Historia powszechna

 0    33 Datenblatt    Bialy03
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
776 r. p.n.e.
Lernen beginnen
Pierwsze igrzyska w Grecji
508 r. p.n.e.
Początki demokracji związane z reformami...
Lernen beginnen
Początek demokracji w Atenach
Początki demokracji związane z reformami Klejstenesa
490 r. p.n.e.
Lernen beginnen
Wygrana przez Greków bitwa z Persami pod Maratonem
480 r. p.n.e.
Pod Termopilami zginęło słynnych 300 spartan pod wodzą...
Lernen beginnen
Bitwa pod Termopilami (przegrana Greków) i Salamin. (wygrana przez Greków bitwa morska).
Pod Termopilami zginęło słynnych 300 spartan pod wodzą Leonidasa.
338 r. p.n.e.
Za panowania króla macedońskiego ..., ojca...
Lernen beginnen
Bitwa pod Cheroneą — Macedonia pokonuje Grecję i podporządkowuje ją.
Za panowania króla macedońskiego Filipa II, ojca Aleksandra Wielkiego.
753 r. p.n.e.
Założycielem Rzymu i pierwszym legendarnym królem jest ...(początek okresu ...).
Lernen beginnen
Legendarna data założenia Rzymu — początek okresu królestwa.
Założycielem Rzymu i pierwszym legendarnym królem jest Romulus (początek okresu królestwa).
509 r. p.n.e.
Lernen beginnen
Obalenie ostatniego króla rzymskiego Tarkwiniusza Pysznego — powstanie republiki rzymskiej.
44 r. p.n.e.
Lernen beginnen
Zabójstwo Juliusza Cezara przez zwolenników republiki (tzw. idy marcowe).
31 r. p.n.e.
Po kilku latach w 27 r. p.n.e. Oktawian uzyskuje tytuł „augusta" (wywyższonego) — początek okresu...
Lernen beginnen
Zwycięstwo Oktawiana nad armią Marka Antoniusza i Kleopatry pod Akcjum.
Po kilku latach w 27 r. p.n.e. Oktawian uzyskuje tytuł „augusta" (wywyższonego) — początek okresu cesarstwa.
395 r.
Lernen beginnen
Podział cesarstwa rzymskiego przez Teodozjusza na zachodnie i wschodnie (tzw. edykt Teodozjusza).
476 r.
Lernen beginnen
Upadek zachodniego cesarstwa rzymskiego.
496 r.
Władcą Franków w tym okresie jest...
Lernen beginnen
Chrzest państwa Franków
Władcą Franków w tym okresie jest Chlodwig.
732 r.
... pokonuje muzułmanów i powstrzymuje ich ekspansję w Europie.
Lernen beginnen
Bitwa pod Poitiers.
Karol Młot pokonuje muzułmanów i powstrzymuje ich ekspansję w Europie.
800 r.
Odnowienie cesarstwa zachodniorzymskiego.
Lernen beginnen
Koronacja cesarska władcy Franków Karola Wielkiego.
843 r.
Podział państwa Karola Wielkiego na trzy części między jego wnuków.
Lernen beginnen
Traktat w Verdun
622 r.
Początki islamu i rachuby lat u muzułmanów.
Lernen beginnen
Ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny (hidżra).
1054 r.
Podział chrześcijaństwa na katolików i prawosławnych.
Lernen beginnen
Schizma wschodnia.
1095 r.
Początek wypraw krzyżowych (krucjat). Pierwsza odbywa się w roku kolejnym, czyli 1096.
Lernen beginnen
Synod w Clermont — wezwanie papieża Urbana II do obrony Ziemi Świętej.
1492 r.
Lernen beginnen
Odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba.
1517 r.
Początek reformacji i podziału na protestantów i katolików.
Lernen beginnen
Wystąpienie Marcina Lutra — ogłoszenie tez w Wittenberdze.
1519-1522 r.
Lernen beginnen
Wyprawa Ferdynanda Magellana dookoła kuli ziemskiej.
1525 r.
... składa hołd ... w Krakowie, Prusy Książęce stają się lennem polskiego króla.
Lernen beginnen
Hołd pruski w Krakowie.
Albrecht Hohenzollern składa hołd Zygmuntowi Staremu w Krakowie, Prusy Książęce stają się lennem polskiego króla.
1555 r.
Koniec wojen religijnych w Rzeszy — wprowadzenie zasady „Czyja władza, tego religia”.
Lernen beginnen
Pokój w Augsburgu.
1618-1648 r.
Wojna między protestanckimi państwami I Rzeszy i ich sprzymierzeńcami a katolicką monarchią Habsburgów.
Lernen beginnen
Wojna trzydziestoletnia.
1776 r.
Lernen beginnen
Deklaracja niepodległości Stanów Zjednoczonych.
1789 r.
Koniec monarchii absolutnej we Francji, proklamowanie republiki, następnie dyktatura jakobinów (M. Robespierre), następnie rządy dyrektoriatu.
Lernen beginnen
Rewolucja we Francji.
1804 r.
Lernen beginnen
Koronacja cesarska Napoleona Bonapartego.
1815 r.
Lernen beginnen
Klęska Napoleona pod Waterloo, kongres wiedeński.
1848 r.
Lernen beginnen
Wiosna Ludów w Europie i na ziemiach polskich.
1861-1865 r.
Lernen beginnen
Wojna secesyjna w USA.
1914-1918 r.
Początek: zamach na arcyksięcia ... w Sarajewie.
Lernen beginnen
I wojna światowa.
Początek: zamach na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda w Sarajewie.
1917 r.
Lernen beginnen
Rewolucja w Rosji.
11.11.1918 r.
Lernen beginnen
Zakończenie I Wojny Światowej. (Odzyskanie przez Polskę niepodległości).

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.