grudzień 2021

 0    971 Datenblatt    paulinagrala1
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
recon
Lernen beginnen
zwiad
fishy
This business is fishy.
Lernen beginnen
podejrzany
To jest szemrany biznes.
revved up
Lernen beginnen
na chodzie
enchant
Lernen beginnen
zaczarować
elder
Lernen beginnen
starszy
grinning
Lernen beginnen
uśmiechnięty
starve to death
Lernen beginnen
umrzeć z głodu
weapon
Lernen beginnen
broń
fruitbats
Lernen beginnen
nietoperze owocowe
bars on the window
Lernen beginnen
kraty w oknie
relenting
Lernen beginnen
ustępujący
toss
Lernen beginnen
podrzucenie
cupoard
Lernen beginnen
szafka
masterpiece
The writer's final book turned out to be a masterpiece.
Lernen beginnen
arcydzieło
Ostatnia książka pisarza okazała się być arcydziełem.
slyly
Lernen beginnen
figlarnie
madly
Lernen beginnen
bezrozumnie
in peril
Lernen beginnen
w niebezpieczeństwie
bold
It looks better in bold.
Lernen beginnen
pogrubiony
Lepiej wygląda pogrubione.
valiant
Lernen beginnen
dzielny
hoarsely
Lernen beginnen
chrapliwie
wide as headlamps
Lernen beginnen
szerokie jak reflektory
orb-like
Lernen beginnen
kulopodobny
reverently
Lernen beginnen
z szacunkiem
modest
Be modest and humble.
Lernen beginnen
skromny
Bądź skromny i pokorny.
humble
Kevin is such a humble guy. He does great things, but never brags about them to anyone.
Lernen beginnen
pokorny
Kevin to taki skromny gość. Robi wspaniałe rzeczy, a nigdy nikomu się nimi nie chwali.
load of rubbish
Lernen beginnen
ładunek śmieci
greatness
Lernen beginnen
wielkość
dissolved into
Lernen beginnen
rozpuścił się w
wail of gratitude
Lernen beginnen
lament wdzięczności
wails of gratitude
Lernen beginnen
jęczy z wdzięczności
doubt
There’s no doubt about it.
Lernen beginnen
wątpliwość
Nie ma co do tego wątpliwości.
oven door
Lernen beginnen
drzwi piekarnika
most grievously
Lernen beginnen
najbardziej boleśnie
decent
No decent person would do such a thing!
Lernen beginnen
przyzwoity
Nikt porządny nie zrobiłby czegoś takiego!
comforting
Lernen beginnen
pocieszający
offend
Lernen beginnen
obrazić
particular
Lernen beginnen
szczególny
pillowcase
Lernen beginnen
poszewka
instantly
Lernen beginnen
natychmiast
falter
Lernen beginnen
wahać się
earnestly
Lernen beginnen
usilnie
glimpse of
Lernen beginnen
przebłysk
tiptoe
Lernen beginnen
chodzić na palcach
gleaming kitchen
Lernen beginnen
błyszcząca kuchnia
into the shade
Lernen beginnen
w cień
gladly
Lernen beginnen
ochoczo
spread manure
Lernen beginnen
rozrzucać obornik
manure
Lernen beginnen
nawóz
savagely
Lernen beginnen
dziko
back aching
Lernen beginnen
ból pleców
bait
Lernen beginnen
przynęta
sun blaze
Lernen beginnen
słońce płonie
podlewac
Lernen beginnen
water
flowerbeds
Lernen beginnen
kwietniki
mow the lawns
Lernen beginnen
kosić trawniki
mowed the lawn
Lernen beginnen
skosił trawnik
shrink
My new blouse shrank after I washed it in cold water.
Lernen beginnen
kurczyć
Moja nowa bluzka skurczyła się po tym, jak wyprałam ją w zimnej wodzie.
słomiany zapał
Lernen beginnen
straw enthusiasm
appeal
The charity has made its annual appeal for donations.
Lernen beginnen
odwołanie
Organizacja charytatywna wystosowała coroczny apel o datki.
underage
Lernen beginnen
niepełnoletni
countless times
Lernen beginnen
niezliczoną ilość razy
countless
Lernen beginnen
niezliczony
countlesd
Lernen beginnen
niezliczone
gazed miserably into the hedge
Lernen beginnen
wpatrywał się żałośnie w żywopłot
garden bench
Lernen beginnen
ławka ogrodowa
slumped down
Lernen beginnen
osunął się w dół
lawn
Lernen beginnen
trawnik
emerged
Lernen beginnen
pojawił się
precisely
Lernen beginnen
dokładnie
viciously
Lernen beginnen
zjadliwie
dully
Lernen beginnen
bezbarwnie
pour
Would you pour me a glass of water?
Lernen beginnen
wlać
Nalałbyś mi szklankę wody?
nastily
Lernen beginnen
złośliwie
cry
Lernen beginnen
płakać
rapturous
Lernen beginnen
zachwycający
graciously
Lernen beginnen
łaskawie
promptly
Please send your payment promptly.
Lernen beginnen
natychmiast
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
lounge
Passengers are requested to stay in the lounge.
Lernen beginnen
Salonik
Pasażerowie są proszeni o pozostanie w poczekalni.
one more time
Lernen beginnen
jeszcze raz
schedule
What do we have in schedule this week?
Lernen beginnen
harmonogram
Co mamy w rozkładzie na ten tydzień?
huge order
Lernen beginnen
ogromne zamówienie
let alone
Lernen beginnen
nie mówiąc już o tym
hardly daring
Lernen beginnen
mało odważny
importantly
Lernen beginnen
co ważne
cleared throat
Lernen beginnen
odchrząknął
bony
Lernen beginnen
kościsty
particularly
Lernen beginnen
w szczególności
shame
Lernen beginnen
wstyd
matter of deepest shame
Lernen beginnen
sprawa najgłębszego wstydu
padlocked
Lernen beginnen
zamknięty na kłódkę
hint
Lernen beginnen
Wskazówka
goalposts
Lernen beginnen
bramki
winded rhinoceros
Lernen beginnen
wietrzny nosorożec
roof
Lernen beginnen
dach
fist
Lernen beginnen
pięść
pounding
Man, he will get a proper pounding when I finally find him.
Lernen beginnen
łomotanie
Stary, on dostanie porządne lanie, gdy go w końcu znajdę.
threaten
Lernen beginnen
zagrozić
throbbing
Lernen beginnen
pulsujący
temples
Lernen beginnen
skronie
heartily
Lernen beginnen
serdecznie
feed up
Lernen beginnen
nakarmić
misty eyes
Lernen beginnen
zamglone oczy
frying pan
The best frying pans are produced in Scandinavia.
Lernen beginnen
patelnia
Najlepsze patelnie produkowane są w Skandynawii.
drowned by
Lernen beginnen
utopiony przez
dangle
Lernen beginnen
dyndać
snarled
Lernen beginnen
warknął
hooting noise
Lernen beginnen
odgłos pohukiwania
smutne ale prawdziwe
Lernen beginnen
sad but true
chów zwierząt
Lernen beginnen
animal husbandry
koniczyna
Lernen beginnen
Clover
trefoil
Lernen beginnen
koniczyna
biedronka
Lernen beginnen
Ladybird
punkt ksero
Lernen beginnen
photocopying point
ubrać sie
Lernen beginnen
dress up
sprawdzać poczte
Lernen beginnen
check email
włączać laptopa
Lernen beginnen
turn on the laptop
robić śniadanie
Lernen beginnen
make breakfast
jeść śniadanie
Lernen beginnen
eat breakfast
jeść obiad
Lernen beginnen
have dinner
modlić sie
Lernen beginnen
pray
czesać włosy
Lernen beginnen
to brush hair
myć zęby
Lernen beginnen
brush your teeth
wstawac
Lernen beginnen
get up
budzić się
Lernen beginnen
wake up
relieving stress
Lernen beginnen
łagodzenie stresu
reliving stress
Lernen beginnen
łagodzenie stresu
enjoyable
Lernen beginnen
przyjemny
drzemka
Lernen beginnen
nap
curious
Timmy is very curious of the world.
Lernen beginnen
ciekawy
Timmy jest bardzo ciekawy świata.
no matter
Lernen beginnen
bez znaczenia
vaults
Lernen beginnen
skarbce
i'd appreciate it
Lernen beginnen
Byłbym wdzięczny
insult
You called me fat! That is such a horrible insult!
Lernen beginnen
znieważenie
Nazwałeś mnie grubasem! To taka straszna obelga!
outrage
Lernen beginnen
skandal
demand
The total demand for oil has increased by 0.5%.
Lernen beginnen
żądanie
Popyt na ropę wzrósł ostatnio o 0,5%.
make a wish
Lernen beginnen
Pomyśl życzenie
bloody letter
Lernen beginnen
cholerny list
blasted letter
Lernen beginnen
przeklęty list
right you are
Lernen beginnen
masz rację
anytime
Lernen beginnen
w każdej chwili
make it move
Lernen beginnen
spraw, żeby to się poruszyło
count
Lernen beginnen
liczyć
until ready
Lernen beginnen
aż będzie gotowy
there you go
Lernen beginnen
proszę bardzo
I would trust with my life
Lernen beginnen
Powierzyłbym swoje życie
cechy charakteru
Lernen beginnen
character
distracted
Lernen beginnen
rozproszony
fence
Lernen beginnen
ogrodzenie
purpose
I need to find some purpose in life.
Lernen beginnen
cel, powód
Muszę znaleźć w życiu jakiś cel.
achieve
Lernen beginnen
osiągnąć
willpower
Lernen beginnen
siła woli
comprehension
Lernen beginnen
zrozumienie
otherwise
Lernen beginnen
Inaczej
guardian
Lernen beginnen
opiekun
advanced
Lernen beginnen
zaawansowane
majority
The majority of employees came to work on Sunday.
Lernen beginnen
większość
Większość pracowników przyszła do pracy w niedzielę.
general audience
Lernen beginnen
ogólna publiczność
middle ground
Lernen beginnen
kompromis
access
Schoolchildren have access to the Internet at school.
Lernen beginnen
dostęp
Uczniowie mają dostęp do Internetu w szkole.
ability to understand
Lernen beginnen
umiejętność rozumienia
can enjoy
Lernen beginnen
można cieszyć się z
beneficial
Lernen beginnen
korzystny
suitable
I still haven't found a suitable candidate.
Lernen beginnen
odpowiedni
Ciągle jeszcze nie znalazłem odpowiedniego kandydata.
genre too
Lernen beginnen
gatunek też
plot
Lernen beginnen
wątek
delivering mail
Lernen beginnen
dostarczanie poczty
come through
Lernen beginnen
przejść przez
therefore
Lernen beginnen
dlatego
rare
Snow is a rare sight in Spain.
Lernen beginnen
rzadki
Śnieg to w Hiszpanii rzadko spotykany widok.
gorgeous
Lernen beginnen
przepiękny
handed out
Lernen beginnen
rozdane
trunks
Lernen beginnen
kąpielówki
abysmal
Lernen beginnen
bezdenny
ridiculous
Lernen beginnen
niedorzeczny
foolish
Lernen beginnen
niemądry
certany
Lernen beginnen
pewność
certain
It's certain.
Lernen beginnen
pewny
To pewne.
certainly
He will certainly understand.
Lernen beginnen
z pewnością
On z pewnością zrozumie.
scurrying
Lernen beginnen
biegać
are to nosy to live
Lernen beginnen
są zbyt wścibscy, by żyć
snap fingers
Lernen beginnen
pstryknij palcami
needn't have bothered
Lernen beginnen
nie musiałem się przejmować
calmly
Lernen beginnen
spokojnie
no mercy
Lernen beginnen
bez litości
pawn
Lernen beginnen
pionek
bishop
Lernen beginnen
biskup
knight
Lernen beginnen
rycerz
look each other
Lernen beginnen
spójrzcie na siebie
muttering to herself
Lernen beginnen
mamrocząc do siebie
several times
Lernen beginnen
kilka razy
won't we
Lernen beginnen
nie będziemy?
so will we
Lernen beginnen
tak jak my?
felt like doing
Lernen beginnen
chciałem robić
let out a great sigh
Lernen beginnen
wydać wielkie westchnienie
bravery
Lernen beginnen
odwaga
friendship
Lernen beginnen
przyjaźń
cleverness
Lernen beginnen
spryt
let go
Lernen beginnen
puścić
embarrassed
Lernen beginnen
Zakłopotany
braced himself
Lernen beginnen
przygotował się na siebie
wear off
Lernen beginnen
mijać
quick
Quickly! Let's go!
Lernen beginnen
szybki
Szybko! Chodźmy!
anxiously
Lernen beginnen
z niepokojem
skulking
Lernen beginnen
czaić się
bother you
Lernen beginnen
przeszkadzać Ci
swayed
Lernen beginnen
kołysał się
rigid
Lernen beginnen
sztywny
exasperation
Lernen beginnen
rozdrażnienie
clearly steeling himself
Lernen beginnen
wyraźnie się szykuje
clearlysteeling himself
Lernen beginnen
wyraźnie się szykuje
pocketed it
Lernen beginnen
schował to do kieszeni
drifted off to bed
Lernen beginnen
odpłynął do łóżka
about to do
Lernen beginnen
zaraz zrobić
bothered
Lernen beginnen
zaniepokojony
wheeled round
Lernen beginnen
na kółkach
throwing caution to the wind
Lernen beginnen
rzucając ostrożność na wiatr
smoothly
Lernen beginnen
płynnie
obvious
Lernen beginnen
oczywiste
whispered urgently
Lernen beginnen
wyszeptał pilnie
wailed
Lernen beginnen
zawodził
glittering
Her glittering sequined dress is making my eyes ache.
Lernen beginnen
błyszczące
Oczy mnie bolą od jej błyszczącej sukienki z cekinami.
stare
Lernen beginnen
gapić się
mad
Tom got mad at Peter and hit him.
Lernen beginnen
szalony
Tomek wściekł się na Piotra i uderzył go.
take over
David is not doing very well at paddling. Do you want to take over?
Lernen beginnen
przejąć
David nie radzi sobie zbyt dobrze z wiosłowaniem. Chcesz przejąć od niego wiosła?
get hold of the stone
Lernen beginnen
zdobądź kamień
small voice
Lernen beginnen
mały głos
glared at them
Lernen beginnen
spojrzał na nich
i'd better
Lernen beginnen
wolałbym
grimly
Lernen beginnen
ponuro
gloomy
Why are you always so gloomy?
Lernen beginnen
ponury
Dlaczego zawsze jesteś taki ponury?
horrified
Lernen beginnen
przerażony
in a hurry
Lernen beginnen
w pośpiechu
shelling peas
Lernen beginnen
łuskanie grochu
gone white
Lernen beginnen
stał się biały
betray
Renton betrayed Begbie and ran away with the money.
Lernen beginnen
zdradzać
Renton zdradził Begbie'ego i uciekł z pieniędzmi.
unsettled feeling
Lernen beginnen
niespokojne uczucie
nodded
Lernen beginnen
skinął głową
let down
Lernen beginnen
rozczarowanie
burst out angrily
Lernen beginnen
wybuchnąć gniewnie
far easier
Lernen beginnen
znaczenie łatwiej
self stirring
Lernen beginnen
samo mieszanie
batty
Lernen beginnen
zwariowany
up to
Lernen beginnen
aż do
fret
Lernen beginnen
denerwować
bad case
Lernen beginnen
zły przypadek
stabbing pain
Lernen beginnen
kłujący ból
forgetfulness potion
Lernen beginnen
eliksir zapomnienia
whiskers
Whiskers are an attribute of cats.
Lernen beginnen
wąsy
Wąsy są atrybutem kotów.
as well
Lernen beginnen
także
anti cheating
Lernen beginnen
przeciw oszustwom
swelteringly
Lernen beginnen
upalnie
in years to come
Lernen beginnen
W nadchodzących latach
downhill
Lernen beginnen
spadek
underneath
Lernen beginnen
pod spodem
folded neatly
Lernen beginnen
starannie złożone
just in case
Lernen beginnen
w razie czego
surprise
Let's prepare a surprise for them.
Lernen beginnen
niespodzianka
Przygotujmy im niespodziankę.
exhausted
After 2 hours spent in cold water he was exhausted.
Lernen beginnen
wyczerpany
Po 2 godzinach spędzonych w zimnej wodzie był wyczerpany.
imprecise branch
Lernen beginnen
nieprecyzyjna gałąź
imprecise
Lernen beginnen
nieprecyzyjny
fortune telling
Lernen beginnen
przepowiadanie przyszłości
word of comfort
Lernen beginnen
słowo pociechy
frighten
Lernen beginnen
przestraszyć
finish me off
Lernen beginnen
wykończ mnie
on feverishly
Lernen beginnen
na gorączkowo
feverishly
Lernen beginnen
nieprzytomnie
hiss
Lernen beginnen
syk
interfering with
Lernen beginnen
przeszkadzać
terrified
Lernen beginnen
przerażony
wide eyed
Lernen beginnen
z szeroko otwartymi oczami
in a matter of seconds
Lernen beginnen
w ciągu kilku sekund
roughly shook him
Lernen beginnen
brutalnie nim potrząsnął
wound
Your wound will soon heal and you will be able to go back home.
Lernen beginnen
rana
Twoja rana wkrótce się zagoi i będziesz mógł wrócić do domu.
lowered its head
Lernen beginnen
opuścił głowę
odd angles
Lernen beginnen
dziwne kąty
slender legs
Lernen beginnen
smukłe nogi
roots of tree
Lernen beginnen
korzenie drzewa
splashes
Lernen beginnen
plamy
whisper
Lernen beginnen
szept
grabbed me
Lernen beginnen
złapał mnie
be fuming
Lernen beginnen
być wściekłym
astonishingly
Lernen beginnen
zdumiewająco
common mule
Lernen beginnen
pospolity muł
no shame
Lernen beginnen
bez wstydu
clue
Lernen beginnen
Wskazówka
plunge off
Lernen beginnen
zanurzyć się
clutching on
Lernen beginnen
ściskając się
whisked around
Lernen beginnen
krążył wokół
be lurking
Lernen beginnen
czaić się
alongside me
Lernen beginnen
obok mnie
bellowed
Lernen beginnen
ryknął!
After stray
Lernen beginnen
Po zabłąkaniu
foretold
Lernen beginnen
przepowiedziane
concerned
She is concerned about her exam results.
Lernen beginnen
zainteresowany
Ona jest zaniepokojona o wyniki swojego egzaminu.
pawed the ground
Lernen beginnen
kopnął ziemię
set against
Lernen beginnen
ustawiony przeciwko
ourselves
Lernen beginnen
my sami
rustling of the trees
Lernen beginnen
szelest drzew
clung to life
Lernen beginnen
przylgnął do życia
unless
I won't help you unless you pay me.
Lernen beginnen
chyba że
Nie pomogę ci, chyba, że mi zapłacisz.
aloud
Lernen beginnen
głośno
path
John and Kathy walked along the narrow path all the way to the beach.
Lernen beginnen
ścieżka
John i Kathy poszli wzdłuż wąskiej ścieżki aż do plaży.
shivered
Lernen beginnen
drżał
cantered
Lernen beginnen
galopem
have been read wrongly
Lernen beginnen
zostały źle odczytane
the very edge
Lernen beginnen
sama krawędź
led
Lernen beginnen
prowadzony
gaze
Lernen beginnen
spojrzenie
dropped gaze
Lernen beginnen
spuścił wzrok
fiercely
Lernen beginnen
zaciekle
bobbing
Lernen beginnen
podskakujący
be back at dawn
Lernen beginnen
być z powrotem o świcie
crossbow
Lernen beginnen
kusza
cracking with glee
Lernen beginnen
pękanie z radości
lookout
Lernen beginnen
Uważaj
choking noise
Lernen beginnen
dławiący się dźwięk
clutched the sleeve
Lernen beginnen
chwycił rękaw
werewolves
Lernen beginnen
wilkołaki
let out
Little Alex let out her parrot from the cage yesterday morning.
Lernen beginnen
wypuść
Mała Ola uwolniła swoją papugę z klatki wczoraj rano.
let out a little moan
Lernen beginnen
wydaj mały jęk
oaf
Lernen beginnen
niedołęga
ahead
Go straight ahead.
Lernen beginnen
dalej
Idź prosto przed siebie.
running off
Lernen beginnen
uciekać
off we go
Lernen beginnen
No to idziemy
chains
Lernen beginnen
więzy
few days
Lernen beginnen
kilka dni
wrists
Lernen beginnen
nadgarstki
let
Lernen beginnen
pozwolić
punishments
Lernen beginnen
kary
just a pity
Lernen beginnen
tylko szkoda
leering at
Lernen beginnen
wpatrując się w
deserved
Lernen beginnen
zasłużony
detention
Lernen beginnen
pozbawienie wolności
gambled
Lernen beginnen
uprawiać hazard
ages ago
Lernen beginnen
lata temu
not supposed to know
Lernen beginnen
nie powinienem wiedzieć
sacked
Lernen beginnen
zwolniony
back us up
Lernen beginnen
wesprzeć nas
flatly
Lernen beginnen
kategorycznie
poking around
Lernen beginnen
rozglądać się
convinced
Lernen beginnen
przekonany
halfway towards
Lernen beginnen
w połowie drogi
halfway toward
Lernen beginnen
w połowie drogi
meddling
Lernen beginnen
wtrącać się
door stood ajar
Lernen beginnen
drzwi były uchylone
strode out of sight
Lernen beginnen
zniknął z oczu
about to cry
Lernen beginnen
zaraz płakać
sob
Kathleen started to sob because she had dropped her ice cream.
Lernen beginnen
szloch
Kathleen zaczęła szlochać, ponieważ upuściła loda.
move closer
Lernen beginnen
podejdź bliżej
threatening
Lernen beginnen
groźny
due to start
Lernen beginnen
ze względu na rozpoczęcie
ingredients
This list of ingredients lacks several items.
Lernen beginnen
Składniki
Na tej liście składników brakuje kilku rzeczy.
keep to themselves
Lernen beginnen
trzymać się dla siebie
misery
Lernen beginnen
nieszczęście
well known
Lernen beginnen
dobrze znany
be suffering
Lernen beginnen
cierpieć
thundered
Lernen beginnen
grzmiał
felt so ashamed
Lernen beginnen
czułem się taki zawstydzony
damage
The ship sustained a significant damage to the hull, which needs a bigger repair.
Lernen beginnen
szkoda
Statek doznał znacznego uszkodzenia kadłuba, co wymaga większej naprawy.
admitted
Lernen beginnen
przyznał
miserably
Lernen beginnen
marnie
owe you one
Lernen beginnen
jestem ci coś winien
turned on him
Lernen beginnen
zwrócił się przeciwko niemu
dreading the dawn
Lernen beginnen
bojąc się świtu
comfort him
Lernen beginnen
pociesz go
seemed like hours
Lernen beginnen
wydawało się godzinami
sobbing
Lernen beginnen
szlochanie
ever make up for
Lernen beginnen
kiedykolwiek nadrobić
loomed out
Lernen beginnen
wyłoniło się
rigged up
Lernen beginnen
sfałszowany
be cheery lot
Lernen beginnen
bądź wesoły!
could spoil
Lernen beginnen
może się zepsuć
advised to
Lernen beginnen
radził
utter rubbish
Lernen beginnen
kompletne bzdury
beneath
Lernen beginnen
pod
hairnet
Lernen beginnen
siatka na włosy
soothe
Lernen beginnen
łagodzić
kept threatening
Lernen beginnen
ciągle groził
get rid of
I need to get rid of the junk that's lying around my house. Do you want any of it?
Lernen beginnen
pozbyć się
Muszę pozbyć się rupieci, który walają się po moim domu. Może chcesz coś z nich?
glad
I'm glad that you're planning to come to us.
Lernen beginnen
zadowolony
Cieszę się, że zamierzacie przyjść do nas.
lullaby
Lernen beginnen
kołysanka
fortnight
We'll spend a fortnight at my parents' and then we'll go to Thailand.
Lernen beginnen
dwa tygodnie
Spędzimy dwa tygodnie u moich rodziców, a potem pojedziemy do Tajlandii.
in length
Lernen beginnen
na długość
urged
Lernen beginnen
wezwany
lurking on
Lernen beginnen
czai się
pointed fangs
Lernen beginnen
spiczaste kły
snapped at
Lernen beginnen
trzasnął w
sneeze
Lernen beginnen
kichać
bulging eyes
Lernen beginnen
wylupiaste oczy
nostrils
Lernen beginnen
nozdrza
spiny wings
Lernen beginnen
kolczaste skrzydła
crumpled umbrella
Lernen beginnen
zmięty parasol
all at once
Lernen beginnen
wszystko na raz
bated breath
Lernen beginnen
zaparty oddech
flushed
Lernen beginnen
zaczerwieniony
greet
Lernen beginnen
powitać
argued all the way
Lernen beginnen
kłócił się przez całą drogę
skip
Lernen beginnen
pominąć
driving mad
Lernen beginnen
doprowadzać do szaleństwa
sighed
Lernen beginnen
westchnął
very pleased with himself
Lernen beginnen
bardzo z siebie zadowolony
hatched
Lernen beginnen
wysiedziany
glance
Gina glanced over her shoulder quickly to see if the man was still following her.
Lernen beginnen
zerknąć
Gina szybko zerknęła przez ramię, by sprawdzić, czy mężczyzna wciąż za nią szedł.
be boiling
Lernen beginnen
gotować się
enchantments
Lernen beginnen
zaklęcia
blazing fire in the grate
Lernen beginnen
płonący ogień w kominku
fire in the grate
Lernen beginnen
ogień w kominku
stiflingly
Lernen beginnen
duszno
refuse
Lernen beginnen
odrzucać
stoat sandwich
Lernen beginnen
kanapka z groszkiem
apart
Lernen beginnen
oprócz
go on
He went on talking despite the fact no one listened to him.
Lernen beginnen
trwać
Kontynuował przemowę mimo że nikt go nie słuchał.
dragons
Lernen beginnen
smoki
make forget
Lernen beginnen
zapomnieć
burns
Lernen beginnen
oparzenia
outlawed
Lernen beginnen
zakazany
against laws
Lernen beginnen
wbrew prawu
thoughtful
Lernen beginnen
przemyślany
impressively
Lernen beginnen
Imponujący
out of place
Lernen beginnen
nie na miejscu
shuffled into view
Lernen beginnen
pojawił się na widoku
look up
Lernen beginnen
spojrzeć w górę
feeling of
Lernen beginnen
uczucie
fine day
Lernen beginnen
piękny dzień
longingly
Lernen beginnen
tęsknie
throw down
Lernen beginnen
rzucać
quill pen
Lernen beginnen
Pióro
frue
Lernen beginnen
owocowy
burst out
Lernen beginnen
wybuchnął
movements
Lernen beginnen
ruchy
seemed to be thinking along the same lines as
Lernen beginnen
wydawał się myśleć w tym samym kierunku, co
what's got into me
Lernen beginnen
co we mnie wstąpiło?
realise we need
Lernen beginnen
uświadomić sobie, że potrzebujemy
revising for exams
Lernen beginnen
powtórka do egzaminów
ages away
Lernen beginnen
wieki daleko
keep nagging
Lernen beginnen
nie przestawaj narzekać
wouldn't have minded
Lernen beginnen
nie miałby nic przeciwko
drawing up
Lernen beginnen
sporządzanie
tell off
Lernen beginnen
zganić
encouraging
Lernen beginnen
zachęcający
whenever
Lernen beginnen
zawsze, gdy
growling
Lernen beginnen
warczenie
crack
I'm baking a cake and need to crack some nuts.
Lernen beginnen
pękać
Piekę ciasto i muszę rozłupać trochę orzechów.
followed
Lernen beginnen
obserwowany
prawn cocktail
Lernen beginnen
krewetki koktajlowe
loads of enchantments
Lernen beginnen
mnóstwo zaklęć
reckon
Katie reckons that we should call our business "Poppy's Plants", but I disagree.
Lernen beginnen
liczyć się
Katie sądzi, że powinniśmy nazwać nasze przedsiębiorstwo "Poppy's Plants", ale ja się nie zgadzam.
force
He hit the wall with great force.
Lernen beginnen
zmuszać
Uderzył w ścianę z wielką siłą.
breathlessly
Lernen beginnen
bez tchu
standing quite still
Lernen beginnen
stać całkiem nieruchomo
cut in
It is very rude to cut in when someone else is talking.
Lernen beginnen
wcinać się
Wcinanie się, gdy ktoś inny mówi, jest bardzo nieuprzejme.
get past
Lernen beginnen
ominąć
interrupt
Lernen beginnen
przerywać
stutter
Lernen beginnen
jąkanie
stuttering worse than ever
Lernen beginnen
jąkanie się gorzej niż kiedykolwiek
below
Lernen beginnen
poniżej
noiselessly
Lernen beginnen
bezgłośnie
branches
Lernen beginnen
gałęzie
beech tree
Lernen beginnen
buk
lower
Lernen beginnen
niżej
take off
The plane took off on time.
Lernen beginnen
odlecieć
Samolot wystartował o czasie.
victory faded
Lernen beginnen
zwycięstwo wyblakło
victory faded from his mind
Lernen beginnen
zwycięstwo zniknęło z jego umysłu
steps of the castle
Lernen beginnen
schody zamku
hooded figure
Lernen beginnen
zakapturzona postać
setting sun
Lernen beginnen
zachodzące słońce
nosebleed
Lernen beginnen
krwotok z nosa
reliving
Lernen beginnen
przeżywać na nowo
damp grass
Lernen beginnen
wilgotna trawa
spat bitterly
Lernen beginnen
gorzko splunął
brooding about
Lernen beginnen
rozmyślać o
well done
Lernen beginnen
bardzo dobrze
tight lipped
Lernen beginnen
zaciśnięte usta
in the lead
Lernen beginnen
na prowadzeniu
fists
Lernen beginnen
pięści
yelps
Lernen beginnen
skowyt
scuffles
Lernen beginnen
przepychanki
sped
Lernen beginnen
przyspieszył
leaping on seat
Lernen beginnen
wskakiwać na siedzenie
hesitate
Lernen beginnen
wahać się
breaking point
Lernen beginnen
moment przełomowy
nerves stretched to breaking point
Lernen beginnen
nerwy rozciągnięte do granic wytrzymałości
circling
Lernen beginnen
krążyć
squinting fixedly
Lernen beginnen
mrużąc oczy
crossed in her lap
Lernen beginnen
skrzyżowane na kolanach
simply no way
Lernen beginnen
po prostu nie ma mowy
marched on the pitch
Lernen beginnen
maszerował na boisku
dashing to the door
Lernen beginnen
pędząc do drzwi
want a bet
Lernen beginnen
chcesz się postawić
penalty
Lernen beginnen
kara
awarded to
Lernen beginnen
przyznane dla
współczuję ci
Lernen beginnen
I feel sorry for you
feel sorry for
Lernen beginnen
Współczuję
at all
Lernen beginnen
w ogóle
no reason
Lernen beginnen
bez powodu
you'd better not
Lernen beginnen
Lepiej nie
you'd better
Lernen beginnen
lepiej żebyś
you'd be
Lernen beginnen
byłbyś
you'd
Lernen beginnen
ty byś
howl with laughter
Lernen beginnen
wyć ze śmiechu
dare
Lernen beginnen
odważyć się
somersault
Lernen beginnen
salto
weekly
Lernen beginnen
co tydzień
read minds
Lernen beginnen
czytać w myślach
biased
The newspaper is a bit biased. They write more positively about the government than the opposition.
Lernen beginnen
stronniczy
Ta gazeta jest nieco stronnicza. Lepiej piszą o rządzie niż o opozycji.
just as long as
Lernen beginnen
tak długo, jak
wonder
The pyramids are a great wonder of the world.
Lernen beginnen
zastanawiać się
Piramidy są wielkim cudem świata.
bet
Lernen beginnen
Zakład
currently
He's currently working in England.
Lernen beginnen
obecnie
On obecnie pracuje w Anglii.
immortal
Lernen beginnen
nieśmiertelny
study
Lernen beginnen
badanie
ancient
Lernen beginnen
starożytny
honestly
Lernen beginnen
szczerze
barely
I worked out so hard at the gym yesterday that today I can barely move.
Lernen beginnen
ledwo
Tak ciężko trenowałem wczoraj na siłowni, że dziś ledwo się ruszam.
look up at
Lernen beginnen
Spójrz na
gasped
Lernen beginnen
sapnął
stinking
Lernen beginnen
śmierdzący
choked
Lernen beginnen
zakrztusił się
stand up to him
Lernen beginnen
przeciwstawić się mu
urged me
Lernen beginnen
namawiał mnie
sprang apart
Lernen beginnen
rozdzielili się
at once
Lernen beginnen
natychmiast
sudden sinister desire
Lernen beginnen
nagłe złowieszcze pragnienie
head back
Lernen beginnen
wrócić
hung back to talk
Lernen beginnen
wstrzymałem się do rozmowy
pick on
Lernen beginnen
czepiać się
spluttered through a mouthful of mud
Lernen beginnen
wypluł przez usta pełne błota
knock points off
Lernen beginnen
odrzucić punkty
any excuse
Lernen beginnen
jakakolwiek wymówka
messing around
Lernen beginnen
robić zamieszanie
angry with
Lernen beginnen
Zły na
quite apart from
Lernen beginnen
całkiem poza
fewer
Lernen beginnen
mniej
would overtake
Lernen beginnen
wyprzedziłabym
against
Bribery is against the law.
Lernen beginnen
przeciwko
Przekupstwo jest wbrew prawu.
would be
Lernen beginnen
byłoby
complained
Lernen beginnen
narzekał
was becoming a fanatic
Lernen beginnen
stawałem się fanatykiem
replace
We need to replace the equipment.
Lernen beginnen
wymienić
Musimy zastąpić cały sprzęt.
dampen
Lernen beginnen
zwilżać
replaced
Lernen beginnen
zastąpiony
endless rain
Lernen beginnen
niekończący się deszcz
skimming through books
Lernen beginnen
przeglądanie książek
disappointment
Lernen beginnen
rozczarowanie
torn
A torn tendon or ligament, especially in a leg, is a nuisance on board.
Lernen beginnen
rozdarty
Zerwane ścięgno lub więzadło, zwłaszcza w nodze, jest uciążliwe na pokładzie.
take a different view
Lernen beginnen
przyjąć inny pogląd
over and over again
Lernen beginnen
w kółko
convince
Lernen beginnen
przekonać
truthful
Lernen beginnen
prawdomówny
admirable
Lernen beginnen
zachwycający
prepared
Lernen beginnen
przygotowany
dwell on dreams
Lernen beginnen
rozpamiętywać marzenia
insist
Lernen beginnen
nalegać
driven mad
Lernen beginnen
doprowadzony do szaleństwa
entranced by
Lernen beginnen
oczarowany przez
overshadowed
Lernen beginnen
przyćmiony
deepest desire
Lernen beginnen
najgłębsze pragnienie
quietly
Lernen beginnen
cicho
delight
Lernen beginnen
rozkosz
gently
Lernen beginnen
łagodnie
was relieved
Lernen beginnen
poczuł ulgę
strange
Am I a strange person?
Lernen beginnen
dziwne
Czy ja jestem dziwną osobą?
back again
Lernen beginnen
z powrotem
sank down
Lernen beginnen
zatonął
nodding happily
Lernen beginnen
kiwa radośnie głową
than was wise
Lernen beginnen
niż było mądre
nothing at all
Lernen beginnen
w ogóle nic
dunno
Lernen beginnen
nie wiem
melt
Melt the chocolate.
Lernen beginnen
stopić
Roztop czekoladę.
transfixed at his image
Lernen beginnen
sparaliżowany jego wizerunkiem
though
Lernen beginnen
pomimo
stepped aside
Lernen beginnen
odsunął
properly
Lernen beginnen
odpowiednio
beamed at the sight
Lernen beginnen
rozpromienił się na widok
moanin
Lernen beginnen
jęczeć
passageway
Lernen beginnen
korytarz
loads of them
Lernen beginnen
mnóstwo ich
odd
They made an odd couple because she was short and he was tall.
Lernen beginnen
dziwne
Tworzyli dziwną parę, ponieważ ona była niska, a on wysoki.
tear away from
Lernen beginnen
oderwać się od
senses
Lernen beginnen
rozsądek
fade
Lernen beginnen
znikać
half terrible sadness
Lernen beginnen
pół okropny smutek
half joy
Lernen beginnen
pół radości
powerful kind of ache
Lernen beginnen
potężny rodzaj bólu
hungrily
Lernen beginnen
chciwie
stuck up at the back
Lernen beginnen
utknął z tyłu
untidy hair
Lernen beginnen
nieporządne włosy
reach out a hand
Lernen beginnen
wyciągnij rękę
waving at you
Lernen beginnen
macha do ciebie
reflection
Lernen beginnen
odbicie
turn back to
Lernen beginnen
wróć do
crowd of people
Lernen beginnen
tłum ludzi
stepped in front of
Lernen beginnen
stanął przed
carved around the top
Lernen beginnen
wyrzeźbiony na górze
keep it out
Lernen beginnen
trzymaj to z daleka
clawed feet
Lernen beginnen
szponiaste stopy
waste paper basket
Lernen beginnen
kosz na śmieci
piled
Lernen beginnen
ułożone
disused
Lernen beginnen
nie używany
hidden
She has lots of hidden talents
Lernen beginnen
ukryty
Ona ma wiele ukrytych talentów
rooted to the spot
Lernen beginnen
zakorzenione w miejscu
reply
I received one hundred replies to my question.
Lernen beginnen
Odpowiadać
Otrzymałem sto odpowiedzi na moje pytanie.
short cut
Lernen beginnen
skrót
blood drain
Lernen beginnen
drenaż krwi
paid attention
Lernen beginnen
zwrócił uwagę
recognize
Lernen beginnen
rozpoznać
outstretched
Lernen beginnen
rozpostarty
slip under
Lernen beginnen
wślizgnąć się pod
pale
I'm pale when I'm tired.
Lernen beginnen
blady
Jestem blada gdy jestem zmęczona.
blood curdling
Lernen beginnen
krew mrożąca krew w żyłach
shriek
The little girl shrieked with shock and delight when her mum sprayed her with the garden hose.
Lernen beginnen
wrzask
Mała dziewczynka zapiszczała z szoku i radości, kiedy mama oblała ją wodą z węża ogrodowego.
volume
This is the second volume of the book.
Lernen beginnen
Tom
To drugi tom książki.
faint whispering
Lernen beginnen
słaby szept
stain
I spilled red wine on my dress and now there's a big stain on it.
Lernen beginnen
plama
Wylałam na moją sukienkę czewrone wino i teraz jest na niej duża plama.
neck prickled
Lernen beginnen
mrowienie szyi
over the rope
Lernen beginnen
nad liną
creeps
Lernen beginnen
ciarki
sight
I have very good sight.
Lernen beginnen
wzrok
Mam bardzo dobry wzrok.
mid air
Lernen beginnen
w powietrzu
floating along
Lernen beginnen
unosić się wzdłuż
lit a lamp
Lernen beginnen
zapalił lampę
eerie
Lernen beginnen
niesamowity
pitch black
Lernen beginnen
smoła czerń
set off
Lernen beginnen
wyruszyć
restricted
Lernen beginnen
ograniczony
heart racing
Lernen beginnen
przyspieszone bicie serca
squawked
Lernen beginnen
zaskrzeczał
crept out
Lernen beginnen
wymknął się
hold back
Lernen beginnen
powstrzymywać się
grunted in his sleep
Lernen beginnen
chrząknął przez sen
excitement
Lernen beginnen
podniecenie
would never know
Lernen beginnen
nigdy bym się nie dowiedział
whole
Did you eat the whole pizza?
Lernen beginnen
cały
Zjadłeś całą pizze?
wide awake
Lernen beginnen
całkowicie rozbudzony
smoother
Lernen beginnen
gładsza
bother
Lernen beginnen
silić się
naggin at the back
Lernen beginnen
gnębiony z tyłu
naggin
Lernen beginnen
dręczyć
badge
Lernen beginnen
Odznaka
chase
Lernen beginnen
pościg
except
I like fruit except bananas.
Lernen beginnen
z wyjątkiem
Lubię owoce z wyjątkiem bananów.
trifle
Lernen beginnen
drobiazg
so badly
Lernen beginnen
tak źle
furious
Lernen beginnen
wściekły
nonexplodable
Lernen beginnen
niewybuchowy
laden down
Lernen beginnen
obciążony
top hat
Lernen beginnen
cylinder
blushes
Lernen beginnen
rumieni się
giggled
Lernen beginnen
chichotał
amazement
Lernen beginnen
zdumienie
get reddy
Lernen beginnen
czerwienić się
chuckling merrily
Lernen beginnen
chichocząc wesoło
flowered
Lernen beginnen
kwiecisty
swapped for
Lernen beginnen
zamienione na
embedded in
Lernen beginnen
osadzone w
nearly
Lernen beginnen
prawie
engulfed
Lernen beginnen
pochłonięty
tureen
Lernen beginnen
waza
roast turkey
Lernen beginnen
pieczony indyk
pinned
Lernen beginnen
przypięty
thickly
Lernen beginnen
mętnie
effort
Learning a language requires a lot of effort.
Lernen beginnen
wysiłek
Nauka języka wymaga dużo wysiłku.
invisible
Lernen beginnen
niewidzialny
gave a yell
Lernen beginnen
wydał krzyk
hushed voice
Lernen beginnen
przyciszony głos
deteriorate
Lernen beginnen
pogarszać się
condition
You can go out under certain conditions.
Lernen beginnen
stan: schorzenie
Możesz wyjść pod kilkoma warunkami.
consider
We'll have to consider all pros and cons.
Lernen beginnen
rozważać
Będziemy musieli rozważyć wszystkie za i przeciw.
suspicion
Lernen beginnen
podejrzenie
starvation
Lernen beginnen
głód
relevant
That's a relevant question.
Lernen beginnen
odpowiedni
To istotne pytanie.
assignment
I don't know what you heard, but this is a temporary assignment.
Lernen beginnen
zadanie
Nie wiem co słyszałeś, ale to tymczasowy przydział.
neighbors
Lernen beginnen
sąsiedzi
three times
Lernen beginnen
trzy razy
twice
Lernen beginnen
dwa razy
once a week
Lernen beginnen
raz w tygodniu
hardly ever
Lernen beginnen
prawie nigdy
seldom
He seldom answers any questions.
Lernen beginnen
rzadko
Rzadko odpowiada na pytania.
rzadko
Lernen beginnen
rarely
chart
I used a chart to illustrate the results of my analysis.
Lernen beginnen
wykres
Użyłem diagramu do przedstawienia rezultatów mojej analizy.
look after
I look after my wife whenever she is sick.
Lernen beginnen
szukać
Zawsze opiekuję się moją żoną, gdy jest chora.
kolega z pracy
Lernen beginnen
colleague
amuse
Lernen beginnen
bawić
for some reason
Lernen beginnen
z jakiegoś powodu
looked up
Lernen beginnen
spojrzał w górę
rummaging
Lernen beginnen
grzebać
realise that
Lernen beginnen
zdaj sobie z tego sprawę
at least
At least it's not raining.
Lernen beginnen
przynajmniej
Przynajmniej nie pada.
spectacles
Lernen beginnen
okulary
behind half moon
Lernen beginnen
za półksiężycem
sparkling eyes
Lernen beginnen
błyszczące oczy
bright
My room is very bright.
Lernen beginnen
jasny
Mój pokój jest bardzo jasny.
boots
Lernen beginnen
buty
buckled
Lernen beginnen
zapięty
high-heeled shoes
The singer is always wearing high-heeled shoes.
Lernen beginnen
buty na obcasie
Piosenkarka jest zawsze na wysokich obcasach.
cloak
Lernen beginnen
płaszcz
robes
Lernen beginnen
szaty
to tuck
Lernen beginnen
schować
belt
The belt is made of genuine leather.
Lernen beginnen
pasek
Pasek zrobiony jest z naturalnej skóry.
enough
We don't have enough eggs.
Lernen beginnen
wystarczająco
Nie mamy wystarczająco jajek.
both
Both of my brothers are lawyers.
Lernen beginnen
Zarówno
Obaj moi bracia są prawnikami.
judging by
Lernen beginnen
sądząc po
thin
You're walking on thin ice.
Lernen beginnen
cienki
Stąpasz po cienkim lodzie.
tall
He is a very tall man with his 2 meters of height.
Lernen beginnen
wysoka
Jest bardzo wysokim mężczyzną - ma 2 metry wzrostu.
popped
Lernen beginnen
wyskoczył
popped out
Lernen beginnen
wyskoczył
narrowed
Lernen beginnen
zwężone
tail
She has a massive tail, cuz.
Lernen beginnen
ogon
Ona ma wielkie cztery litery, brachu.
silently
Lernen beginnen
bezgłośnie
suddenly
Lernen beginnen
nagle
appear
Lernen beginnen
pojawić się
severe
Oliver's headache was so severe, he wondered if he should see a doctor.
Lernen beginnen
ciężki: Silny
Ból głowy Olivera był tak ostry, że zaczął się zastanawiać, czy nie iść do lekarza.
moderate
Lernen beginnen
umiarkowany
cognitive behavioral therapy
Lernen beginnen
terapia poznawczo-behawioralna
, compared
Lernen beginnen
, w porównaniu
pooled results
Lernen beginnen
połączone wyniki
multicenter
Lernen beginnen
wieloośrodkowy
According
Lernen beginnen
Według
acceptability
Lernen beginnen
dopuszczalność
may belong
Lernen beginnen
może należeć
network analysis
Lernen beginnen
Analiza sieci
According
Lernen beginnen
Według
tricyclic antidepressants
Lernen beginnen
trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
trials.
Lernen beginnen
próby.
geriatric
Lernen beginnen
geriatryczny
Efficacy
Lernen beginnen
Skuteczność
further
Lernen beginnen
dalej
treated
Lernen beginnen
leczony
responded
Lernen beginnen
odpowiedział
originally
Lernen beginnen
pierwotnie
patients
Lernen beginnen
pacjentów
Recurrence
Lernen beginnen
Nawrót
addition
I think it will be the most valuable addition to our services.
Lernen beginnen
dodatek
Myślę, że to będzie najcenniejszy dodatek do naszych usług.
trials
Lernen beginnen
próby
multiple
Lernen beginnen
wiele
established
Lernen beginnen
przyjęty
maintenance
He is responsible for database maintenance.
Lernen beginnen
utrzymanie
Jest odpowiedzialny za utrzymanie bazy danych.
Efficacy
Lernen beginnen
Skuteczność
benefit
They offer numerous benefits.
Lernen beginnen
korzyść
Oferują liczne korzyści.
tentative
These recommendations are only tentative.
Lernen beginnen
niepewny
Zalecenia mają charakter wyłącznie wstępny.
benefit
They offer numerous benefits.
Lernen beginnen
korzyść
Oferują liczne korzyści.
though
Lernen beginnen
pomimo
support
Lernen beginnen
Pomoc
binge eating disorder.[
Lernen beginnen
zaburzenia napadowego objadania się.
trichotillomania
Lernen beginnen
trichotillomania
treat
Ice cream is Skipper's favourite treat.
Lernen beginnen
leczyć
Lody to ulubiony smakołyk Skippera.
frequently
Lernen beginnen
często
binge eating disorder
Lernen beginnen
zaburzenie z napadami objadania się
prescriptions
Lernen beginnen
recepty
ENTERED
Lernen beginnen
WESZŁA
a fixed-dose
Lernen beginnen
stała dawka
markets
Lernen beginnen
rynki
commonly
Lernen beginnen
powszechnie
generic medication
Lernen beginnen
leki generyczne
World Health Organization's List of Essential Medicines
Lernen beginnen
Lista podstawowych leków Światowej Organizacji Zdrowia
entered
Lernen beginnen
weszła
related
Lernen beginnen
związane z
hypothesize
Lernen beginnen
postawić hipotezę
breastfeeding
Lernen beginnen
karmienie piersią
suggested
Lernen beginnen
zasugerował
PREGNANCY
Lernen beginnen
CIĄŻA
pregnancy
Lernen beginnen
ciąża
significant
It is a significant change in our policy.
Lernen beginnen
istotne
To znacząca zmiana naszej polityki.
associated
Lernen beginnen
powiązany
DISCONTINUATION
Lernen beginnen
ZAPRZESTANIE
OCCUR
This problem may occur anytime.
Lernen beginnen
ZDARZAĆ SIĘ
Ten problem może się zdarzyć w każdej chwili.
suicidal behavior
Lernen beginnen
zachowanie samobójcze
ANXIETY
Lernen beginnen
LĘK
seizures
Lernen beginnen
drgawki
APPETITE
Lernen beginnen
APETYT
MOUTH
Close your mouth.
Lernen beginnen
USTA
Zamknij buzię.
"APPROVE
Lernen beginnen
"ZATWIERDZIĆ
"
Lernen beginnen
ZATWIERDZIĆ
" NAUSEA
Lernen beginnen
" MDŁOŚCI
"
Lernen beginnen
MDŁOŚCI
" indigestioN
Lernen beginnen
niestrawność
"
Lernen beginnen
niestrawność
folks
Our folks are flying to Paris for their wedding anniversary.
Lernen beginnen
ludzie
Nasi rodzice lecą do Paryża na rocznicę ślubu.
moved at all
Lernen beginnen
w ogóle się poruszył
nor
Lernen beginnen
ani
car door slammed
Lernen beginnen
zatrzasnęły się drzwi samochodu
as still as statue
Lernen beginnen
tak nieruchomy jak posąg
wrong
Your answer is wrong.
Lernen beginnen
zło
Twoja odpowiedź jest błędna.
affect them
Lernen beginnen
wpłynąć na nich
affect
Lernen beginnen
wpłynąć
turned over
Lernen beginnen
przewrócił
yawned
Lernen beginnen
ziewnął
get mixed up
Lernen beginnen
pomieszaj się
involved
Lernen beginnen
zaangażowany
turning it all over
Lernen beginnen
odwracam to wszystko od nowa
lay awake
Lernen beginnen
lezec obudzonym
bear it
Lernen beginnen
znieść
if it got out
Lernen beginnen
jeśli to wyjdzie
if it got
Lernen beginnen
jeśli to ma
if it did
Lernen beginnen
gdyby tak było
imagining things
Lernen beginnen
wyobrażanie sobie rzeczy
staring down
Lernen beginnen
wpatrując się w dół
peered down
Lernen beginnen
spojrzał w dół
crept
Lernen beginnen
wkradł się
while
I'll talk to you in a while.
Lernen beginnen
podczas
Za chwilę z tobą porozmawiam.
heart
My heart is beating very fast.
Lernen beginnen
serce
Moje serce bije bardzo szybko.
sinking
Lernen beginnen
tonący
on the subject
Lernen beginnen
w temacie
horribly
Lernen beginnen
potwornie
common name
Lernen beginnen
Nazwa zwyczajowa
nasty
He has a nasty rash on his back.
Lernen beginnen
paskudny
Ma koszmarną wysypkę na plecach.
stiffly
Lernen beginnen
twardo
stiffy
Lernen beginnen
sztywny
suppose
Nobody supposed that they would win.
Lernen beginnen
przypuszczać
Nikt nie przypuszczał, że oni wygrają.
dared
Lernen beginnen
odważył się
whether
I don't know whether I should go there or not.
Lernen beginnen
czy
Nie wiem, czy mam tam iść, czy nie.
whatever
Do whatever you want to.
Lernen beginnen
cokolwiek
Rób co chcesz.
viewers
Lernen beginnen
widzowie
unusually
Lernen beginnen
niezwykle
unable
Lernen beginnen
niezdolny
tie
The blue tie doesn't go with the brown shirt.
Lernen beginnen
wiązanie
Niebieski krawat nie pasuje do brązowej koszuli.
through
She looks through the window.
Lernen beginnen
za pośrednictwem
Ona wygląda przez okno.
throat
I have a sore throat
Lernen beginnen
gardła
Boli mnie gardło.
szeroki uśmiech
Lernen beginnen
A wide smile
since sunrise
Lernen beginnen
Od wschodu słońca
shooting stars
Lernen beginnen
spadające gwiazdy
sharply
Lernen beginnen
ostro
shan't
Lernen beginnen
nie będziesz
reader
Lernen beginnen
czytnik
put to bed
Lernen beginnen
spać
pretended
Lernen beginnen
udawałam
pattern
Your sweatshirt has a lovely pattern.
Lernen beginnen
wzór
Twój sweter ma uroczy wzór.
over to
Lernen beginnen
do
oddly
Lernen beginnen
dziwne
mumbled
Lernen beginnen
wymamrotał
mood
Lernen beginnen
nastroju
mention anything
Lernen beginnen
Wspomnij o czymś
markings
Lernen beginnen
oznaczenia
improve
Lernen beginnen
ulepszać
imagining
Lernen beginnen
wyobrażając sobie,
imagination
Lernen beginnen
wyobraźni
hurried
Lernen beginnen
pośpieszył
hunt
Lernen beginnen
polowanie
hundreds
Lernen beginnen
setki
hoping
Lernen beginnen
mając nadzieję,
hardly
Lernen beginnen
prawie wcale
far apart
Lernen beginnen
daleko od siebie
driveway
Lernen beginnen
podjazd
downpour
Lernen beginnen
ulewa
dared
Lernen beginnen
odważył
casually
Lernen beginnen
niechcenia
armchair
Lernen beginnen
fotel
although
I've made the decision to stay at home, although I really wanted to go to that concert.
Lernen beginnen
pomimo że
Zdecydowałem się zostać w domu, chociaż bardzo chciałem iść na ten koncert.
allowed
Lernen beginnen
dozwolony
after all
Lernen beginnen
po wszystkim
act
Lernen beginnen
działać
large
I'm building a large house.
Lernen beginnen
duży
Buduję duży dom.
doughnut
Lernen beginnen
pączek
caught
He was caught red handed.
Lernen beginnen
złapany
Został złapany na gorącym uczynku.
stopped dead
Lernen beginnen
zatrzymał się jak wryty
find out
Lernen beginnen
odkryć
stumble
Paul stumbled as he climbed the stairs because he'd had a bit too much to drink.
Lernen beginnen
potknąć się
Paul potknął się, wchodząc po schodach, ponieważ trochę za dużo wypił.
perhaps
Perhaps we could send her some flowers?
Lernen beginnen
być może
Być może moglibyśmy wysłać jej kwiaty?
until next week
Lernen beginnen
do następnego tygodnia
all over
Lernen beginnen
wszędzie
cups
Lernen beginnen
kubki
nervously
Lernen beginnen
nerwowo
lately
Lernen beginnen
ostatnio
stuff
I keep all my stuff in my room.
Lernen beginnen
rzeczy
Trzymam wszystkie moje rzeczy w moim pokoju.
on the news
Lernen beginnen
w wiadomościach
snapped
Lernen beginnen
pękło
thought
I thought about him.
Lernen beginnen
myśli
Myślałam o nim.
lips
I put lipstick on my lips.
Lernen beginnen
usta
Nakładam szminkę na usta.
wondered
Lernen beginnen
zastanawiał
stranger
Lernen beginnen
nieznajomy
stand rooted
Lernen beginnen
stać zakorzeniony
walked off
Lernen beginnen
odszedł
around the middle
Lernen beginnen
wokół środka
hugged
Lernen beginnen
przytulony
rejoice
John's mother rejoiced when she learned that he had survived the accident.
Lernen beginnen
radować się
Matka Johna uradowała się, kiedy dowiedziała się, że przeżył wypadek.
for nothing
Lernen beginnen
za nic
passers by stare
Lernen beginnen
przechodnie gapią się
split
Lernen beginnen
podział
wide
He has wide shoulders.
Lernen beginnen
szeroki
On ma szerokie ramiona.
squeaky
Lernen beginnen
piskliwy
squeaky voice
Lernen beginnen
piskliwy głos
that made
Lernen beginnen
to sprawiło, że
wide smile
Lernen beginnen
szeroki uśmiech
on the contrary
On the contrary, in the long term there is a link between these objectives.
Lernen beginnen
przeciwnie
Przeciwnie, w dalszej perspektywie dostrzec można związek między tymi celami.
ground
Don't lie on the ground.
Lernen beginnen
grunt
Nie leż na ziemi.
all upset
Lernen beginnen
wszyscy zdenerwowani
realised that
Lernen beginnen
zdałem sobie sprawę, że
stumbled
Lernen beginnen
potknął się
tiny
This bug is so tiny, it could sit on the head of a pin.
Lernen beginnen
malutki
Ten robak jest tak malutki, że mógłby usiąść na główce od szpilki.
grunted
Lernen beginnen
chrząknął
all the same
Derek, it's nice to see you, but all the same I wish you wouldn't come here without calling first.
Lernen beginnen
wszystkie takie same
Derek, miło cię widzieć, ale mimo wszystko wolałabym, żebyś nie przychodził tutaj, nie zadzwoniwszy wcześniej.
upset
Lernen beginnen
smutny
worrying
Lernen beginnen
niepokojący
point
What's the point of this?
Lernen beginnen
punkt
Jaki jest tego cel?
it might have been
Lernen beginnen
mogło być
come to think of it
Lernen beginnen
Jeśli pomyśleć o tym
moustache
Lernen beginnen
wąsy
stroked
Lernen beginnen
głaskany
dialling
Lernen beginnen
wybieranie
seized
Lernen beginnen
schwytany
disturb
Lernen beginnen
przeszkadzać
snapped
Lernen beginnen
pstryknął
hurried up
Lernen beginnen
pośpieszony
dash back
Lernen beginnen
cofnąć się
flooded
Lernen beginnen
zalane
fear
Lernen beginnen
strach
clutching
Lernen beginnen
ściskanie
angrily
Lernen beginnen
gniewnie
single
Would you like a single or double room?
Lernen beginnen
pojedynczy
Chciałby pan pojedynczy czy podwójny pokój?
way back
Lernen beginnen
w drodze powrotnej
uneasy
Lernen beginnen
niespokojny
eyed
Lernen beginnen
wpatrywać się
speed overhead
Lernen beginnen
prędkość nad głową
thought
I thought about him.
Lernen beginnen
myśl
Myślałam o nim.
open mouthed
Lernen beginnen
otwarte usta
stretch
Lernen beginnen
rozciągać
yelled
Lernen beginnen
krzyknął
through
She looks through the window.
Lernen beginnen
Poprzez
Ona wygląda przez okno.
pointed
Lernen beginnen
spiczasty
owls
Lernen beginnen
sowy
struc
Lernen beginnen
struktura
drill
What's the drill?
Lernen beginnen
wiertarka
Jaka jest procedura?
collecting
Lernen beginnen
zbieranie
struck
Lernen beginnen
uderzony
silly stunt
Lernen beginnen
głupi wyczyn
emerald green
Lernen beginnen
szmaragdowo-zielony
enraged
Lernen beginnen
rozwścieczony
excitedly
Lernen beginnen
podekscytowany
whispering
Lernen beginnen
szeptanie
weirdos
Lernen beginnen
dziwacy
steering sensitivity
Lernen beginnen
czułość sterowania
bear
One day you'll be as strong as a bear!
Lernen beginnen
Niedźwiedź
Pewnego dnia będziesz silny jak niedźwiedź!
cloaks
Lernen beginnen
płaszcze
up the road
Lernen beginnen
przy drodze
stared back
Lernen beginnen
spojrzał z powrotem
stared at
Lernen beginnen
patrzył na
tabby cat
Lernen beginnen
pręgowany kot
realises
Lernen beginnen
uświadamia sobie
jerked sharply
Lernen beginnen
szarpnął się gwałtownie
<