גאווה ודעה קדומה

 0    43 Datenblatt    dursharukin
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
rodział
Lernen beginnen
פרק [𝓹𝓮𝓻𝓮𝓴 ]
pierwszy
Lernen beginnen
ראשון [𝓻𝓲𝓼𝔃𝓸𝓷 ]
prawda
Lernen beginnen
אמת [𝓮𝓶𝓮𝓽 ]
ogólnie przyjęta
Lernen beginnen
מקובלת [𝓶𝓮𝓴𝓾𝓫𝓪𝓵𝓸𝓽 ]
na/o/
Lernen beginnen
על [𝓪𝓵 ]
wszyscy
Lernen beginnen
כולם [𝓴𝓾𝓵𝓪𝓶 ]
ona
Lernen beginnen
היא [𝓱𝓲 ]
,że
Lernen beginnen
ש- [𝓼𝔃𝓮 ]
kawaler
Lernen beginnen
רווק [𝓻𝓪𝔀𝓪𝓴 ]
mąż
Lernen beginnen
בעל [𝓫𝓪'𝓪𝓵 ]
własność
Lernen beginnen
רכוש [𝓻𝓲𝓬𝓱𝓾𝓼𝔃 ]
duży
Lernen beginnen
גדול [𝓰𝓪𝓭𝓸𝓵 ]
z (ang. from)
Lernen beginnen
מן [𝓶𝓲𝓷 ]
zaledwie, (ang. mere)
Lernen beginnen
סתם [𝓼𝓽𝓪𝓶 ]
(ja) czuję
Lernen beginnen
חש [𝓱𝓪𝓼𝔃 ]
brak
Lernen beginnen
מחסור [𝓶𝓪𝓬𝓱𝓼𝓸𝓻 ]
w
Lernen beginnen
-ב [𝓫𝓮 ]
małżonka
Lernen beginnen
רעיה [𝓻𝓪'𝓪𝓳𝓪 ]
też
Lernen beginnen
גם [𝓰𝓪𝓶 ]
jeżeli
Lernen beginnen
אם [𝓲𝓶 ]
przyjdźcie
Lernen beginnen
בואו [𝓫𝓸'𝓾 ]
okolica
Lernen beginnen
סביבה [𝓼𝔀𝓲𝔀𝓪 ]
do
Lernen beginnen
- ל [𝓵𝓮 ]
nowa
Lernen beginnen
חדשה [𝓬𝓱𝓪𝓭𝓪𝓼𝔃𝓪 ]
(my.pl.m) wiemy
Lernen beginnen
יודעים [𝓳𝓸𝓭𝓲𝓶 ]
tylko
Lernen beginnen
רק [𝓻𝓪𝓴 ]
niewiele
Lernen beginnen
מעט [𝓶𝓮𝓪𝓽 ]
jego uczucia
Lernen beginnen
רגשותיו [𝓻𝓲𝓰𝓼𝔃𝓸𝓽𝓪𝔀 ]
albo
Lernen beginnen
או [𝓸 ]
jego opinie
Lernen beginnen
השקפותיו [𝓱𝓪𝓼𝔃𝓴𝓪𝓯𝓸𝓽𝓪𝔀 ]
mężczyzna
Lernen beginnen
איש [𝓲𝓼𝔃 ]
taki
Lernen beginnen
כזה [𝓴𝓪-𝔃𝓮 ]
fakt
Lernen beginnen
עובדה [𝓾𝔀𝓭𝓪 ]
, który...
Lernen beginnen
זו [𝔃𝓾 ]...
wytłoczona
Lernen beginnen
חרוטה [𝓬𝓱𝓪𝓻𝓾𝓽𝓪 ]
głęboki
Lernen beginnen
עמוק [𝓪𝓶𝓸𝓴 ]
każdy
Lernen beginnen
כל [𝓴𝓸𝓵 ]
w ten sposób
Lernen beginnen
כך [𝓴𝓪𝓬𝓱 ]
rodziny
Lernen beginnen
משפחות [𝓶𝓲𝓼𝔃𝓹𝓪𝓬𝓱𝓸𝓽 ]
sąsiadki
Lernen beginnen
שכנות [𝓼𝔃𝓬𝓱𝓮𝓷𝓸𝓽 ]
aż (ang. until)
Lernen beginnen
עד [𝓪𝓭 ]
ten
Lernen beginnen
זה [𝔃𝓮 ]
ogólnie przyjęty
Lernen beginnen
רווח [𝓻𝓸𝔀𝓮𝓪𝓬𝓱 ]

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.