historia cz.2

 0    89 Datenblatt    mdmmdm
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
założenie zakonu jezuitów
Lernen beginnen
1540
sobór trydencki
Lernen beginnen
1545-1563
pokój religijny w Augsburgu
Lernen beginnen
1555
rzeź hugenotów (noc św. Bartłomieja), śmierć Zygmunta Augusta, koniec dynastii Jagiellonów
Lernen beginnen
1572
konfederacja warszawska
Lernen beginnen
1573
edykt nantejski
Lernen beginnen
1598
ostatnia wojna z zakonem krzyżackim
Lernen beginnen
1519-1522
hołd pruski
Lernen beginnen
1525
unia lubelska
Lernen beginnen
1569
panowanie Henryka Walezego
Lernen beginnen
1574-1575
unia brzeska między katolikami i prawosławnymi
Lernen beginnen
1596
bitwa pod Kircholmem
Lernen beginnen
1605
dymitriady
Lernen beginnen
1604-1613
bitwa pod Kłuszynem-zwycięstwo nad Szwedami i Rosjanami, zajęcie Moskwy
Lernen beginnen
1610
klęska w bitwie pod Cecorą z Turkami
Lernen beginnen
1620
bitwa pod Chocimiem
Lernen beginnen
1621
bitwa morska pod Oliwą - zwycięstwo ze Szwecją
Lernen beginnen
1627
powstanie Chmielnickiego, bitwa nad Żółtymi Wodami
Lernen beginnen
1648
początek wojny domowej w Anglii
Lernen beginnen
1642
ścięcie Karola I
Lernen beginnen
1649
ogłoszenie Anglii republiką
Lernen beginnen
1651
chwalebna rewolucja
Lernen beginnen
1688
"Deklaracja praw narodu angielskiego"
Lernen beginnen
1698
potop szwedzki, oblężenie Jasnej Góry
Lernen beginnen
1655-1660
traktaty welawsko-bydgoskie
Lernen beginnen
1657
abdykacja Jana Kazimierza
Lernen beginnen
1668
druga bitwa pod Chocimiem
Lernen beginnen
1673
detronizacja Augusta II, elekcja Stanisława Leszczyńskiego (konfederacja warszawska II)
Lernen beginnen
1704
powrót Augusta II na tron, bitwa pod Połtawą
Lernen beginnen
1709
Sejm Niemy
Lernen beginnen
1717
utworzenie Collegium Nobilium, koronacja Fryderyka II na króla Prus
Lernen beginnen
1740
elekcja Stanisława Augusta Poniatowskiego
Lernen beginnen
1764
założenie Szkoły Rycerskiej
Lernen beginnen
1765
konfederacja barska, uchwalenie praw kardynalnych
Lernen beginnen
1768
I rozbiór Polski
Lernen beginnen
1772
utworzenie KENu, "bostońskie picie herbaty"-początek rewolucji w Ameryce
Lernen beginnen
1773
obrady Sejmu Wielkiego
Lernen beginnen
1788-1792
uchwalenie konstytucji 3 maja, konstytucja we Francji
Lernen beginnen
1791
kofederacja targowicka, wojna z Rosją - bitwa pod Zieleńcami, ogłoszenie Francji republiką, bitwa pod Valmy
Lernen beginnen
1792
II rozbiór Polski
Lernen beginnen
1793
insurkcja kościuszkowska (bitwa pod Racławicami i Maciejowicami, uniwersał połaniecki, rzeź Pragi, przewrót 9 thermidora
Lernen beginnen
1794
III rozbiór, przejęcie rządów we Francji przez dyrektoriat
Lernen beginnen
1795
utworzenie Legionów Polskich we Włoszech
Lernen beginnen
1797
utworzenie Księstwa Warszawskiego, pokój w Tylży
Lernen beginnen
1807
bitwa pod Raszynem
Lernen beginnen
1809
powstanie Królestwa Polskiego, Rzeczpospolitej Krakowskiej, Królestwa Galicji i Lodomerii, Wielkiego Księstwa Warszawskiego, sto dni Napoleona, bitwa pod Waterloo
Lernen beginnen
1815
wojna siedmioletnia (III wojna śląska)
Lernen beginnen
1756-1763
maszyna parowa Watt
Lernen beginnen
1763
ogłoszenie Deklaracji niepodległości Ameryki
Lernen beginnen
1776
bitwa pod Saratogą
Lernen beginnen
1777
bitwa pod Yorktown
Lernen beginnen
1781
traktat paryski-niepodległość USA, pierwszy balon braci Montgolfier
Lernen beginnen
1783
uchwalenie konstytucji USA
Lernen beginnen
1787
wybuch rewolucji francuskiej, szturm na Bastylie
Lernen beginnen
1789
zamach stanu przez Napoleona
Lernen beginnen
1799
koronacja Napoleona na cesarza Francuzów, kodeks Napoleona
Lernen beginnen
1804
bitwa pod Austerlitz, bitwa pod Trafalgarem
Lernen beginnen
1805
blokada kontynentalna Anglii, bitwa pod Jeną i Auerstadt
Lernen beginnen
1806
wyprawa Napoleona na Moskwę, bitwa pod Berezyną
Lernen beginnen
1812
bitwa narodów pod Lipskiem
Lernen beginnen
1813
abdykacja Napoleona
Lernen beginnen
1814
kongres wiedeński
Lernen beginnen
1814-1815
rewolucja lipcowa we Francji, rewolucja i niepodległość Belgów, wybuch powstania listopadowego
Lernen beginnen
1830
wyprawa "tysiąca czerwonych koszul", Lincoln prezydentem USA
Lernen beginnen
1860
powstanie Królestwa Włoskiego, uwłaszczenie chłopów w Rosji, wybuch wojny secesyjnej
Lernen beginnen
1861
koniec wojny secesyjnej
Lernen beginnen
1865
powstanie II Rzeszy Niemieckiej, kulturkampf
Lernen beginnen
1871
telefon Bell
Lernen beginnen
1876
żarówka Edison, dwuprzymierze: Cesarstwo niemieckie i Austro-Węgry
Lernen beginnen
1879
odkrycie prątka gruźlicy Koch, powstanie trójprzymierza
Lernen beginnen
1882
pierwsze nowożytnie igrzyska olimpijskie
Lernen beginnen
1896
detronizacja cara przez sejm, bitwa pod Olszynką Grochowską, zdobycie Warszawy przez Rosjan, klęska powstania listopadowego
Lernen beginnen
1831
powstanie krakowskie i rabacja galicyjska
Lernen beginnen
1846
powstanie styczniowe
Lernen beginnen
1863
dekret carski o uwłaszczeniu w Królestwie Polskim
Lernen beginnen
1864
autonomia galicyjska
Lernen beginnen
1867
Polska Partia Sojalistyczna
Lernen beginnen
1892
strajk szkolny we Wrześni
Lernen beginnen
1901
rewolucja w Rosji
Lernen beginnen
1905
traktat angielsko - rosyjski i powstanie trójporozumienia (ententy)
Lernen beginnen
1907
zamach na Franciszka Ferdynanda w Sarajewie
Lernen beginnen
28.06.1914
wybuch I wojny światowej
Lernen beginnen
28.07.1914
bitwa pod Verdun
Lernen beginnen
21.02 - 20.12.1916
bitwa pod Sommą
Lernen beginnen
01.08 - 18.11.1916
nieograniczona wojna podwodna
Lernen beginnen
02.1917
wybuch rewolucji lutowej w Rosji i obalenie cara
Lernen beginnen
03.03.1917
USA po stronie ententy
Lernen beginnen
06.06.1917
podpisanie traktatu w Brześciu Litewskim i wycofanie się Rosji z wojny
Lernen beginnen
03.03.1918
rozejm w Compieg'gne między Niemcami i państwami ententy
Lernen beginnen
11.11.1918

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.