Further expressions - unit 5

 0    20 Datenblatt    JuliaFra
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
wyzywać, przezywać kogoś
Lernen beginnen
call sb names
nazywać kogoś po imieniu
Lernen beginnen
call sb by their first name
zakochiwać się w kimś
Lernen beginnen
fall for sb
pokłócić się z kimś
Niestety pokłóciłem się z moim przyjacielem i nie rozmawiamy ze sobą.
Lernen beginnen
fall out with sb
Unfortunately I've fallen out with my best friend and we're not speaking with each other.
z miejsca się zaprzyjaźnić, świetnie się dogadywać
Lernen beginnen
get on like a house on fire
działać komuś na nerwy
Lernen beginnen
get on sb's nerves
uwziąć się na kogoś
Lernen beginnen
have it in for sb
trzymać się na uboczu, trzymać się z dala od innych, być zamkniętym w sobie
Lernen beginnen
keep oneself to oneself
pozostać w kontakcie z kimś
Lernen beginnen
keep in touch with somebody
podziwiać kogoś
Lernen beginnen
look up to sb
patrzeć na kogoś z góry, gardzić kimś
Lernen beginnen
look down on sb
położył duży nacisk na związek
Lernen beginnen
put a great strain on the relationship
wyśmiewać się z kogoś
Lernen beginnen
put somebody down
być podobnym do kogoś w rodzinie, wdać się w kogoś
Lernen beginnen
take after sb
natychmiast zniechęcić się do kogoś/polubić kogoś
Lernen beginnen
take an instant dislike/liking to sb
polubić kogoś, przekonać się do kogoś
Lernen beginnen
take to sb
odrzucić propozycję małżeństwa
Lernen beginnen
turn down a proposal of marriage
odwrócić się od kogoś
Lernen beginnen
turn one's back on sb
zwrócić się do kogoś o pomoc/radę
Lernen beginnen
turn to sb for help/advice
relacja może nie powieść się
Lernen beginnen
a relationship can turn sour

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.