historia daty

 0    36 Datenblatt    martakulma
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
wyprawa Napoleona na Rosje
Lernen beginnen
1812r
przegrana Napoleona w bitwie narodów pod Lipskiem
Lernen beginnen
1813r
ostateczna porażka Napoleona w bitwie pod Waterloo
Lernen beginnen
1815r
kongres wiedeński
Lernen beginnen
1814-1815r
powstanie legionów polskich we włoszech pod dowódctwem Jana Dąbrowskiego i powstanie hymnu polskiego autorstwa Józefa Wybickiego
Lernen beginnen
1797r
Napoleon zakłada Księstwo Warszawskie i nadaje mu konstytucje
Lernen beginnen
1807r
wraz z Napoleonem upada Księstwo Warszawskie, Kongres Wiedeński zakłada Królestwo Polskie(Kongresówkę), połączoną unią personalną z Rosją przez cara Aleksandra I
Lernen beginnen
1815r
wybuch powstania listopadowego: wygranie bitwy pod Wawrem, Iganiami, Stoczkiem, Grochowem, porażka pod Ostrołęką
Lernen beginnen
29/30 listopad 1830
powstanie Krakowskie
Lernen beginnen
luty 1846r
rabacja galicyjska, czyli powstanie galicyjskich chłopów przeciwko szlachcie
Lernen beginnen
1846r
wiosna ludów w europie i polsce, powstania krakowskie i wielkopolskie - krótkie, nieudane
Lernen beginnen
1848r
powstanie trójprzymierza(Austria, Niemcy, Włochy)
Lernen beginnen
1882r
powstanie trójporozumienia(Wielka Brytania, Francja, Rosja)
Lernen beginnen
1907r
wybuch powstania styczniowego(m.in. z powodu BRANKI)
Lernen beginnen
22 stycznia 1863r
upadek powstania styczniowego, zmiana nazwy Królestwa Polskiego na Kraj Przywiślański
Lernen beginnen
1864r
strajk dzieci we Wrześni-zabór pruski przeciwko nauczania religi po niemiecku
Lernen beginnen
1901r
zamach w sarajewie na arcybiskupa Franciszka Ferdynanda, następce trony Austro-Węgier
Lernen beginnen
28 czerwca 1914r
I wojna światowa
Lernen beginnen
1914-1918r
bitwa pod Verdun,
Lernen beginnen
1916r
przystąpienie Stanów Zjednoczonych do I wojny światowej
Lernen beginnen
kwiecień 1917r
II rozbiór Polski
Lernen beginnen
1773r
III rozbiór Polski
Lernen beginnen
1775r
I rozbiór Polski
Lernen beginnen
1772r
bitwa pod Grunwaldem
Lernen beginnen
1410r
chrzest Polski
Lernen beginnen
966r
traktat w Brześciu- wystąpienie Rosji z I wojny światowej
Lernen beginnen
18 marca 1918r
odzyskanie przez Polskę niepodległości
Lernen beginnen
11 listopada 1918r
podpisanie traktatu wersalskiego z niemcami, powstanie Ligi Narodów
Lernen beginnen
28 czerwca 1919r
Konstytucja 3 maja
Lernen beginnen
3 maja 1791r
potop szwedzki zakończony pokojem w Oliwie
Lernen beginnen
1655-1660r
hołd pruski
Lernen beginnen
1525r
rozpoczecie starożytności, wynalezienie pisma, koniec prehistorii
Lernen beginnen
ok. 3500 lat pne
połączenie Górnego i Dolnego Egiptu
Lernen beginnen
ok. 3000 lat pne
powstanie kodeksu Hammurabiego
Lernen beginnen
XVIII w pne
pierwsze igrzyska w Olimpii
Lernen beginnen
776r pne
Data założenia Rzymu
Lernen beginnen
753r

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.