historia wychowania

 0    50 Datenblatt    malgorzataswierczynska123
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
UNIWERSYTET LUDOWY
Lernen beginnen
1844, Rodding w Szlezwiku, Grundtvig
SEJM NAUCZYCIELSKI
Lernen beginnen
14-17.04.1919, przedstawiciele 44 organizacji nauczycielskich i oświatowych
REFORMA JĘDRZEJOWICZOWSKA
Lernen beginnen
lipiec 1932-1948, minister Janusz Jędrzejewicz
SZKOŁA PRACY
Lernen beginnen
XIX i XX w. w ramach reformatorskiego ruchu, np. Dewey i szkoła działania i doświadczania życia
PRAGMATYZM
Lernen beginnen
XIX/XXw w Stanach Zjednoczonych, 1878 (Charles Sanders = nazwa+idee systemu), 1890 (William James = nadanie kształtu i spopularyzowanie)
PEDAGOGIKA SPOŁECZNA
Lernen beginnen
Helena Radlińska, Piotr Chmielowski
SOCJOLOGIZM PEDAGOGICZNY
Lernen beginnen
od XIXw, Emil Durkheim, Florian Znaniecki
NATURALIZM PEDAGOGICZNY
Lernen beginnen
XVIIIw, Jan Jakub Russo
PEDOLOGIA
Lernen beginnen
początek XXw, Termin ten wprowadził O. Chrisman w 1893r. w Europie pionierami pedologii byli: A. Binet, E. Claparede i polska psycholog J. Jeteyko
STULECIE DZIECKA
Lernen beginnen
dzieło Ellen Key wydane w 1900 roku
PAJDOCENTRYZM
Lernen beginnen
XVIIIw, kontynuowany na przełomie XIX/XXw, Jan Jakub Russo
NOWE WYCHOWANIE
Lernen beginnen
początek XXw w Europie i USA (progresywizm), przedstawicielem w PL Jan Korczak
OGRODEK DZIECIĘCY
Lernen beginnen
1837-1850, Froebel
SLOJD
Lernen beginnen
1864, Fin U. Cyngaus
SZKOŁA KLASYCZNA
Lernen beginnen
druga połowa XVIIw, W. Petty, P. Boisguillebert; pełną dojrzałość osiągnął na przełomie XVIII i XIX wieku w pracach A. Smitha
SZKOŁA REALNA
Lernen beginnen
autor koncepcji Jan Juliusz Hecker, narodziny idei za panowania Fryderyka II Wielkiego, pierwsza berlińska szkoła została oddana do użytku w 1747r.
NAUKA O RZECZACH
Lernen beginnen
1892, Jan Władysław Dawid
STOPNIE FORMALNE/HERBARTYZM
Lernen beginnen
XVIII/XIXw, Herbart
UNIWERSYTET LATAJĄCY
Lernen beginnen
od 1882 r w Warszawie, organizatorzy J. Szczawińska-Dawidowa, J. W Dawid
TOWARZYSTWO CZYTELNI LUDOWYCH
Lernen beginnen
1880, Władysław Bentkowski, J. K Żupański
AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI
Lernen beginnen
1871r, Kraków, Prezesi: Józef Majer, Stanisław Tarnowski, Kazimierz Morawski. Sekretarze generalni: Józef Szujski, S. Tarnowski, Stanisław Smolka, Bolesław Ulanowski (po uzyskaniu niepodległości)
RADA SZKOLNA KRAJOWA
Lernen beginnen
1867-1921 w Galicji, A. Gołuchowski, F. Ziemiałkowski
KULTURKAMPF
Lernen beginnen
1871-1878, Otto von Bismarck
SYSTEM MONITORIALNY
Lernen beginnen
XVIII/XIXw, A. Bell, J. Lancaster; system po raz pierwszy wprowadzony w 1797r w Indiach w angielskiej szkole dla sierot (Bell); PL pierwsza połowa XIXw, J.K. Krzyżanowski, J. Lipiński
IZBA EDUKACYJNA
Lernen beginnen
26.01.1807, dyrektorem Stanisław Kostka Potocki; Joahim Lelewel, Stanisław Staszic
TOWARZYSTWO DO KSIĄG ELEMENTARNYCH
Lernen beginnen
1775-1792, Warszawa, Grzegorz Piramowicz, Ignacy Potocki
ENCYKLOPEDYŚCI
Lernen beginnen
okres oświecenia, 1751-1765 (redakcja Wielkiej encyklopedii), Denis Diderot, Jean le Rond d'Alambert
SZKOŁA EKONOMICZNA
Lernen beginnen
druga połowa XVIIIw, Francois Quesnay
KORPUS KADETÓW
Lernen beginnen
pierwsze tworzone w XVIIw za panowania Ludwika XIII; Franciszek Kacper Fornalski, Ludwik Mierosławski, Ignacy Kruszewski, Tymoleon Mochnacki, Karol Szlegel, Ignacy Czernik
COLLEGIUM NOBILIUM
Lernen beginnen
1740, Stanisław Konarski
PIJARZY
Lernen beginnen
zakon ustanowiony przez papieża Grzegorza XV 18 listopada 1621 r. Korzenie od roku 1597, kiedy to św. Józef Kalasancjusz otworzył pierwszą bezpłatną i powszechną szkołę podstawową. W PL w 1642r. Damian Stachowicz, Stanisław Konarski, Antoni Wiśniewski
SZKOŁY ARIAŃSKIE
Lernen beginnen
XVI/XVIIw, bracia polscy, pierwszy rektor Wojciech z Kalisza
AKADEMIA ZAMOJSKA
Lernen beginnen
1574, Zamość, Jan Zamojski
AKADEMIA LUBRAŃSKIEGO
Lernen beginnen
1518/1519r, Poznań, biskup Jan Lubrański
PANSOFIA
Lernen beginnen
XVIw, Paracelsus
WIELKA DYDAKTYKA
Lernen beginnen
dzieło Komeńskiego z 1638
SZKOŁA MACIERZYŃSKA
Lernen beginnen
XVIIw, Jan Amos Komeński
TOWARZYSTWO JEZUSOWE
Lernen beginnen
XVIw przez Ignacego Loyole; PL Jakub Wujek, Piotr Skarga Powęski
GIMNZAJUM J. STURMA
Lernen beginnen
1536/1537, Strasburg
KONTRREFORMACJA
Lernen beginnen
rozpoczęcie po soborze trydenckim (XVIIw), Stanisław Hozjusz, św. Filip Neri, św. Karol Boromeusz, św. Franciszek Salezy
REFORMACJA
Lernen beginnen
1517, Marcin Luter
CASA GIOCOSA
Lernen beginnen
1423, Vittorino de Feltre
SCHOLASTYKA
Lernen beginnen
od XIIIw, Anzelm z Canterbury
SZKOŁA PAŁACOWA
Lernen beginnen
pierwsza w VIIIw na dworze króla Karola
ERYSTYKA
Lernen beginnen
starożytna Grecja, sofiści. Termin wprowadzony/przypomniany w 1830r przez Schopenhauera, korzystając z pism Arystotelesa
RETORYKA
Lernen beginnen
starożytna Grecja, Demostenes i Cyceron
SOFIŚCI
Lernen beginnen
starożytna Grecja, Protagoras
KALOKAGATIA
Lernen beginnen
występowało w dziełach Homera, Solona, Tukidedesa. Po raz pierwszy pojęcia użył Ksenofont
ARETE
Lernen beginnen
starożytna Grecja, sofiści
POLIS
Lernen beginnen
VIIIw p.n.e

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.