Future forms

 0    10 Datenblatt    pawlaktomasz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Jutro spotykam się z członkiem zarządu, aby uzyskać porady dotyczące tego problemu.
Lernen beginnen
Tommorow I have meeting with board member for some advice regarding this issue.
Zgodnie z harmonogramem wyjeżdżamy z Londynu o 19.00.
Lernen beginnen
According to the schedule we leave London at 7 pm.
Jeśli dostaniesz tę pracę, będziemy mogli pozwolić sobie na nowy samochód.
Lernen beginnen
If you get this job we will be able to afford a new car.
Co robisz dzisiaj wieczorem? Idziemy do kina.
Lernen beginnen
What are you doing tonight? We are going to the cinema.
Nigdzie teraz nie idź! Pociąg zaraz odjeżdża!
Lernen beginnen
Don't go anywhere now! The train is about to leave!
Do piątku przygotuję 5 ofert!
Lernen beginnen
By friday I will have prepared 5 offers!
Do końca grudnia będę pisać tę książkę przez 10 miesięcy.
Lernen beginnen
By the end of December I will have writing this book for 10 months.
Przed bramą jest kilka tysięcy fanów, którzy nie kupili biletów. Będziemy mieć problem!
Lernen beginnen
In front of the gate there are a few thousand fans who didn’t buy tickets. We are going to have a problem!
Spójrz na chmury! Będzie padać.
Lernen beginnen
Look at the clouds! It's going to rain.
Jutro mam spotkanie (sam je zaplanowałem).
Lernen beginnen
Tommorow I'm having a meeting.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.