Human adjectives 2

 0    28 Datenblatt    Sol777
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
balanced
Lernen beginnen
zrównoważony
beautiful
You're such a beautiful girl.
Lernen beginnen
piękny
Jesteś taką piękną dziewczyną.
below average
Lernen beginnen
poniżej średniej
beneficent
Lernen beginnen
dobroczynny
blue
Do you prefer blue or green?
Lernen beginnen
niebieski
Wolisz niebieski czy zielony?
blunt
I need to sharpen my knife - it's blunt.
Lernen beginnen
blunt
Muszę naostrzyć nóż - jest tępy.
boisterous
Lernen beginnen
hałaśliwy
brave
It's not always easy to be brave.
Lernen beginnen
odważny
Nie zawsze łatwo jest być odważnym.
bright
My room is very bright.
Lernen beginnen
jasny
Mój pokój jest bardzo jasny.
brilliant
Lernen beginnen
błyskotliwy
buff
Lernen beginnen
napakowany
callous
Lernen beginnen
nieczuły
candid
Lernen beginnen
szczery
cantankerous
The old lady was so cantankerous and mean, she scared small children.
Lernen beginnen
kłótliwy
Starsza pani była tak zrzędliwa i złośliwa, że małe dzieci bały się jej.
capable
Lernen beginnen
zdolny
careful
Be careful!
Lernen beginnen
ostrożny
Bądź ostrożny!
careless
The loss resulting from careless work is very serious.
Lernen beginnen
nieostrożny
Straty wynikające z niedbałej pracy są poważne.
caustic
Lernen beginnen
żrący
cautious
Stay cautious - somebody is watching us.
Lernen beginnen
ostrożny
Bądź czujny - ktoś nas obserwuje.
charming
Lernen beginnen
czarujący / uroczy
childish
Lernen beginnen
infantylny
childlike
Lernen beginnen
dziecinny
cheerful
Lernen beginnen
pogodny
chic
Lernen beginnen
szyk
churlish
Lernen beginnen
chamski
circumspect
Lernen beginnen
przezorny
civil
Lernen beginnen
cywilny
clean
The rooms are quite clean.
Lernen beginnen
czysty
Pokoje są całkiem czyste.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.