Growing up In Barbados, school was a grind

 0    24 Datenblatt    ulajulita
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
przytulny
Podoba mi się twój pokój, przytulnie tutaj.
Lernen beginnen
cosy
I like your room, it's cosy in here.
zabraniać, zakazywać
Lernen beginnen
prohibit, forbid
czy
Nie wiem, czy mam tam iść, czy nie.
Lernen beginnen
whether
I don't know whether I should go there or not.
spadać
Lernen beginnen
plummet
Temperatura zaczyna spadać.
Lernen beginnen
Temperature starts to plummet.
izolacja
Lernen beginnen
insulation
kolczasty
Lernen beginnen
spiky
zręczny
Lernen beginnen
crafty
foremka
Lernen beginnen
mold
równomiernie
Lernen beginnen
evenly
powietrze polarne
Lernen beginnen
frigid air
zaprzeczać
Lernen beginnen
to deny denied
zdany na siebie/opuszczony
Lernen beginnen
stranded
potencjalny
Potencjalny kupiec powiedział, że chce sześciu tysięcy jabłek i sadownicy mieli nadzieję, że dokona zakupu.
Lernen beginnen
prospective
The prospective buyer had said he wanted six thousand apples, and the apple growers were hoping he would finish the deal.
zakorzeniony
Lernen beginnen
ingrained
etykieta, metka
Lernen beginnen
price tag
przyjmować, rekrutować
Lernen beginnen
enroll
deklaracja, obietnica
Lernen beginnen
pludge
wzmacniać, upoważniać
Lernen beginnen
empower
w obliczu czegoś
Lernen beginnen
in the face of something, up against sth
udział
On posiada 30% udziałów w firmie.
Lernen beginnen
stake
He has a 30 percent stake in the company.
obronić
Lernen beginnen
fend
wyszukaj to w słowniku
Lernen beginnen
look it up in a dictionary.
drętwieją
Lernen beginnen
go numb

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.