Grzyby - Heczko - Wejściówka

 0    59 Datenblatt    tomaszbator
Drucken spielen überprüfen
 
Frage - Antworten -
Nazwij spory grzybów drożdżopodobnych ważnych diagnostycznie (A-D)
Lernen beginnen
A. Pączkujące blastospory (aseksualne) B. Pseudogrzybnia grzybów drożdżopodobnych C. Artrosporty (prostokątne, aseksulane, powstają poprzez fragmentacje nitek grzybni) D. Okrągłe, pączkujące blastospory z otoczką mukopolisacharydową
Z czego zbudowana jest grzybnia grzybów drożdżopodobnych?
Lernen beginnen
Kuliste, wrzecionowate lub cylindryczne komórki wegetatywne, wytwarzane przez pączkowanie
Co jest charakterystyczną cechą grzybów drożdżopodobnych? (2)
Lernen beginnen
1. Duża aktywność biochemiczna 2. Zdolność fermentacji i asymilacji wielu węglowodanów oraz węgla i azotu z różnych związków organicznych
Co potrafią wytwarzać niektóre gatunki grzybów drożdżopodobnych? (2)
Lernen beginnen
1. Pseudogrzybnia (nieoddzielenie się komórek wegetatywnych) 2. Grubościenne przetrwalniki - Chlamydospory
Jaki jest najbardziej chorobotwórczy gatunek Candida?
Lernen beginnen
Candida albicans
Opisz wirulencję rodzaju Candida (2)
Lernen beginnen
1. Zdolność do adherencji 2. Aktywne produkowanie enzymów proteolitycznych
Jakie postacie kliniczne wywołuje rodzaj Candida? (2)
Lernen beginnen
1. Kandydoza narządowa 2. Kandydoza uogólniona
Jak wygląda diagnostyka rodzaju Candida? (3)
Lernen beginnen
Diagnostyka mykologiczna - 1. Cechy morfologiczne 2. Próby biochemiczne 3. Badania na wrażliwości leków przeciwgrzybiczym
Czego szukamy i na jakim podłożu diagnozując rodzaj Candida?
Lernen beginnen
Podłoże Sabourauda - Wygląd makroskopowy (Blastospory, artrospory, elementy pseudogrzybni)
Jak różnicujemy Candida albicans od innych z rodzaju Candida?
Lernen beginnen
Posiew na podłoże zubożone - obecność chalmydosporów na nitkach pseudogrzybni = C. albicans
Jakie wykonujemy próby biochemiczne?
Lernen beginnen
1. Fermentacja 2. Asymilacja (Badanie nie tylko obecności ale i liczby)
Cryptococcus neoformans, opisz drogę zakażenia oraz postacie kliniczne
Lernen beginnen
Do zakażenia dochodzi drogą wziewną lub przez uszkodzoną skórę, przy zakażeniu wywołuje: 1. Kryptokokoza płuc 2. Kryptokokoza ośrodkowego układu nerwowego
Jak diagnozujemy Cryptococcus neoformans?
Lernen beginnen
1. Obecność mukopolisacharydowej otoczki (z płynu mózgowo-rdzeniowego) 2. Na Sabourauda, nie wytwarza otoczki, nie tworzy pseudogrzbni 3. Rozkłada mocznik
Czym jest grzyb Pityrosporum i gdzie występuje?
Lernen beginnen
Jest grzybem lipofilnym, bytującym na skórze owłosionej głowy
Jakie zakażenia wywołuje Pityrosporum?
Lernen beginnen
Łupież pstry (Tylko przy immunosupresji, nadmiernym poceniu, gorący klimat, zmieniony skład substancji łojowej)
Jak diagnozujemy Pityrosporum?
Lernen beginnen
1. Obraz kliniczny (lampa Wooda) 2. Owalne lub okrągłe blastospory 3. Sabourauda + lipidy np. Oliwa z oliwek
Gdzie występują grzyby pleśniowe i jakie choroby wywołują?
Lernen beginnen
Wstępują powszechnie w przyrodzie - drobnoustroje oportunistyczne - dostają się drogą wziewną, wywołują grzybice
Grzyby pleśniowe wytwarzają mykotoksyny, najważniejsze znaczenie mają...
Lernen beginnen
1. Alfatoksyny o działaniu mutagennym i karcynogennym
Jak diagnozujemy grzyby pleśniowe? (2)
Lernen beginnen
1. Obserwacja cech morfologicznych makroskopowych 2. Obserwacja cech mikroskopowych (wygląd grzybni i narządów owocowania)
Nazwij typy owocników na obrazku
Lernen beginnen
A. Typ otwarty B. Typ zamknięty
Nazwij struktury owocnika otwartego (A-D)
Lernen beginnen
A. Konidia B. Fialidy C. Konidiofor D. Vesiculum (Główka)
Czym są konidia?
Lernen beginnen
Spory aseksualne wyrastające z fialidów na konidoforach
Nazwij struktury owocnika zamkniętego (A-D)
Lernen beginnen
A. Sporangiospory B. Sporangium C. Kolumella D. Sporangiofor
Czym jest sporangiospor?
Lernen beginnen
Spory aseksulane wytwarzane w specjalnym owocniku, zwanym sporagnium
Wymień najważniejsze rodzaje Aspergillus (3)
Lernen beginnen
1. A. fumigatus 2. A. flavus 3. A. niger
Co wywołuje Aspergillus?
Lernen beginnen
1. Aspergilloza (układ oddechowy)
Wymień postacie kliniczne Aspergilozy (5)
Lernen beginnen
1. Grzybicze zapalenie płuc 2. Opłucnej 3. Oskrzeli 4. Grzybniak kropidlakowy (aspergiloma) 5. Guzy w tkance płucnej
Jakie są objawy aspergilozy? (4)
Lernen beginnen
1. Krwioplucie 2. Gorączka 3. Duszności 4. Kaszel (wymaga leczenia chirurgicznego)
Co poza Aspergilozą typową wywołuje Aspergillus?
Lernen beginnen
1. Zapalenie zatok obocznych nosa 2. Zapalenie gałki ocznej 3. Wykwity (skóra gładka, paznokcie) 4. Aspergiloza ośrodkowego układu nerwowego 5. Posocznica 6. Alergiczna aspergiloza
Jak diagnozujemy Aspergillusa?
Lernen beginnen
1. Wygląd konidioforu (utrzymuje spory - konidia) 2. Zabarwienie hodowli 3. Diagnostyka serologiczna (wykrywanie swoistych przeciwciał - test precypitacji, hemaglutanacji, odczyn wiązania dopełniacza)
Nazwij owocniki grzybów pleśniowych na zdjęciach (A-D)
Lernen beginnen
A. Aspergillus B. Scopulariopsis C. Penicillum D. Fusarium
Co wywołuje gatunek Scopulariopsis brevicaulis?
Lernen beginnen
Akauliozę - atakuje skórę i paznokcie paluchów
Jak diagnozujemy Scopulariopsis brevicaulis?
Lernen beginnen
1. Opiłki paznokci oraz łuski skórne 2. Podłoże Sabourauda (lekko puszysta kolonia o zabarwieniu mlecznej kawy) - potem (zabarwienie brązowe) 3. Konidofory krótkie, a na szczycie wyrastają kuliste pokryte brodawkami konidia
Nazwij owocniki grzybów pleśniowych na zdjęciu (A-D)
Lernen beginnen
A. Mucor B. Rhizopus C. Alternaria D. Cladosporium
Inne rodzaje grzybów pleśniowych - Wymień je oraz nazwij postacie kliniczne (2)
Lernen beginnen
1. Mucor 2. Rhizopus (Wywołują grzybice nazwane mukormykoza lub zygomykoza czy też fikomykoza)
Czego dotyczy zakażenie innych rodzajów grzybów pleśniowych?
Lernen beginnen
1. Układu oddechowego 2. Przewodu pokarmowego 3. Skóry 4. Ucha zewnętrznego, środkowego i wewnętrznego 5. Gałki ocznej 6. Ośrodkowego układu nerwowego
Jak różnicujemy inne rodzaje grzybów pleśniowych?
Lernen beginnen
1. Podłoże Sabourauda 2. Mucor tworzy białe puszyste kolonie -> brunatniejące 3. Rhizopus puszyste o zabarwieniu popielatym
Co wywołują dermatofity?
Lernen beginnen
Grzybice powierzchniowe - infekcje skórne, paznokci, włosów
Jak dzielimy grzyby dermatofitowe i jak nazywa się choroba przez nie wywoływana?
Lernen beginnen
1. Antropofilne (ludzie) 2. Zoofilne (zwierzęta) 3. Geofilne (ziemia) - DERMATOMYKOZY
Jakie wyróżniamy chorobotwórcze dla człowieka rodzaje dermatofitów? (3)
Lernen beginnen
1. Trichophyton 2. Epidermophyton 3. Microsporum
Co powoduje dermatomykoza?
Lernen beginnen
1. Obniżenie wydolności układu odpornościowego 2. Bezobjawowe noscielstwo 3. Wykwity
Jakie są czynniki wirulencji grzybów dermatofitycznych?
Lernen beginnen
1. Zdolność do asymilacji keratyny 2. Enzymy keratynolityczne 3. Enzymy Proteolityczne
Jak diagnozujemy grzyby dermatofityczne? 11
Lernen beginnen
1. Opiłki paznokci i włosów -> 2. Preparat bezpośredni rozjaśniony 20% KOH lub płyn DMSO -> 3. Szukamy charakterystycznych, segmentowanych strzępek grzybni
Jak posiewamy grzyby dermatofityczne na podłożu Sabourauda?
Lernen beginnen
Z dodatkiem antybiotyku oraz drugie z dodatkiem hamującym wzrost pleśni
Gdzie posiewamy podejrzane kolonie grzybów dermatofitycznych?
Lernen beginnen
Mikrohodowle szkiełkowe
Opisz cechy morfologiczne dermatofitów ważne diagnostycznie (A-C)
Lernen beginnen
A. Mikrokonidia (Kuliste, gruszkowate, spory aseksualne) B. Makrokonidia (duże, różnokształtne, zwykłe wielokom spory aseksualne) C. Owocniki szczątkowe
Jakie wyróżniamy najczęściej gatunki Trichophyton? (2)
Lernen beginnen
1. T. rubrum 2. T. mentagrophytes
Jak rozróżniamy rodzaje Trichophyton?
Lernen beginnen
Testy biochemiczne rozkładu mocznika na obecność ureazy
Jaki gatunek Epidermophyton uchodzi za patogenny dla człowieka?
Lernen beginnen
E. floccosum
Czym wyróżnia się E. floccosum?
Lernen beginnen
Charakterystyczne gruszkowate makrokonidia, nie produkuje mikrokonidii
Jaki gatunek Microsporum uchodzi za patogenny dla człowieka?
Lernen beginnen
Microsporum canis
Czym wyróżnia się Microsporum canis?
Lernen beginnen
Nie wytwarza mikrokonidii, tylko makrokonidia kształtu wrzecionowatego
Co wywołuje Pneumocystis carinii?
Lernen beginnen
Pneumocystozowe zapalenie płuc (u osób z obniżoną odpornością) - zagrożeni to noworodki o małej masie i zakażeni HIV
Jak diagnozujemy Pneumocystis carinii?
Lernen beginnen
1. Wymaz spod nagłośni, plwocina, popłuczyny oskrzelowe, tkanka płuca 2. Wykrywanie obecności cyst lub trofozoitów 3. Metoda immunofluorescencji
GRZYBY DYMORFICZNE
Lernen beginnen
25-30 stopni mają postać pleśni i nie są zakaźne. Są wtedy poza żywym organizem, 35-37 stopni mają postać drożdżaków i są zakaźne. W tej formie są w żywym organizmie Wyw układowe mykozy, zakażenie droga inhalacji
HISTOPLASMA CAPSULATIUM:
Lernen beginnen
Występuje w glebie, odchodach ptaków Zakażenie drogą kropelkową, rzadziej przez skórę i błony śluzowe HISTOPLAZMOZA - zapalenie płuc Choroba nie jest zaraźliwa
COCCIDIOIDES IMMITIS:
Lernen beginnen
Występuje endemicznIe w glebie, USA, Meksyk najbardziej wirulentny dla człowieka gatunek grzyba Śmiertelne zakażenia laboratoryjne Kokcydioidomikoza - grzybica dróg oddechowych i skóry
BLASTOMYCES DERMATITIDIS:
Lernen beginnen
Wstępuje w glebie, odchodach nietoperzy, usa Zakażenie drogą oddechową, przez błony śluzowe BLASTOMYKOZA - przebieg podobny do gruźlicy Nie jest zaraźliwa
GRZYBY DYMORFICZNE
Lernen beginnen
Histoplasma capsulatum Coccidioides immitis Blastomyces dermatitis

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.