Health 1

 0    14 Datenblatt    monikamrugala
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
zaburzenia odżywiania
Odnosi się do szerokiego spektrum nieprawidłowych zachowań.
Lernen beginnen
disordered eating
Refer to a wide range abnormal eating behaviours.
chroniczne powstrzymywanie się od jedzenia
Lernen beginnen
chronic restrained eating
przejeść się
Lernen beginnen
overeat
obżarstwo
kompulsywne jedzenie
Lernen beginnen
binge
binge-eating disorder
sprowokowane wymioty
Lernen beginnen
self-induced vomiting
odżyć, ożywić
Próbowała ożywić nieprzytomną kobietę.
Lernen beginnen
to revive
She tried to revive the unconscious woman.
nikły, słaby
Pokój zaczął się obracać i czułem się słabo.
Lernen beginnen
thin, weak
The room started spinning and I felt faint.
szczep, odmiana
Naukowcy odkryli nowy szczep wirusa, który jest o wiele bardziej niebezpieczny.
Lernen beginnen
strain
Scientists have discovered a new strain of the virus which is much more dangerous.
przemeczęnie oczu
Lernen beginnen
eyestrain
tkanka
Lernen beginnen
tissue
pogorszyć
Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 14 dniach, należy skontaktować się z lekarzem. Następnego dnia gorączka wzrosła, a jego stan się pogorszył.
Lernen beginnen
to worsen
You must contact a doctor if your symptoms worsen or do not improve after 3 days. The next day his fever went up and his condition worsened.
przyspieszyć puls
Lernen beginnen
to set the pulse racing, to speed up the pulse
puls
Puls dziecka był silny / słaby. Ćwiczenia zwiększają tętno.
Lernen beginnen
pulse
The child's pulse was strong/weak. Exercise increases your pulse rate.
wrodzona nieprawidłowość / choroba
Lernen beginnen
congenital abnormality / disease

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.