Friends - S1E1

 0    24 Datenblatt    slepyszifo3
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Co ty mówisz?
Lernen beginnen
What are you talking about?
Chciałbym móc, ale nie chcę.
Lernen beginnen
I wish I could, but I don't want to.
Czy chcesz abym został?
Lernen beginnen
Do you want me to stay?
Co zamierzałeś powiedzieć?
Lernen beginnen
What were you going to say?
Pozwól, że zadam ci pytanie
Lernen beginnen
Let me ask you a question
Co dostałeś?
Lernen beginnen
What did you get?
To ma dla mnie znaczenie
Lernen beginnen
It matters to me
Dlaczego to robię?
Lernen beginnen
Why am I doing this?
Proszę, nie rób tego ponownie.
Lernen beginnen
Please, don't do that's again.
Teraz jestem już lepszy.
Lernen beginnen
I'm all better now.
Dla kogo ja to robię?
Lernen beginnen
Who Am I doing this for?
Nie złapałem twojego imienia.
Lernen beginnen
I didin't catch your name.
Co porabiasz dziś wieczorem?
Lernen beginnen
What are you up to tonight?
Wykiwano Cię.
Lernen beginnen
You got screwed.
Pozwól, że coś ci wyjaśnię.
Lernen beginnen
Let me tell you something.
To najlepsza rzecz, jaka ci się kiedykolwiek przydarzyła.
Lernen beginnen
This is the best thing that ever happened to you.
Złap łyżkę.
Lernen beginnen
Grab a spoon.
Jak to robisz?
Lernen beginnen
How do you do that?
Masz kłopoty?
Lernen beginnen
Are you in trouble?
Wątpię.
Lernen beginnen
I doubt it.
Dlaczego ktokolwiek zrobiłby coś takiego?
Lernen beginnen
Why would anybody do something like that?
Pokochasz to. zamierzam = zamierzam
Lernen beginnen
You're going to love it. going to=gonna
Nie mogę uwierzyć w to, co słyszę.
Lernen beginnen
I can't belive what I'm hearing.
Czy znowu to robiłem?
Lernen beginnen
Was I doing it again?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.