Hotel Transylawnia

 0    23 Datenblatt    marcinkrecinski
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
dobrze się spisałeś, stary
Lernen beginnen
you did all right man
kim jesteś
Lernen beginnen
who are you
jak znalazłeś to miejsce
Lernen beginnen
how did you find this place
Wspinałem się po górach z kilkoma kolesiami
Lernen beginnen
I was just mountain climbing with some dudes
i usłyszałem tę historię o strasznym lesie.
Lernen beginnen
and heard this story about a spooky forest.
a kto nie pójdzie do upiornego lasu, prawda?
Lernen beginnen
and who's not going to go into a spooky Forest, right?
więc wtedy widzę tych głupkowatych kolesi w ogniu
Lernen beginnen
so then I see these goofy looking dudes on fire
Po prostu poszedłem za nimi do tego niesamowitego zamku.
Lernen beginnen
And I just kind of followed them to this, like, amazing castle.
zamierzam być mądry
Lernen beginnen
about to go to be smart
bez ognisk, bez pokazów sztucznych ogni.
Lernen beginnen
no bonfires, no firework shows.
ilu z was tam jest
Lernen beginnen
how many of you are there.
tylko ja
Lernen beginnen
just me
Lubię uderzać to sam.
Lernen beginnen
I like to hit it alone.
spotykasz wielu wspaniałych ludzi w schroniskach młodzieżowych.
Lernen beginnen
you meet do many awesome people in the youth hostels.
hej, mówiąc o niesamowitej, ta myśl przylądka ją zabija.
Lernen beginnen
hey, speaking of awesome, that cape think is killing it.
czy jest tu jakaś impreza niestandardowa?
Lernen beginnen
is there like a custom party here?
co ja zrobiłem?
Lernen beginnen
what have I done?
to wszystko moja wina
Lernen beginnen
this is all my fault
trzeba zostawić
Lernen beginnen
you have to leave
Jedna z twoich piranii w jeziorze jest bardzo niegrzeczna.
Lernen beginnen
One of your piranhas in the lake is very rude.
Zjadł moją szwagierkę.
Lernen beginnen
He ate my sister-in-law.
być z tobą
Lernen beginnen
be right with you
Pan. Dracula poprosiliśmy ją o pokój z widokiem na basen
Lernen beginnen
mr. Dracula we asked her for a room with a view of the pool

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.