how drones will changed the world

 0    23 Datenblatt    tomaszaugustyniak
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
świadomość
Lernen beginnen
consciousness
bezzałogowy samolot
Lernen beginnen
unmanned aerial vehicle
wyrafinowany
Lernen beginnen
sophisticated
pojawić się
Lernen beginnen
appear
cywil
Nie należę do wojska, jestem pracownikiem cywilnym w Afganistanie.
Lernen beginnen
civilian
I'm not in the army, I'm a civilian contractor working in Afghanistan.
zbierać
Lernen beginnen
gather
nabyć
Lernen beginnen
acquire
wymagany
Lernen beginnen
required
wykonać
Lernen beginnen
perform
pionowy
Lernen beginnen
vertical
ograniczony
Lernen beginnen
restricted
wspaniały / niespotykany / niezwykły
Lernen beginnen
extraordinary
powietrzny / lotniczy
Lernen beginnen
aerial
rzeczywiście
Lernen beginnen
certainly
powyżej / nad / u góry
Nasze biuro jest nad zakładem fryzjerskim.
Lernen beginnen
above
Our office is above the hairdresser’s.
rusztowanie
Lernen beginnen
scaffolding
zbadać
Lernen beginnen
investigate
wpływ
Niektóre wynalazki mają ogromny wpływ na zwykłych ludzi.
Lernen beginnen
impact
Some inventions have great impact on ordinary people.
rozszerzenie / rozbudowa
Lernen beginnen
extension
uwolnienie
Lernen beginnen
release
pilny
Mary, szef cię szukał - mówił, że to pilne.
Lernen beginnen
urgent
Mary, the boss was looking for you - he said it was urgent.
dostawy
Musimy zapewnić odpowiednie dostawy czystej wody.
Lernen beginnen
supplies
We have to provide adequate supplies of clean water.
częsty
Częste zmiany na stanowisku prezesa nie są dobre dla firmy.
Lernen beginnen
frequent
Frequent changes on the position of CEO are not beneficial for the company.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.