historia- średniowiecze I

 0    76 Datenblatt    holahola6
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
476 r.
Lernen beginnen
upadek cesarstwa zachodniorzymskiego- początek średniowiecza
496r.
Lernen beginnen
chrzest króla Franków Chlodwiga i
527-565 r.
Lernen beginnen
527-565 r. Englisch
panowanie Justyniana I Wielkiego w Bizancjum
532
Lernen beginnen
powstanie Nika
534
Lernen beginnen
Kodeks Justyniana
586
Lernen beginnen
zajęcie Italii przez Longobardów
622
Lernen beginnen
ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny
632
Lernen beginnen
śmierć Mahometa
711
Lernen beginnen
początek ekspansji arabskiej do Hiszpanii
717
Lernen beginnen
oblężenie Konstantynopola przez Arabów
718
Lernen beginnen
koronacja Pelagiusza na króla Asturii
732
Lernen beginnen
bitwa pod Poitiers
751
Lernen beginnen
początek panowania dynastii Karolingów, koronacja Pepina Krótkiego
755
Lernen beginnen
powstanie państwa kościelnego
800
Lernen beginnen
koronacja cesarska Karola Wielkiego
pocz. IX w
Lernen beginnen
powstanie państwa wielkomorawskiego
814
Lernen beginnen
śmierć Karola wielkiego w Akwizgranie
824
Lernen beginnen
utworzenie baskijskiego królestwa Nawarry
843
Lernen beginnen
traktat w Verdun
863
Lernen beginnen
początek misji św. Cyryla i św. Metodego wśród Słowian
866
Lernen beginnen
chrzest Bułgarii
909
Lernen beginnen
fundacja opactwa w Cluny
927-1015
Lernen beginnen
panowanie Włodzimierza Wielkiego na Rusi
955
Lernen beginnen
bitwa na Lechowym Polu
966
Lernen beginnen
chrzest Polski
968
Lernen beginnen
968powstanie w Poznaniu pierwszego biskupstwa w Polsce
972
Lernen beginnen
bitwa pod Cedynią
987
Lernen beginnen
chrzest Węgier
987
Lernen beginnen
początek panowania Kapetyngów we Francji
988
Lernen beginnen
chrzest Rusi
991
Lernen beginnen
Dagome iudex
992
Lernen beginnen
objęcie tronu w Polsce przez Bolesława I Chrobrego
997
Lernen beginnen
śmierć św. Wojciecha w Prusach
999
Lernen beginnen
beatyfikacja św. Wojciecha
1000
Lernen beginnen
koronacja Stefana I Wielkiego na króla Węgier; zjazd gnieźnieński
1002
Lernen beginnen
zajęcie przez Bolesława Chrobrego Milska, Miśni i Łużyc
1003
Lernen beginnen
zajecie przez Chrobrego Czech i Moraw
1004-1018
Lernen beginnen
wojna Polski z cesarzem Henrykiem II
1025
Lernen beginnen
koronacja Chrobrego na króla Polski
1025-1031
Lernen beginnen
panowanie Mieszka II
1031
Lernen beginnen
rozpad kalifatu Kordoby; najazd Jarosława Mądrego i Konrada III na Polskę, utrata Grodów Czerwieńskich i Milska
1039
Lernen beginnen
najazd Brzetysława na Polskę
1040
Lernen beginnen
początek odnowy Polski przez Kazimierza Odnowiciela
1054
Lernen beginnen
początek wielkiej schizmy wschodniej
1059
Lernen beginnen
synod rzymski ustanawiający zasady konklawe
1066
Lernen beginnen
bitwa pod Hastings
1071
Lernen beginnen
bitwa pod Manzikertem
1075
Lernen beginnen
synod rzymski zaczyna reformę gregoriańską
1076
Lernen beginnen
koronacja na króla Polski Bolesława Śmiałego
1077
Lernen beginnen
przybycie Henryka IV do Canossy
1079
Lernen beginnen
śmierć biskupa Stanisława ze Szczepanowa, bunt możnych przeciw rządom Bolesława II Smiałego
1084
Lernen beginnen
koronacja Henryka IV na cesarza
1095
Lernen beginnen
synod w Clermont
1096
Lernen beginnen
początek krucjaty ludowej, początek pierwszej wyprawy krzyżowej
1097
Lernen beginnen
podział Polski przez Władysława Hermana miedzy synów: Zbigniewa i Bolesława
1099
Lernen beginnen
zdobycie Jerozolimy przez krzyżowców
1109
Lernen beginnen
wojna Polski z królem niemieckim Henrykiem V- oblezenie Głogowa
1116
Lernen beginnen
podporządkowanie Polsce Pomorza Gdańskiego
1112-1116 r.
Lernen beginnen
powstanie kroniki Galla Anonima
1118
Lernen beginnen
założenie zakonu Templariuszy
1122
Lernen beginnen
podpisanie konkordatu wormackiego; podporządkowanie Polsce pomorza zachodniego
1123
Lernen beginnen
I sobór laterański
1138
Lernen beginnen
testament Bolesława Krzywoustego- początek rozbicia dzielnicowego
1139
Lernen beginnen
powstanie królestwa Portugalii
1141
Lernen beginnen
wiec w Łęczycy
1144
Lernen beginnen
początek sporu Władysława Wygnańca z juniorami
1146
Lernen beginnen
wyprawa cesarza Konrada II do Polski
1147
Lernen beginnen
początek II krucjaty, tzw. połabskiej
1154
Lernen beginnen
założenie zakonu Joannitów
1166
Lernen beginnen
śmierć Henryka Sandomierskiego podczas wyprawy przeciwko Prusom
1177
Lernen beginnen
objecie tronu krakowskiego przez Kazimierza Sprawiedliwego
1180
Lernen beginnen
zjazd w Łęczycy
1187
Lernen beginnen
bitwa pod Hattin
1188
Lernen beginnen
wydanie Wielkiej Karty Leonu
1189
Lernen beginnen
początek III wyprawy krzyżowej
1191
Lernen beginnen
zalożenie zakonu krzyżackiego

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.