Historia daty ogólne

 0    75 Datenblatt    piotrkoziol2
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Wynalezienie pisma
Lernen beginnen
4000 p.n.e
Powstanie alfabetu fenickiego
Lernen beginnen
3500 p.n.e.
Kodeks Hammurabiego
Lernen beginnen
XVIII wiek p.n.e. - pierwszy spisany kodeks praw (oko za oko)
Pierwsze Igrzyska Olimpijskie w Grecji
Lernen beginnen
776 p.n.e.
Powstanie Rzymu
Lernen beginnen
753 p.n.e.- według legendy wykarmiony przez wilczyce Romulus
Początek republiki w Rzymie
Lernen beginnen
509 p.n.e.- wygnanie Tarkwiniusza Pyszneg
Bitwa pod Maratonem
Lernen beginnen
490 p.n.e.- Grecja powstrzymuje atak Persji
Bitwa pod Termopile i Salaminą
Lernen beginnen
480 p.n.e.- drugie odparcie ataku Persji po zwycięstwie na morzu pod Salaminą mimo klęski w wąwozie Termopile
Bitwy pod Granik, Issos i Gaugamelą
Lernen beginnen
8-433 p.n.e.- podboje Aleksandra Macedońskiego
Wojna peloponeska
Lernen beginnen
431-404 p.n.e.- Ateny kontra Sparta. Wojna zakończona klęską Aten
Wojny punickie
Lernen beginnen
III-II w. p.n.e.- wojny Rzymu z Kartaginą zakończone podbiciem jej przez Rzymian (w czasie II Wojny punickiej słynny Hannibal atakował Rzym na słoniach. Niestety, nieskutecznie)
Powstanie Spartakusa
Lernen beginnen
73 p.n.e.- powstanie niewolników w Rzymie zakończone ich klęską
Zabójstwo Juliusza Cezara
Lernen beginnen
44 p.n.e.
Panowanie Oktawiana Augusta
Lernen beginnen
27 p.n. e-14 n.e.- okres pokoju „Pax Romana”
Nadanie obywatelstwa wolnym mieszkańcom cesarstwa Rzymskiego
Lernen beginnen
212
Wolność wyznawania Chrześcijaństwa w Rzymie
Lernen beginnen
313
Ostatnie Igrzyska Olimpijskie w Grecji
Lernen beginnen
393
Upadek cesarstwa zachodnio rzymskiego
Lernen beginnen
476- pozbawienie władzy Romulusa Augustulusa
Ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny
Lernen beginnen
622- narodziny islamu
Bitwa pod Poitiers
Lernen beginnen
732- odparcie ataku arabów na Europę przez Karola Młota
Koronacja Karola Wielkiego na cesarza
Lernen beginnen
800- reaktywowanie cesarstwa Zachodnio rzymskiego
Traktat w Verdun
Lernen beginnen
843- podział powyższego między synów Karola Wielkiego
Koronacja Ottona I na cesarza
Lernen beginnen
962- początek Rzeszy Niemieckiej
Pokój w Budziszynie
Lernen beginnen
1018- pokój z Niemcami korzystny dla Bolesława Chrobrego (Łużyce, Milsko i Morawy do Polski). Wsparcie wyprawy Bolesława na Kijów
Schizma wschodnia
Lernen beginnen
1054- podział kościoła na katolicki i prawosławny
Koronacja Bolesława Śmiałego
Lernen beginnen
1076- opowiedzenie się władcy po stronie papieża Grzegorza VII w sporze o inwestyturę. Trzy lata później Bolesław zostaje wygnany za zamordowanie biskupa Stanisława
Obrona Głogowa
Lernen beginnen
1109- bohaterska obrona miasta podczas najazdu Henryka V na Polskę
Konkordat Wormacki
Lernen beginnen
1122- koniec sporu papieża z cesarzem o inwestyturę
Sprowadzenie Krzyżaków do Polski
Lernen beginnen
1226- Konrad Mazowiecki do ziemi chełmińskiej
Bitwa pod Legnicą
Lernen beginnen
1241- najazd Mongołów. Klęska i śmierć Henryka Pobożnego
Zagarnięcie Pomorza Gdańskiego przez Krzyżaków
Lernen beginnen
1308-1309
Bitwa pod Płowcami
Lernen beginnen
1331- nierozstrzygnięta bitwa polsko krzyżacka
Pokój w Kaliszu
Lernen beginnen
1343- pokojowe odzyskanie przez Kazimierza Wielkiego kujaw i ziemi dobrzyńskiej
Założenie Akademii Krakowskiej
Lernen beginnen
1364- Kazimierz Wielki (uczta u Wierzynka)
Śmierć Kazimierza Wielkiego
Lernen beginnen
1370- koniec panowania Piastów, a początek Andegawenów w Polsce
Przywilej koszycki
Lernen beginnen
1374- Ludwik Węgierski w zamian za prawa córki Jadwigi do tronu
I Pokój Toruński
Lernen beginnen
1411- kończy wielką wojnę z zakonem (1409-1411)- odzyskanie przez Litwę Żmudzi
Bitwa pod Warną
Lernen beginnen
1444- śmierć w bitwie z Turkami króla Władysława IV Warneńczyka
II Pokój Toruński
Lernen beginnen
1466- kończy wojnę trzynastoletnią (1454-1466) z Krzyżakami- odzyskujemy Pomorze Gdańskie
Nihil Novi
Lernen beginnen
1505- ważny przywilej szlachecki zabraniający władcy wprowadzania nowych praw i podatków bez zgody sejmu
95 tez Lutra
Lernen beginnen
1517- wystąpienie Marcina Lutra piętnujące nadużycia w kościele. Początek reformacji.
Wyprawa Ferdynanda Magellana
Lernen beginnen
1519-1522- opłynięcie Ziemi dookoła dało ostateczny dowód na kulistość naszej planety.
Obrady soboru trydenckiego
Lernen beginnen
1545-1563- odpowiedź kościoła katolickiego na reformację. Poszukiwanie sposobów na uporanie się z nią (indeks ksiąg zakazanych, seminaria duchowne)
Pokój Augsburski
Lernen beginnen
1555- pokój kończący wojnę religijną w Rzeszy stwierdzając zasadę czyj kraj, tego religia, czyli panujący narzuca wyznanie poddanym.
unia lubelska
Lernen beginnen
1569- połączenie Polski i Litwy unią realną
śmierć Zygmunta II Augusta
Lernen beginnen
1572- koniec panowania Jagiellonów w Polsce. Początek epoki wolnych elekcji.
Konfederacja Warszawska
Lernen beginnen
1573- wolność wyznania w Polsce. Stajemy się jednym z niewielu tak tolerancyjnych krajów.
I wolna elekcja
Lernen beginnen
1573- wybrany zostaje Henryk Walezy i zaprzysięga artykuły henrykowskie, czyli zasady ustrojowy RP i pacta conventa, czyli osobiste zobowiązania wobec poddanych.
Ucieczka Henryka Walezego
Lernen beginnen
1574- Henryk Walezy ucieka z kraju aby zdobyć tron francuski
Kampanie Moskiewskie Stefana Batorego
Lernen beginnen
1579-1581- oblężenia Połocka, Wielkich Łuków i Pskowa. Wojna wygrana zakończona pokojem w Jamie Zapolskim.
Bitwa pod Kircholmem
Lernen beginnen
1605- wygrana bitwa Polsko Szwedzka. Dowodził w niej słynny hetman Jan Karol Chodkiewicz
Bitwa pod Kłuszynem
Lernen beginnen
1610- wygrana bitwa polsko-rosyjska, w jej wyniku na krótko przejęliśmy władzę na Kremlu
Wojna trzydziestoletnia
Lernen beginnen
1618-1648- wojna religijna w Rzeszy zakończona pokojem Westfalskim. W wyniku tego konfliktu liczba ludności Niemiec zmniejszyła się o 1/3
Bitwa pod Cecorą
Lernen beginnen
1620- klęska z Turkami, w wyniku której Polska stała się po pokoju w Buczaczu formalnie lennem tureckim.
Bitwa pod Oliwą
Lernen beginnen
1627- zwycięstwo ze Szwedami na morzu. Ogromny sukces naszej floty.
Powstanie Chmielnickiego
Lernen beginnen
1648- zbrojne powstanie kozaków, którzy pod wodzą Bohdana Chmielnickiego wygrali bitwy z Polakami (Korsuń, Żółte Wody) i związali się unią z Rosją (Perejasław)
potop szwedzki
Lernen beginnen
1655-1660 niszczycielski napad Szwedów z bohaterską obroną Częstochowy zakończony pokojem w Oliwie.
bitwa pod Chocimiem
Lernen beginnen
1673- Zwycięstwo Jana III Sobieskiego nad Turkami
Odsiecz Wiedeńska
Lernen beginnen
1683- ostatni wielki sukces polskiej armii, która pod wodzą Jana III Sobieskiego uratowała Wiedeń od zdobycia przez Turków
Sejm Niemy
Lernen beginnen
1717- sejm, którego postanowienia zostały narzucone przez Rosjan. Zostały przyjęte w milczeniu („milczenie oznacza zgodę”)
Ostatnia Wolna elekcja
Lernen beginnen
1764- wybrany zostaje ostatni król Stanisław August Poniatowski
I Rozbiór Polski
Lernen beginnen
1772
Deklaracja Niepodległości USA
Lernen beginnen
1776- po wygranej wojnie z Wielką Brytanią USA ogłasza swoją niepodległość
Konstytucja Stanów Zjednoczonych
Lernen beginnen
1787- pierwsza na świecie konstytucja, z której 80% obowiązuje do dziś
Wybuch rewolucji francuskiej
Lernen beginnen
1789- obalenie władzy absolutnej we Francji
Legiony Polskie
Lernen beginnen
1797- Jan Henryk Dąbrowski tworzy polskie legiony, które mają walczyć u boku Napoleona we Francji
Utworzenie Księstwa Warszawskiego
Lernen beginnen
1807- na mocy pokoju w Tylży powstaje to podległe Napoleonowi państwo
Wyprawa Napoleona na Rosję
Lernen beginnen
1812-1813- zakończyła się ona klęską Napoleona i zapoczątkowała jego upadek, który przypieczętowały późniejsze bitwy pod Lipskiem i Waterloo
Wyprawa Napoleona na Rosję
Lernen beginnen
1812-1813- zakończyła się ona klęską Napoleona i zapoczątkowała jego upadek, który przypieczętowały późniejsze bitwy pod Lipskiem i Waterloo
Obrady Kongresu Wiedeńskiego
Lernen beginnen
1814-1815- nowy porządek w Europie po upadku Napoleona. Utworzenie Królestwa Polskiego, Wielkiego Księstwa Poznańskiego i Rzeczpospolitej Krakowskiej („czwarty rozbiór Polski”)
Powstanie listopadowe
Lernen beginnen
1830-1831- walka narodowowyzwoleńcza. Udało się zawiązać regularne oddziały i odnieść kilka sukcesów (Stoczek, Olszynka Grochowska, Dębe Wielkie), ale nieporadność dowódców (Jana Skrzyneckiego) doprowadziła do klęski.
Powstanie krakowskie
Lernen beginnen
1846- krótkotrwałe powstanie w Krakowie i okolicach zakończone klęską między innymi przez rabację galicyjską.
Rabacja Galicyjska
Lernen beginnen
1846- akcja podjudzonych przez Austriaków chłopów, którzy wymordowali za nagrodą szlachciców. Dowodził nimi Jakub Szela
Wiosna Ludów
Lernen beginnen
1848- seria powstań narodowych w całej Europie, jednak poza Francją były one nieskuteczne, a zmiany chwilowe.
Powstanie styczniowe
Lernen beginnen
1863-1864- powstanie zorganizowane przez „czerwonych”. Walki przyjęły formę wojny partyzanckiej, a regularnych oddziałów nie udało się sformować. Ostatni dowódca Romuald Traugutt został rozstrzelany w Cytadeli.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.