Góry Orlickie i Bystrzyckie

 0    104 Datenblatt    RIP
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
W obrębie jakich gór leża góry Bystrzyckie i Orlickie?
Lernen beginnen
Sudety Środkowe
Co stanowi północną granicę Gór Bystrzyckich?
Lernen beginnen
Dolina górnej Bystrzycy Dusznickiej
Z czym sąsiadują Góry Bystrzyckie od północy?
Lernen beginnen
Z Górami Stołowymi (granica dolina górnej Bystrzycy Dusznickiej)
Z czym sąsiadują Góry Bystrzyckie od wschodu?
Lernen beginnen
Z Kotlina Kłodzką i Rowem Górnej Nysy Kłodzkiej
Co stanowi granicę Gór Bystrzyckich na południowym-wschodzie?
Lernen beginnen
Przełęcz Międzyleska
Z czym sąsiadują Góry Bystrzyckie od południowego-wschodu?
Lernen beginnen
Z Masywem Śnieżnika (granica Przełęcz Międzyleska)
Z czym sąsiadują Góry Bystrzyckie i Orlickie od południa?
Lernen beginnen
Wierzchowina Zabrzeżska
Z czym graniczą Góry Bystrzyckie od Zachodu?
Lernen beginnen
Z Górami Orlickimi
Co stanowi granicę pomiędzy Górami Bystrzyckimi i Orlickimi?
Lernen beginnen
Dolina Bystrzycy Dusznickiej i dolina Dzikej Orlicy.
Z czym graniczą Góry Orlickie od zachodu i północnego -zachodu?
Lernen beginnen
Z Pogórzem Orlickim
Z czym graniczą Góry Orlickie od wschodu?
Lernen beginnen
Z Górami Bystrzyckimi.
Jak nazywa się najwyższy szczyt Gór Bystrzyckich?
Lernen beginnen
Jagodna(977 m n.p.m.)
Jak nazywa się najwyższy szczyt Gór Orlickich?
Lernen beginnen
Velka Destna 1115 m n.p.m)
Jak nazywa się najwyższy polski szczyt Gór Orlickich?
Lernen beginnen
Orlica (1084 m n.p. pm)
Jak nazywa najwyższy szczyt polskich Sudetów Środkowych?
Lernen beginnen
Orlica (1084 m n.p.m)
Jak nazywa się najwyższy szczyt Sudetów Środkowych?
Lernen beginnen
Vielka Destna (1115 m n.p.m)
Co stanowi granicę Gór Orlickich na północy?
Lernen beginnen
Dolina Bystrej i Przełęcz Polskie Wrota
Co stanowi granicę Gór Orlickich od południa?
Lernen beginnen
Dolina Dzikiej Orlicy w rejonie Klasterca nad Orlici
Jak po czesku nazywa się Orlica?
Lernen beginnen
Vrchmezí,
Jak po niemiecku nazywa się Orlica?
Lernen beginnen
Hohe Mense
Z czego zbudowane są Góry Bystrzycki i Orlickie?
Lernen beginnen
Ze skał metamorficznych – łupki łyszczkowe, paragnejsy i granitognejsy (górotwór prekambryjski)
Co wydobywano na obszarze Topieliska?
Lernen beginnen
Rudę żelaza – magnetyt
Jak nazywa się największe torfowisko górne położone w okolicy Zieleńca?
Lernen beginnen
Topielisko
Jak nazywa się torfowisko średnie sąsiadujące z Topieliskiem?
Lernen beginnen
Czarne Bagno
Jaki surowiec był eksploatowany w Dusznikach Zdroju?
Lernen beginnen
Torf
Do dorzecza jakich rzek należą rzeki Gór Orlickich i Bystrzyckich?
Lernen beginnen
Odry i Łaby
Do zlewisk jakich mórz należą rzeki Gór Bystrzyckich i Orlickich?
Lernen beginnen
Morza Bałtyckiego i Północnego
Do zlewni jakiego morza należy Dzika Orlica?
Lernen beginnen
Morza Północnego
Do zlewni jakiego morza należy Bystrzyca Dusznicka?
Lernen beginnen
Morza Bałtyckiego
Jaka jest długość Bystrzycy Dusznickiej?
Lernen beginnen
34,6 km
Jaka jest łączna długość Dzikiej Orlicy i Orlicy?
Lernen beginnen
102 km
Z połączenia jakich rzek powstaje Orlica?
Lernen beginnen
Dzikiej i Cichej Orlicy
Jakie drzewo dominuje w Górach Bystrzyckich i Orlickich?
Lernen beginnen
Świerk
Jak nazywa się rezerwat zlokalizowany w polskiej części Gór Bystrzyckich i Orlickich?
Lernen beginnen
Torfowisko pod Zieleńcem
Jak nazywa się obszar chronionego krajobrazu zlokalizowany w polskiej części Gór Bystrzyckich i Orlickich?
Lernen beginnen
Obszar chronionego krajobrazu "Góry Bystrzyckie i Orlickie"
Jak inaczej nazywany jest pełnik europejski – symbol Ziemi Kłodzkiej?
Lernen beginnen
Kłodzka Róża
Jakie gatunki kopytna można spotkać w rejonie Gór Bystrzyckich i Orlickich?
Lernen beginnen
jeleń, sarna, muflon, dzik
Jakie gatunki ptaków można spotkać w rejonie gór Bystrzyckich i Orlickich?
Lernen beginnen
Cietrzew, Głuszec, świergotek łąkowy, siwerniak
Jakie gatunki motyli można spotkać w rejonie Gór Bystrzyckich i Orlickich?
Lernen beginnen
Szlaczkoń cytrynek, modraszek bagniczek
Jak nazywało się pierwsze państwo, które swym zasięgiem objęło teren Gór Bystrzyckich i Orlickich?
Lernen beginnen
Państwo Przemyślidów
W którym wieku tereny Gór Orlickich i Bystrzyckich weszły w skład państwa polskiego?
Lernen beginnen
W X w.
Jak nazywały się dwa państwa feudalne w XII i XIV w. leżące na terenie Gór Orlickich i Bystrzyckich?
Lernen beginnen
Homole (pólnoc), Szczerba (południe)
Jak nazywał się najważniejszy, średniowieczny gród miejski w rejonie Gór Orlickich i Bystrzyckich?
Lernen beginnen
Bystrzyca Kłodzka
Jakie wojny w XV – XVII w. przetoczyły się przez rejon Gór Orlickich i Bystrzyckich?
Lernen beginnen
Wojny husyckie i wojna XXX letnia.
W wyniku jakich wojem rejon Gór Orlickich i Bystrzyckich przeszedł pod panowanie pruskie?
Lernen beginnen
I i II wojny śląskiej oraz wojny siedmioletniej
Jak inaczej nazywa się wojnę o sukcesję bawarską 1778 – 79?
Lernen beginnen
Wojna kartoflana
Gdzie znajduje się pomnik poświęcony tzw. wojnie kartoflanej?
Lernen beginnen
Na Wzgórzu Jeździec
Który ze sławnych polskich podróżników walczył w wojnie kartoflanej?
Lernen beginnen
Maurycy Beniowski
W którym roku doprowadzono kolej do Międzylesia?
Lernen beginnen
W 1875 r.
W którym roku doprowadzono kolej do Polanicy i Szczytnej?
Lernen beginnen
W 1890 r.
W którym roku doprowadzono kolej do Dusznik?
Lernen beginnen
W 1902 r.
W którym roku powstało Towarzystwo Górskie Hrabstwa Kłodzkiego?
Lernen beginnen
W 1881 r.
Jak pierwotnie nazywało się Kłodzkie Towarzystwo Górskie (GGV)?
Lernen beginnen
Towarzystwo Górskie Hrabstwa Kłodzkiego
Kto był dowódcą 59 Armii Czerwonej, która 1945 roku wkroczyła na tereny Gór Orlickich i Bystrzyckich?
Lernen beginnen
Iwan Korownikow
W jakim województwie (przed reformą administracyjną) znajdowały się rejon Gór Orlickich i Bystrzyckich?
Lernen beginnen
Wałbrzyskiego.
Wymień schroniska znajdujące się po polskiej stronie Gór Orlickich i Bystrzyckich?
Lernen beginnen
Jagodna, Orlica
Wymień trzy kościoły drewniane w rejonie Gór Orlickich i Bystrzyckich?
Lernen beginnen
Wymień trzy kościoły drewniane w rejonie Gór Orlickich i Bystrzyckich? Kościół pw. św. Michała Archanioła w Kamieńczyku (1710), kościół pw. Wniebowzięcia NMP (1727), kościół pw. św. Anny w Zalesiu (1728)
Na polecenie którego króla zbudowano Fort Wilhelma?
Lernen beginnen
Fryderyka II
W kościele pod jakim wezwaniem w Dusznikach można zobaczyć ambonę w kształcie wieloryba?
Lernen beginnen
W kościele pw. św. Piotra i Pawła
Kto jest autorem ambony w kształcie wieloryba w kościele w Dusznikach?
Lernen beginnen
Michael Kossler
W którym roku została wykonana ambona w kształcie wieloryba w Dusznikach?
Lernen beginnen
W 1730 r.
Jaką nazwę nosi szosa poprowadzona od Przełęczy Spalonej do Różanki a nawet Międzylesia?
Lernen beginnen
Autostrada Sudecka
W którym roku ukończono budowę Autostrady Sudeckie w rejonie Gór Orlickich i Bystrzyckich?
Lernen beginnen
W 1938 r.
Jak nazwa się odcinek zielonego szlaku pomiędzy Lewinem Kłodzkim a Zieleńcem?
Lernen beginnen
Droga Orlicka
Jak nazywa się szczyt w Górach Bystrzyckich, leżący w europejskim dziale wodnym na granicy zlewisk Morza Bałtyckiego i Północnego, z którego wypływają liczne potoki?
Lernen beginnen
Biesiec (833 m n.p.m.)
Skąd wypływa Bystrzyca Kłodzka?
Lernen beginnen
Ze źródeł pomiędzy Bieściem, Piekielnicą i Zbójecką Górą
Jaka jest długość Bystrzycy Kłodzkiej?
Lernen beginnen
Ok. 25,5 km
Do zlewni jakiej rzeki należą Bystrzyca i Bystrzyca Dusznicka?
Lernen beginnen
Nysy Kłodzkiej
Jaka rzeka ma źródła w pobliżu Zieleńca?
Lernen beginnen
Bystrzyca Dusznicka
Jaka jest długość Bystrzycy Dusznickiej?
Lernen beginnen
Ok. 35 km.
Jaka rzeka wypływająca z Gór Orlickich stanowi granicę pomiędzy Górami Bystrzyckimi i Stołowymi?
Lernen beginnen
Bystrzyca Dusznicka
Jaką inna nazwę nosi Bystrzyca Dusznicka?
Lernen beginnen
Bystrzyca Zielona
Biegiem której rzeki, poprowadzona jest w rejonie Gór Orlickich i Bystrzyckich granica polsko-czeska?
Lernen beginnen
Rzeką Dzika Orlica
Podaj imię i nazwisko przewodniczącego Komisji turystyki Górskiej ZG PTTK.
Lernen beginnen
Jerzy Gajewski
Podaj imię i nazwisko prezesa Zarządu Głównego PTTK.
Lernen beginnen
Roman Bargiel
Który słynny polski kompozytor przebywał w uzdrowisku w Dusznikach?
Lernen beginnen
Fryderyk Chopin
Jak nazywa się kompozytor twórca min. „Snu nocy letniej”, który bywał w Dolinie Strążyskiej?
Lernen beginnen
Feliks Mendelssohn-Bartholdy
Wymień dwie rzeki w Górach Orlickich należące do zlewiska Morza Północnego.
Lernen beginnen
Izera, Dzika Orlica
Gdzie zaczyna się Główny Szlak Sudecki?
Lernen beginnen
W Świeradowie
Gdzie kończy się Główny Szlak Sudecki?
Lernen beginnen
W Prudniku
Na jakiej wysokości leży Zieleniec?
Lernen beginnen
od 800 do 900 m n.p.m.
Jak nazywa się najwyżej położone centrum narciarskie w Sudetach?
Lernen beginnen
Zieleniec
W którym wieku został założony Zieleniec?
Lernen beginnen
W XVIII w.
Co eksploatowano w Zieleńcu?
Lernen beginnen
Wapienie oraz piaskowce
Co to jest lejarnia?
Lernen beginnen
Huta żelaza
Kto był prekursorem turystyki pieszej i narciarskiej w Górach Orlickich?
Lernen beginnen
Heinrich Rubartsch
Komu nadano przydomek Orlickiego Liczyrzepy?
Lernen beginnen
Heinrich Rubartsch
Gdzie znajduje się kamień z tablicą pamiątkową poświęconą Heinrichowi Rübartschowi?
Lernen beginnen
W Zieleńcu
Jakie trzy słynne osoby, upamiętnione na obelisku na szczycie Orlicy, odwiedziły to miejsce?
Lernen beginnen
cesarz Józef II (1779), John Quincy Adams(1800), Fryderyk Chopin (1826)
Pod jakim wezwaniem jest kościół znany jako najwyżej połozony kościół w pruskiej Prowincji Śląskej?
Lernen beginnen
pw. św. Anny (1902 r.)
W którym wieku zbudowano schronisko PTTK Orlica?
Lernen beginnen
W XIX w.
Jakiej wysokości jest północny szczyt Jagodnej?
Lernen beginnen
985 m n.p.m.
Wymień trzy endemiczne rośliny występujące w Torfowisku pod Zieleńcem?
Lernen beginnen
Rosiczka owadożerna, brzoza karłowata, wełnianka
Wymień dwie nazwy pitnych eksploatowanych w Dusznikach?
Lernen beginnen
Pieniawa, Jan Kazimierz
Kto ze słynnych osób odwiedził Duszniki Zdrój?
Lernen beginnen
Fryderyk Wilhelm III, Jan Kazimierz, Ludwik Zamenhof, Feliks Mendelssohn-Bartholdy, Manfred von Richtofen (czerwony baron), Edyta Stein (Matka Teresa od Krzyża – patronka Europy), Karol Wojtyła
Jak nazywa się Komendant Główny Straży Granicznej?
Lernen beginnen
Marek Łapiński
Jak nazywa się Komendant Główny Policji?
Lernen beginnen
Jarosław Szymczyk
Rozszyfruj skrót IPA
Lernen beginnen
Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji
Co to jest Interpol?
Lernen beginnen
Międzynarodowa Organizacja Policji Kryminalnych
Co to jest Europol?
Lernen beginnen
Europejski Urząd Policji
Na obszarze odpowiedzialności jakiego oddziału straży granicznej odbywa się rajd?
Lernen beginnen
Nadorzańskiego Oddziału SG
Jak nazywa się Komendant NaOSG?
Lernen beginnen
Andrzej Kamiński
W którym roku w II RP powstała policja?
Lernen beginnen
1919
Kiedy obchodzone jest święto policji?
Lernen beginnen
24 lipca

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.