Gran Hermano - podcast - vocabulario

 0    11 Datenblatt    kzajac25
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
el invitado
Eran invitados en una casa llamada Gran Hermano donde habían aceptado convivir hasta que fueran expulsados del reality show.
Lernen beginnen
gość, osoba zaproszona
Były to osoby zaproszone do domu Wielkiego Brata, gdzie zaakceptowały one mieszkać wspólnie do czasu kiedy zostaną wyrzucone z programu.
ridículo
No seas ridículo ¡la Tierra no es plana!
Lernen beginnen
śmieszny, niedorzeczny, absurdalny
Nie bądź śmieszny. Ziemia nie jest płaska!
experimento carcelario
Era una especie de "experimento carcelario", donde los participantes estaban encerrados por mucho tiempo en una casa.
Lernen beginnen
eksperyment w zamknięciu ("więzienny")
Było to coś w rodzaju eksperymentu w zamknięciu, gdzie uczestnicy byli zamknięci przez dłuższy czas w jednym domu.
seguir haciendo algo
Este programa, llamado Gran Hermano, todavía es famoso y sigue emitiéndose en televisión.
Lernen beginnen
kontynuować, robić coś nadal
Ten program, zwany Big Brother, nadal jest znany i emitowany w telewizji.
de hecho
Estoy planeando irme a Sevilla. De hecho, ya compré el billete de avión.
Lernen beginnen
faktycznie, w rzeczy samej, w istocie
Planuję pojechać do Sewilli. W rzeczy samej, już kupiłem bilet na samolot.
estar enganchado
Me gustan mucho las series de televisión, ahora estoy enganchada a "Friends", cuando acaba un capítulo estoy deseando ver el siguiente.
Lernen beginnen
być uzależnionym (w znaczeniu pozytywnym i negatywnym)
Bardzo lubię seriale telewizyjne, teraz uzależniłam się od "Friends", kiedy kończy się jeden odcinek od razu chcę zobaczyć kolejny.
vida privada
Entrando al programa, deciden renunciar a su vida privada, todo está grabado con cámaras.
Lernen beginnen
życie prywatne
Wchodząc do programu rezygnują z życia prywatnego, wszystko jest nagrywane kamerami.
vida pública
Combatir la discriminación de todo tipo en la vida pública es una tarea importante.
Lernen beginnen
życie publiczne
Zwalczanie wszelkiego rodzaju dyskryminacji w życiu publicznym jest ważnym zadaniem.
tener éxito
Gran Hermano tuvo mucho éxito no sólo en España, fue también muy popular en otros países europeos.
Lernen beginnen
odnieść sukces
Big Brother odniósł duży sukces nie tylko w Hiszpanii, był bardzo popularny także w innych krajach europejskich.
sentirse identificado con
Viendo el programa nos sentimos identificados con los participantes.
Lernen beginnen
utożsamiać się z
Oglądając program utożsamiamy się z uczestnikami.
con tal de
Esa gente que no se para ante nada con tal de ser famoso o conseguir dinero.
Lernen beginnen
żeby, w celu
Ci ludzie nie cofną się przed niczym, żeby zostać sławnym i zdobyć pieniądze.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.