Historia daty

 0    92 Datenblatt    erevoebsk
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
wynalezienie pisma
Lernen beginnen
4000 r.p.n.e
powstanie alfabetu fenickiego
Lernen beginnen
1100 r.p.n.e
pierwsze Igrzyska Olimpijskie w Grecji
Lernen beginnen
776 r.p.n.e
Powstanie Rzymu
Lernen beginnen
753 r.p.n.e
Bitwa pod Maratonem
Lernen beginnen
490 r.p.n.e
Bitwa pod Termopile i Salaminą
Lernen beginnen
480 r.p.n.e
Powstanie Spartakusa
Lernen beginnen
73 r.p.n.e
Zabójstwo Juliusza Cezara
Lernen beginnen
44 r.p.n.e
Ostatnie Igrzyska Olimpijskie w Grecji
Lernen beginnen
393 r
upadek cesarstwa zachodnio rzymskiego
Lernen beginnen
476 r.
ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny
Lernen beginnen
622 r.
koronacja Karola Wielkiego na cesarza
Lernen beginnen
800 r.
Traktat w Verdun
Lernen beginnen
843 r.
chrzest Polski
Lernen beginnen
966 r.
BItwa po Cedynią
Lernen beginnen
972 r.
zjazd Gnieźnieński
Lernen beginnen
1000 r.
Pokój w Budziszynie
Lernen beginnen
1018 r.
koronacja Bolesława Chrobrego
Lernen beginnen
1025 r.
schizma wschodnia
Lernen beginnen
1054 r.
koronacja Bolesława Śmiałego
Lernen beginnen
1076 r.
początek pierwszej krucjaty
Lernen beginnen
1096 r.
Obrona Głogowa
Lernen beginnen
1109 r.
rozbicie dzielnicowe
Lernen beginnen
1138 r.
sprowadzenie Krzyżaków do Polski
Lernen beginnen
1226 r.
bitwa pod Legnicą
Lernen beginnen
1241 r.
koronacja Władysława Łokietka
Lernen beginnen
1320 r.
bitwa pod Płowcami
Lernen beginnen
1331 r.
pokój w Kaliszu
Lernen beginnen
1343 r.
założenie Akademii Krakowskiej
Lernen beginnen
1364 r.
przywilej koszycki
Lernen beginnen
1374 r.
bitwa pod Grunwaldem
Lernen beginnen
1410 r.
I Pokój Toruński
Lernen beginnen
1411 r.
bitwa pod Warną
Lernen beginnen
1444 r.
zdobycie Konstantynopola
Lernen beginnen
1453 r.
II Pokój Toruński
Lernen beginnen
1466 r.
odkrycie Ameryki
Lernen beginnen
1492 r
Nihil Novi
Lernen beginnen
1505 r.
95 tez Lutra
Lernen beginnen
1517 r.
hołd Pruski
Lernen beginnen
1525 r.
unia lubelska
Lernen beginnen
1569 r.
śmierć Zygmunta II Augusta
Lernen beginnen
1572 r.
konfederacja Warszawska/ I wolna elekcja
Lernen beginnen
1573 r.
bitwa pod Kicholmem
Lernen beginnen
1605 r.
Bitwa pod Cecorą
Lernen beginnen
1620 r.
Bitwa pod Oliwą
Lernen beginnen
1627 r.
Powstanie Chmielnickiego
Lernen beginnen
1648 r.
potop szwedzki
Lernen beginnen
1655 r.
bitwa pod Chocimiem
Lernen beginnen
1673 r.
Sejm Niemy
Lernen beginnen
1717 r.
Ostatnia Wolna elekcja
Lernen beginnen
1764 r.
I Rozbiór Polski
Lernen beginnen
1772 r.
Sejm Rozbiorowy/ Powołanie KEN
Lernen beginnen
1773 r.
Deklaracja Niepodległości USA
Lernen beginnen
1776 r.
pierwsza konstytucja
Lernen beginnen
1787 r.
konstytucja 3 maja
Lernen beginnen
1791
wybuch Rewolucji Francuskiej
Lernen beginnen
1789 r.
II Rozbiór Polski
Lernen beginnen
1793 r.
Powstanie Kościuszkowskie
Lernen beginnen
1794 r.
III Rozbiór Poslki
Lernen beginnen
1795 r.
Legiony Polskie
Lernen beginnen
1797 r.
Utworzenie Księstwa Warszawskiego
Lernen beginnen
1807 r.
Wyprawa Napoleona na Rosję
Lernen beginnen
1812 r.
Obrady Kongresu Wiedeńskiego
Lernen beginnen
1815 r.
powstanie krakowskie
Lernen beginnen
1846 r.
Wiosna Ludów
Lernen beginnen
1848 r.
Powstanie Listopadowe
Lernen beginnen
1830 r.
Śląsk
Lernen beginnen
Władysław
Mazowsze i Kujawy
Lernen beginnen
Bolesław
Wielkopolska
Lernen beginnen
Mieszko
Ziemia Sandomierska
Lernen beginnen
Henryk
Wielka wojna z Zakonem Krzyżackim
Lernen beginnen
1409 do 1411
Odsiecz wiedeńska
Lernen beginnen
1683
Konfederacja barska
Lernen beginnen
1768 do 1772
Sejm Czteroletni
Lernen beginnen
1788 do 1792
Powstanie styczniowe
Lernen beginnen
1863
Rewolucja październikowa
Lernen beginnen
1917
Koronacja Napoleona
Lernen beginnen
1804
Bitwa pod Waterloo
Lernen beginnen
1815
Wyprawa Napoleona na Rosję
Lernen beginnen
1812
Wojna secesyjna w Stanach
Lernen beginnen
1861 do 1866
Powstanie Królestwa Włoch
Lernen beginnen
1861
Powstanie Cesarstwa Niemieckiego(III Rzesza)
Lernen beginnen
1871
Bitwa pod Heroneą
Lernen beginnen
338pne
Bitwa pod Issos
Lernen beginnen
333pne
Podział cesarstwa przez Teodezjusza Wielkiego
Lernen beginnen
395r
Zdobycie Rzymu przez Wandalów
Lernen beginnen
455r
Koronacja Ottona III na cesarza Niemiec
Lernen beginnen
962r
Wilhelm Zdobywca podbija Anglię
Lernen beginnen
1066
Konfederacja Warszawska
Lernen beginnen
1573
Unia Brzeska
Lernen beginnen
1596
Pokój w Polanowie(Ziemia sandomierska, czernikowska i siewierska przyłączona przez WladyslawaIV)
Lernen beginnen
1634
Traktat 3 czarnych orłów
Lernen beginnen
1732r

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.