Historia - wszystkie daty

 0    85 Datenblatt    filipkoto
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Pierwsze igrzyska olimpijskie
Lernen beginnen
776 p.n.e
Założenie starożytnego Rzymu
Lernen beginnen
753 p.n.e
Podział Imperium Rzymskiego
Lernen beginnen
395
Upadek imperium Rzymskiego
Lernen beginnen
476
Chrzest Chlodwiga
Lernen beginnen
496
Ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny
Lernen beginnen
622
Koronacja Karola Wielkiego
Lernen beginnen
800
Traktat w Verdun
Lernen beginnen
843
Koronacja Ottona I
Lernen beginnen
962
Chrzest Polski
Lernen beginnen
966
Bitwa pod Cedynią z Niemcami
Lernen beginnen
972
Zjazd Gnieźnieński
Lernen beginnen
1000
Koronacja Bolesława Chrobrego
Lernen beginnen
1025
Schizma Wschodnia
Lernen beginnen
1054
Koronacja Bolesława Szczodrego
Lernen beginnen
1076
Pierwsza krucjata
Lernen beginnen
1096
Sprór o inwestyture
Lernen beginnen
1122
Testament Bolesława Krzywoustego
Lernen beginnen
1138
Sprowadzenie Krzyżaków do Poslki
Lernen beginnen
1226
Bitwa pod Legnicą
Lernen beginnen
1241
Koronacja Przemysła II
Lernen beginnen
1295
Koronacja Wacława II
Lernen beginnen
1300
Koronacja Władysława Łokietka
Lernen beginnen
1320
Bitwa pod Płowcami
Lernen beginnen
1331
Założenie Alademii Krakowskiej
Lernen beginnen
1364
Przywilej Koszycki
Lernen beginnen
1374
Unia Polsko-Litewska
Lernen beginnen
1385
Wielka wojna z Krzyżakami
Lernen beginnen
1409-1411
Powstanie zakonu Pruskiego
Lernen beginnen
1440
Akt inkorporacji
Lernen beginnen
1454
Wojna 13-letnia
Lernen beginnen
1454-1466
Bartłomiej Diaz dotarł do Przylądka Dobrej Nadziei
Lernen beginnen
1488
Krzysztof Kolumb odkrył Ameryke
Lernen beginnen
1492
Powstanie sejmu Walnego
Lernen beginnen
1493
Vasco da Gamma dotarł drogą morksą do Indi
Lernen beginnen
1498
Nihil Novi
Lernen beginnen
1505
Układ Jagielońsko-Habsburski
Lernen beginnen
1515
Wystąpienie Marcina Lutra
Lernen beginnen
1517
Podróż Ferdynada Magellana//Ostatnia wojna z Krzyżakami
Lernen beginnen
1519-1521
Hołd Pruski
Lernen beginnen
1525
Wystąpienie Henryka VII z Kościoła Katolickiego
Lernen beginnen
1534
Sobór Trydencki
Lernen beginnen
1545-1563
Pokój w Augsburgu
Lernen beginnen
1555
Unia Lubelska (Unia realna miedzy Polską a Litwą)
Lernen beginnen
1569
I król elekcyjny - Henryk Walezy
Lernen beginnen
1573
II król elekcyjny - Stefan Batory
Lernen beginnen
1575
Rozejm Poslko-Rosyjski
Lernen beginnen
1582
Unia Brzeska
Lernen beginnen
1596
Bitwa pod Kircholmem ze Szwecją
Lernen beginnen
1605
Bitwa pod Kłuszynem z Rosją
Lernen beginnen
1610
Bitwa pod Cecorą z Turcją
Lernen beginnen
1620
Bitwa Chocimiem z Turcją
Lernen beginnen
1621
Powstanie Chmielnickiego
Lernen beginnen
1648
Porozumienie Perejesławiu
Lernen beginnen
1654
Potop Szwedzki
Lernen beginnen
1655
Pokój w Oliwie ze Szwecją
Lernen beginnen
1660
II bitwa pod Chocimiem z Turcją
Lernen beginnen
1673
Odsiecz Wiedeńska
Lernen beginnen
1683
Koniec wojny z Rosją i Kozakami
Lernen beginnen
1686
Pokój w Karłowicach z Turcją
Lernen beginnen
1699
Traktat 3 czarnych orłów
Lernen beginnen
1732
Ostatni król elekcyjny - Stanisław August Poniatowski
Lernen beginnen
1764
Konfederacja Barska
Lernen beginnen
1768
I rozbiór polski
Lernen beginnen
1772
Sejm rozbiorczy//Bostońskie picie herbaty
Lernen beginnen
1773
Deklaracja niepodległości USA
Lernen beginnen
1776
Anglia uznaje niepodległość USA
Lernen beginnen
1783
Konstytucja USA
Lernen beginnen
1787
Rewolucja Francuska//Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela
Lernen beginnen
1789
Konstytucja 3 maja//Konstytucja Francuska
Lernen beginnen
1791
Konfederacja Targowicka
Lernen beginnen
1792
II rozbiór Polski
Lernen beginnen
1793
II rozbiór Polski
Lernen beginnen
1793
Powstanie Kościuszkowskie
Lernen beginnen
1794
III rozbiór Polski
Lernen beginnen
1795
Powstanie Legionów Polskich
Lernen beginnen
1797
Napoleon zostaje cesarzem Francuzów//powstanie Kodeksu Napoleona
Lernen beginnen
1804
Powstanie Księstwa Warszawskiego//Zwycięstwo wojsk Francuskich pod Frydlandem//Porozumienie w Tylży
Lernen beginnen
1807
Bitwa pod Lipskiem (porażka Napoleona)
Lernen beginnen
1813
Napoleon wraca do Francji//bitwa pod Waterloo//Wyganie Napoleona na wyspę św. Heleny
Lernen beginnen
1815
Powstanie Listopadowe
Lernen beginnen
1830
Wiosna Ludów
Lernen beginnen
1848
Wojna secesyjna (wojna domowa w USA)
Lernen beginnen
1861-1865
Powstanie Styczniowe
Lernen beginnen
1863
Zjednoczenie Niemiec
Lernen beginnen
1871

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.