historia czesc 4

 0    52 Datenblatt    grzegorzadamek
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Paleolit
Lernen beginnen
epoka kamienia łupanego,
neolit
Lernen beginnen
epoka udomowienia zwierząt i roślin
epoka brązu
Lernen beginnen
wykształcenie umiejętności obróbki metali
epoka żelaza
Lernen beginnen
żelazo stało sie głównym surowcem w wytwarzaniu narzędzi
koczowniczy tryb życia
Lernen beginnen
zmiana miejsca zamieszkania wraz ze skonczejiem sie zasobów i surowców
rewolicja neolityczna
Lernen beginnen
proces przechodzenia ludzkości Odpowiedz fai zbieractwa i koczownictwo do produkcji żywności oraz osiadłego trybu życia
politeizm
Lernen beginnen
wiara w wielu bogów
monoteizm
Lernen beginnen
wiara w jednego boga
pismo klinowe
Lernen beginnen
jedna z najstarszych na świecie odmian Pismo powstała na Bliskim Wschodzie stworzona najprawdopodobniej przez Sumerów około 3500 lat przed naszą erą
hieroglify
Lernen beginnen
najwczesniejszy rodzaj pisma starożytnego egiptu
alfabet fenicki
Lernen beginnen
najstarszy alfabet świata
państwo
Lernen beginnen
organizacja społeczeństwa mająca monopol na stanowienie i wykonywanie prawa na określonym terytorium
cywilizacja
Lernen beginnen
poziom rozwoju społeczeństwa w danym okresie historycznym
kodeks prawny
Lernen beginnen
zbiór przepisów regulujących określonego dziedzinę stosunków społecznych
judaizm
Lernen beginnen
wiara w jednego boga
islam
Lernen beginnen
wiara w allaha, świeta ksiega koran
demokracja
Lernen beginnen
źródłem władzy jest wola wiekszości obywateli
rebuplika
Lernen beginnen
ustrój polityczny w którym władza jest sprawowana przez organ wyłoniony w wyniku wyborów na określony czas
renesans karoliński
Lernen beginnen
ponowne przejecie kultury starożytnej
uniwersalizm
Lernen beginnen
dominacja religii chrześcijańskiej Niemal w całej Europie
cesarstwo
Lernen beginnen
forma monarchii którego panujący monarcha nosi tytuł cesarza lub cesarzowej
prawosławie
Lernen beginnen
doktryna prawosławnego kościoła chrześcijańskiego
unia personalna
Lernen beginnen
związek dwóch lub więcej państw posiadających wspólną organ władzy
unia realna
Lernen beginnen
związek dwóch lub większej liczby państw oparty na wspólnych instytucjach państwowych
monarchia
Lernen beginnen
głową panstwa jest jedna osoba nazywana monarchą
szlachta
Lernen beginnen
wyższa warstwa społeczna wywodząca się ze stanu rycerskiego w społeczeństwie feudalnym
antyk
Lernen beginnen
określenie świata starożytnego
średniowiecze
Lernen beginnen
epoka w historii Europy trwająca od 5 do 15 wieku
barok
Lernen beginnen
główny kierunek w kulturze europejskiej którego trwa nie zatruje się od końca 16 wieku do 18 wieku
oświecenie
Lernen beginnen
wiek rozumu/ filozofów koniec 17 w do początku XIX w
klasycystycyzm
Lernen beginnen
powrót do starożytności
sejm
Lernen beginnen
nazwa parlamentu lub jednej z jego izb
insygnia
Lernen beginnen
przedmioty symbolizujące władzę świecką lub religijną
wolna elekcja
Lernen beginnen
głosowanie na króla przez szlachtę
reformacja
Lernen beginnen
ruch religijno polityczno społeczny mający na celu odnowy chrześcijaństwa Marcin Luter
konstytucja
Lernen beginnen
akt prawny ma najwyższą moc prawną w systemie źródeł prawa w państwie
tolerancja
Lernen beginnen
szanowanie czyichś poglądów wierzeń upodobań różniących się od własnych
feudalizm
Lernen beginnen
podział społeczeństwa na trzy stany duchowieństwo rycerstwo chłopstwo a
dynastia
Lernen beginnen
szereg władców z jednego rodu
trójpodział władzy
Lernen beginnen
funkcje prawodawcze wykonawcza i sądownicza są od siebie oddzielone i powierzony niezależnym od ciebie ciało
konfederacja
Lernen beginnen
związek państw oparty na umowie międzynarodowej w celu prowadzenia wspólnej polityki zagranicznej
powstanie narodowe
Lernen beginnen
zbrojne wystąpienie ludności państwa lub pewnego obszaru skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej
Komisja Edukacji Narodowej
Lernen beginnen
centralny organ władzy oświatowej
collegium nobilium
Lernen beginnen
szkoła posiadająca charakter uczelni wyższej założona w 1740 roku w Warszawie przez Stanisława Konarskiego
liberum veto
Lernen beginnen
każdy posąg złościć przeciw
wielka emigracja
Lernen beginnen
ruch Emigracyjny polskiej ludności z przyczyny upadku powstania listopadowego
rusyfikacja
Lernen beginnen
stopniowe narzucanie języka kultury sztuki religii i zwyczajów rosyjskich
germanizacja
Lernen beginnen
narzucanie kultury niemeickiej przez zaborców
legiony polskie
Lernen beginnen
formacja wojskowa utworzona przez Józefa Piłsudskiego w Krakowie
rewolucja
Lernen beginnen
znacząca Zmiana która zazwyczaj zachodzi w stosunkowo krótkim okresie
onz
Lernen beginnen
Organizacja Narodów Zjednoczonych
NATO
Lernen beginnen
organizacja polityczna i wojskowa

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.