen
She made out that she hadn't heard me
Jak dogadujesz się/ powodzi ci sie z klientami
Lernen beginnen
How do you make out with your clients
ukrasc cos komus
Lernen beginnen
make away with sth= steal
być na krawędzi / krawędzi / krawędzi
Lernen beginnen
be on the point/verge/brink of
mieć coś do zrobienia
Lernen beginnen
be due to do sth
robić coś
Lernen beginnen
be to do something

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.