gifts

 0    25 Datenblatt    aidr
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
przywołać, wywołać
Lernen beginnen
evoke
błyskotka, świecidełko, ozdóbka
Lernen beginnen
trinket
nabywać, kupować
Lernen beginnen
purchase
trwać, starczyć, zachować ważność
Lernen beginnen
last
jak dlugo trwał ten film?
Lernen beginnen
how long did that film last?
jeśli zamrozisz truskawnki one zachiwaja waznosc na dluzej
Lernen beginnen
If you freeze the strawberries, they will last longer.
szczescie jest trwale
Lernen beginnen
The happiness is lasting.
rozbudować, powiększyć, wydłużyć
Lernen beginnen
extend
np. (na przykład)
Lernen beginnen
for instance
drobiazg
Lernen beginnen
knick-knack
To zakres emocji
Lernen beginnen
It is range of emotions
zamyślenie
Lernen beginnen
thoughtfulness
częstokroć
Lernen beginnen
oftentimes
kilka
Lernen beginnen
bunch of
świadomość
Lernen beginnen
awareness
świadomość równości
Lernen beginnen
awareness of equality
popierać
Lernen beginnen
encourage
Zachęcałbym ludzi do
Lernen beginnen
I would encourage people to
Warto uzyskać ubezpieczenie lecznicze
Lernen beginnen
It is worth getting health insurace
Nie warto iść do tamtego kina.
Lernen beginnen
It is not worth going to that cinema
Nie warto iść do tego klubu
Lernen beginnen
It's not worth going to this club
Nie. To nie jest tego warte.
Lernen beginnen
Nope. It's not worth it.
kolego, zdecydowanie tego warte
Lernen beginnen
Mate totally worth it.
nie warto
Lernen beginnen
not worth it
pamietaj spuścić wodę w toalecie
Lernen beginnen
remember to flush.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.