historia powszechna

 0    39 Datenblatt    mkopec2003
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
początek cywilizacji Sumerów
Lernen beginnen
IV tys. p.n.e.
zjednoczenie Górnego i Dolnego Egiptu
Lernen beginnen
III tys. p.n.e.
kodeks Hammurabiego
Lernen beginnen
XVIII w. p.n.e.
Królestwo żydowskie Dawida i Salomona
Lernen beginnen
X w. p.n.e
legendarna data założenia Rzymu
Lernen beginnen
753 p.n.e.
Rzym stał się republiką
Lernen beginnen
509 p.n.e.
wojny grecko-perskie
Lernen beginnen
V w. p.n.e
bitwa pod Maratonem
Lernen beginnen
490
bitwa pod Termopilami i Salaminą
Lernen beginnen
480
bitwa pod Akcjum. Koniec republiki początek cesarstwa w Rzymie
Lernen beginnen
31 p.n.e.
upadek cesarstwa zachodniorzymskiego, koniec starożytności
Lernen beginnen
476
ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny
Lernen beginnen
622
koronacja Karola Wielkiego na cesarza
Lernen beginnen
800
traktat w Verdun, podział państwa Karola Wielkiego
Lernen beginnen
843
koronacja cesarska Ottona I
Lernen beginnen
962
pierwsza wyprawa krzyżowa
Lernen beginnen
1096-1099
zdobycie Konstantynopola przez Turków, umowna data końca średniowiecza
Lernen beginnen
1453
odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba, druga umowna data końca średniowiecza
Lernen beginnen
1492
Vasco da Gama. Odkrycie drogi morskiej do Indii
Lernen beginnen
1498
wyprawa Ferdynanda Magellana
Lernen beginnen
1519 - 1521
wystąpienie Marcina Lutra i początek reformacji
Lernen beginnen
1517
Henryk VIII ogłasza się głową Kościoła w Anglii
Lernen beginnen
1534
sobór w Trydencie. Odnowa Kościoła katolickiego
Lernen beginnen
1545 - 1563
pokój religijny w Augsburgu
Lernen beginnen
1555
noc św. Bartłomieja
Lernen beginnen
1572
Deklaracja Niepodległości. Powstanie USA
Lernen beginnen
4 lipca 1776
wielka rewolucja francuska
Lernen beginnen
1789
dojście Napoleona do władzy
Lernen beginnen
1799
koronacja Napoleona na cesarza Francuzów
Lernen beginnen
1804
kodeks Napoleona
Lernen beginnen
1804
bitwa trzech cesarzy pod Austerlitz
Lernen beginnen
1805
wyprawa Napoleona na Rosję
Lernen beginnen
1812
bitwa narodów pod Lipskiem
Lernen beginnen
1813
bitwa pod Waterloo. Zesłanie Napoleona na wyspę św. Heleny
Lernen beginnen
1815
obrady kongresu wiedeńskiego
Lernen beginnen
1814
Wiosna Ludów w Europie
Lernen beginnen
1848 - 1849
powstanie Królestwa Włoch
Lernen beginnen
1861
powstanie Austro-Węgier
Lernen beginnen
1867
powstanie II Rzeszy Niemieckiej (zjednoczenie Niemiec)
Lernen beginnen
18 stycznia 1871

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.