HPPIP ustroje

 0    18 Datenblatt    domwyszynski
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
II republika francuska ustawodawcza i wykonawcza
Lernen beginnen
ustawodawcza: dwie izby parlamentu: senat i izba deputowanych = zgromadzenie narodowe. wykonawcza: prezydent i ministrowie. wielopartyjne, 30 lata rządowe dekrety
władza ustawodawcza w karcie konstytucyjnej z 1814 i 1830
Lernen beginnen
krol+ izba deputowanych i izba parów. od 1830 wzmocnienie parlamentu
wladza ustawodawcza i wykonawcza USA
Lernen beginnen
ustawodawcza: kongres- izba reprezentantów i senat. wykonawcza: prezydent i administracja federalna
sądy w anglii do XV w.
Lernen beginnen
królewskie, dwuszczeblowe: centralne - kuria królewska, najwyzsza instancja izba lordów. lokalne- sądy koronne i pokoju. od XIII w. sędziowie przysięgli, wielka ława.
sądownictwo USA
Lernen beginnen
federalne: najwyższy, apelacyjny i obwodowy. stanowe: najwyższy, apelacyjny lub obwodowy i sądy pokoju
konstytuja francuska z 1791r.
Lernen beginnen
monarchia konstytucyjna. ciało ustawodawcze władza ustawodawcza, król i ministrowie wykonawcza. sądy elekcyjne
konstytucja konsularna z 1799 i cesarska z 1852r
Lernen beginnen
ustawodawstwo: rada stanu, trybunat, ciało ustawodawcze i senat zachowawczy. wykonawcza I konsul+2, ministrowie. od 1852 cesarz pelna wladza ustawodawcza
dyktatura jakobińska 1793r.
Lernen beginnen
ciało ustawodawcze, cała władza, rada wykonawcza powoływana przez cialo wykonawcza. zgromadzenia pierwiastkowe glosowaly nad ustawa
3 zasady konstytucji USA
Lernen beginnen
trójpodziału władzy. równowagi władzy. hamowania władz- wspólne decyzje
kodeks tangancewa z 1903
Lernen beginnen
trójpodział przestępstw, nulla crimen sine lege, kazuistyczny, nie wszedł w życie.
ustrój francji doby absolutyzmu
Lernen beginnen
król- pełnia władzy. rada królewska podzielona na rade stanu, depesz, finansów, stron procesowych, z czasem handlowa. lokalne władze - gubernator potem urzędnicy komisaryczni. sądy w imieniu króla
ustrój II rzeszy niemieckiej
Lernen beginnen
król pruski jako cesarz niemiecki. kanclerz mianowany przez cesarza. kanclerz wykonawcza. raichstag wykonawcza- sejm rzeszy i bundesrat - rada związku. sąd rzeszy sąd federalny
reformy sądownictwa francja
Lernen beginnen
1791- dwuinstanycyjnosc, elekcyjnosc, trybunal kasacyjny. 1793 - trybunal rewolucyjny. 1795r. trzy instancje najwyzszy trybunal badał zgodnosc z konst. 1799 - sedziowie mianowani przez I konsula, trybunały: kasacyjny, administracyjny i do spraw cywilnych
ustrój GB po rewolucji w 1688r.
Lernen beginnen
1688 - ustawa znosząca cenzure. 1689r. ustawa o tolerancji religijnej. 1689 bill of rights- zwiekszenie roli parlamentu. 1701 ustawa sukcesyjna- odpowiedzialny minister przy nieodpowiedzialnym królu. 1814 - władza w imieniu króla, mianowana przez króla
teorie kary
Lernen beginnen
hugo gocjusz twórca nowożytnej. slusznosc i uzytecznosc kary. teoria bezwzgledna- odwet sprawiedliwosc. teoria wzgledna - użyteczna dla spoleczenstwa, zapobiega kolejnym, poprawa. teoria mieszana- kara sprawiedliwego odwetu wplywa dobrze na spoleczenstwo
proces cywilny rzymskokatolicki
Lernen beginnen
pisemnosc, skargowosc, dyspozycyjnosc - na żądanie stron, kontradykcyjny - strony przedstawiaja materialy. liczy sie to co w aktach. sedzia nie sadzi wg swojego uznania. stadia procesu to skarga, odezwa/replika, litiskontestacja i wyrok
ustrój I rzeszy niemieckiej
Lernen beginnen
wladza krolewska - najwiekszy wódz i sędzia, elekcyjny. centralny zarząd- urzednicy nadworni z czasem rada nadadworna. zarząd lokalny - hrabiowie. sejm rzeszy - hoftag i reichstag od XV w. od XVI. ma kompetencje ustawodawcze. od 1495r sad kameralny rzeszy
zasady konstytucji weimarskiej z. 1919r.
Lernen beginnen
prezydent mianuje kanclerza i ministrów. sejm i rada rzeszy parlament. sejm i rząd maja inicjatywe ustawodawcza. prezydent poddaje ustawe pod referendum. sąd rzeszy, najwyższy trybunał państwowy rzeszy i sąd administracyjny rzeszy.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.